RADA RODZIC脫W SZKO艁Y PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zarz膮d Rady Rodzic贸w Szko艂y Podstawowej im. Z. Kossak w Pier艣膰cu w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczaca: Katarzyna Stasica-Cholewa
Z-ca przewodniczacej: 艁ukasz Faruga
Skarbnik: Bogumila Czerny
Sekretarz: Jolanta Caputa
Komisja rewizyjna: Katarzyna J贸zwik (przewodnicz膮ca), Beata Madzia, Iwona 呕erdka


Rada Rodzicow w poszczegolnych klasach w Szkole Podstawowej w Pier艣膰cu w roku szkolnym 2018/2019

Klasa 1: Ruta Koziej, Danuta Tomica, Gabriela Wojtczak
Klasa 2: Justyna Przybyla, Sylwia Holeksa, Iwona 呕erdka
Klasa 3: Katarzyna J贸zwik,, Sylwia Holeksa, Katarzyna Stasica-Cholewa
Klasa 4a: Bozena Walach, Marcela Kurpas, Dorota Soszka
Klasa 4b: Jolanta Caputa, Aleksandra Gandzel, Benita Stekla
Klasa 5a: Monika Staron, Agnieszka Herda, Iwona Ska艂ka
Klasa 5b: Beata Madzia, Estera Pawera, Karolina Bylok, Anna Firanek
Klasa 6: Jolanta Caputa, Katarzyna Stasica-Cholewa, Katarzyna Bory艣
Klasa 7: Izabela Sikora, Aneta Ma艂ysz, Jolanta Dr贸偶d偶
Klasa 8a: Bogumial Czerny, Irena Burjan, Sylwia Sta艣
Klasa 8b: Micha艂 Augul, Aneta Faruga, Sylwia Kasza
Klasa III gim: Micha艂 Augul, Wioletta Mielczarek, Dorota Brz贸ska

Materialy do pobrania:
Regulamin Rady Rodzicow Szkoly Podstawowej w Piersccu pobierz
Plan pracy Rady Rodzicow Szkoly Podstawowej przy Zespole Szk贸l w Piersccu w roku szkolnym 2017/2018pobierz
Sprawozdanie finansowe Rady Rodzic贸w za rok 2017 - szko艂a podstawowa pobierz
Sprawozdanie finansowe Rady Rodzic贸w za rok 2017 - gimnazjum pobierz
Sprawozdanie finansowe Rady Rodzic贸w za rok 2016 pobierz
Sprawozdanie z gospodarowania 艣rodkami finansowymi Rady Rodzic贸w Gimnazjum
w roku szkolnym 2015/16
pobierz
Sprawozdanie z gospodarowania 艣rodkami finansowymi Rady Rodzic贸w Gimnazjum
w roku szkolnym 2014/2015
pobierz
Sprawozdanie z gospodarowania srodkami finansowymi Rady Rodzic贸w Gimnazjum
w roku szkolnym 2013/14
pobierz
Sprawozdanie z gospodarowania srodkami finansowymi Rady Rodzic贸w Gimnazjum
w roku szkolnym 2012/13
pobierz
Sprawozdanie z gospodarowania srodkami finansowymi Rady Rodzic贸w Gimnazjum
w roku szkolnym 2009/10
pobierz
Podsumowanie balu karnawa艂owego 2016pobierz
Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Rady Rodzic贸w za okres 01.09.2015 - 31.03.2016r pobierz
PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNO艢CI I ZWALNIANIA UCZNIA
Z OBOWI膭ZKOWYCH ZAJ臉膯 EDUKACYJNYCH
pobierz
Szkolny regulamin korzystania z darmowych podr臋cznik贸w lub materia艂贸w edukacyjnych w Zespole Szk贸艂 w Pier艣膰cu czytaj
Kompetencje Rady Rodzic贸w:
 • Uchwalanie w porozumieniu z Rad膮 Pedagogiczn膮 Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki
 • Uchwalanie regulaminu swojej dzia艂alno艣ci
 • Opiniowanie pracy nauczyciela do oceny jego dorobku zawodowego za okres sta驴u
 • Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dla kandydata na stanowisko dyrektora szko艂y
 • Mo偶liwo艣膰 wyst臋powania do dyrektora szko艂y, organu prowadz膮cego lub organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szko艂y
 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno艣ci kszta艂cenia lub wychowania
 • Decydowanie o jednolitym stroju uczni贸w
 • Opiniowanie podejmowania dzia艂a艅 w szkole stowarzysze艅 lub innych organizacji
 • Nadanie szkole imienia
Obowi膮zki Rady Rodzic贸w:
 • Gospodarowanie zgromadzonymi 艣rodkami finansowymi
 • Stworzenie struktury organizacyjnej umo偶liwiaj膮cej sprawne i operatywne dzia艂anie
 • Informowanie og贸艂u rodzic贸w o prowadzonych dzia艂aniach i systematyczne rozliczanie si臋 z wykorzystania 艣rodk贸w finansowych.

NAJWA呕NIEJSZE DOKUMENTY SZKO艁Y

1. Statut
 • Wewn膮trzszkolny System Oceniania
 • Regulamin Oceniania Zachowania

2. Szkolny Program Wychowawczy
3. Szkolny Program Profilaktyki
4. Szkolny Zestaw Program贸w Nauczania
5. Szkolny Zestaw Podr臋cznik贸w

Dokumenty s膮 dost臋pne:

 • w sekretariacie szko艂y
 • w szkolnej bibliotece
 • na szkolnej stronie internetowej