Zajęcia przeprowadzone w ramach projektu

DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA
W ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza uczniowie zaprezentowali plakaty na temat smogu i innych źródeł zanieczyszczeń. Plakaty te wykonali na zajęciach, po uprzednim zapoznaniu z tematem i zgłębieniu wiedzy na ten temat.  Odbył się również apel dla uczniów klas 1-8 podczas którego przeprowadzono eksperymenty dotyczące odnawialnych źródeł energii, zaprezentowano filmy edukacyjne, materiały dotyczące zanieczyszczeń i sposobów ich zmniejszania.

JAK DŁUGO ŻYJĄ SMIECI?

Na zajęciach uczniowie poszukiwali informacji na temat długości rozkładu odpadów różnego rodzaju. Wyniki swojej pracy zaprezentowali na wystawie zorganizowanej na szkolnym korytarzu.

“EKO PREZENT”

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=490994432817683&id=100057213920150

Żywa lekcja biologii

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=475383337712126&id=100057213920150

Spotkanie z ornitologiem

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=477610197489440&id=100057213920150

Wycieczka do CEE w Skoczowie

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=389348186315642&id=100057213920150