Profil Gimnazjum na portalu facebook

Profil Szkoly Podstawowej na portalu facebook

Aktualnosci
Uczy i bawi w wakacje: kurs e-learningowy dla dzieci

Rozpoczęły się wakacje. Dzieci mieszkające w gospodarstwach rolnych, codziennie będą miały kontakt z pracującymi maszynami, środkami ochrony roślin, ze zwierzętami. Oczywiście sporo czasu spędzą w internecie przed komputerem. KRUS przygotował kurs e-learningowy dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, w nowoczesnej formie przybliżający najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczący prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.
Podzielony jest na trzy części: Maszyny i Narzędzia, Zwierzęta i Siedlisko, a każda z nich zawiera zagadki i quizy, dzięki którym łatwiej jest przyswoić wiedzę na temat bezpieczeństwa dzieci w środowisku wiejskim. Na zakończenie zapraszamy do rozwiązania testu końcowego, po którym można wydrukować certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
Szkolenie znajduje się pod tym linkiem:
https://prewencja.krus.gov.pl/

Gminny Konkurs Pięknego Czytania

Sukces Marty i Natana
30 maja w Szkole Podstawowej nr. 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie odbył się Gminny Konkurs Pięknego Czytania „Świerszcz za kominem – moje ulubione opowieści” . Naszą szkołę reprezentowali: Natan Zawisza klasa 1, Sławek Waleczek klasa 2 i Martyna Jóźwik klasa 3. Nasi uczniowie zaprezentowali się na bardzo wysokim poziomie: Natan Zawisza zajął III miejsce i Marta Jóźwik również zajęła również III miejsce.
J. Wacławczyk
XII Transgraniczny Gwarowy Konkurs Recytatorski

W tegorocznej edycji konkursu zorganizowanego po raz dwunasty przez Szkołę Podstawową im. Zofii Kossak w Pierśćcu oraz Stowarzyszenie „Nasz Pierściec” wzięło udział bardzo wielu młodych recytatorów ze szkół powiatu cieszyńskiego i gminy Jasienica. Zmagania uczniów w trzech kategoriach wiekowych (klasy I-III SP, IV-VI SP, VII-VIII SP i III G) oceniało jury w składzie: Lidia Lankocz, Józef Niesyt oraz Juliusz Wątroba. Poziom prezentowanych recytacji - jak co roku - był bardzo wysoki.
A oto werdykt jury:
Kategoria: uczniowie klas I-III SP
1. Adam Kuczera
SP im. T. Kościuszki w Górkach Wielkich
tekst Mieczysława Peterka Pojadymy automobilym
2. Nina Englert
SP im. W. Broniewskiego w Drogomyślu
tekst zasłyszany Czymu trzeja czytać gazety z papióru
3. Tomasz Stebel
ZSP im. Orła Białego w Kiczycach
tekst Mieczysława Peterka Bómbóny
Kategoria: uczniowie klas IV-VI SP
1. Bartosz Macura
SP nr 7 w Cieszynie
tekst Anny Chybidziurowej Ło mocnym Kadłubcowi
2. Justyna Rączka
SP im. Z. Kossak w Pierśćcu
tekst zasłyszanyJak moja starka krowy pasła
3. Oliwia Cieślar
SP nr 1 im. J. Korczaka w Brennej
tekst Eweliny Szuścik Gorzołczano strziga
Kategoria: scenki rodzajowe
1. Oskar Augustyn, Zuzanna Kasza, Karol Kłopeć, Nikola Świerczek
SP w Marklowicach Górnych
tekst Tomasza Sochackiego Czasym dziecka majóm recht
2. Monika Bachłaj, Angelika Moczała, Karolina Pośpiech
ZSP w Grodźcu
tekst zasłyszany U planeciorki
Kategoria: uczniowie klas VII-VIII SP i III G
1. Mateusz Wacławczyk
SP im. Z. Kossak w Pierśćcu
tekst Eweliny Szuścik Gdo wierzy w powiarki
2. Miriam Fusik
ZSP w Zaborzu
tekst Janiny MotylewskiejNowa Księga Rodzaju
3. Zuzanna Maciejczek
SP im. T. Kościuszki w Górkach Wielkich
tekst Stanisławy Jabłonki Gdo zjod jelita
Komisja przyznała także wyróżnienia: Monice Koziej, Pawłowi Piekarczykowi, Poli Szymali, Lenie Wojtczak (I-III SP); Mai Kantor, Nadii Łukasiewicz, Wiktorii Nowak (IV-VI SP); Justynie Kłósko, Grzegorzowi Marekwicy, Martynie Sekule (VII-VIII SP i III G).
Konkurs honorowym patronem objęli: Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek oraz Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko.Organizatorzy dziękują Starostwu Powiatowemu
w Cieszynie za wsparcie finansowe w ramach dotacji na rok 2019 r. oraz licznym Sponsorom, którzy, jak co roku, nie zawiedli.

Danuta Oczadły i Justyna Wacławczyk

Festyn Szkolny

Po Biesiadzie Regionalnej zapraszamy na Festyn SzkolnyBiesiada Regionalna

Zapraszamy na biesiadę regionalną
Tydzień Nauki

Od 24 – 30 kwietnia w naszej szkole trwał Tydzień Nauki. Był to czas kiedy zorganizowano wiele różnych działań mających na celu zainteresowanie uczniów różnymi dziedzinami wiedzy i poszerzenie ich horyzontów myślowych. Odwiedzili nas m.in.przedstawiciele Fabryki Kreatywności z Kęt z pokazem "Eksperymentujemy, czyli nauka na wesoło". Ponadto uczniowie wzięli udział w "bieganym" dyktandzie. Dla starszych uczniów został zorganizowany turniej "Jeden z dziesięciu", a młodsi uczniowie rozwiązywali test na Omnibusa. W piątkowe popołudnie chętni uczniowie z klas III-V wzięli udział w "Pikniku z nauką na wesoło". Podczas dwugodzinnego spotkania grali w przeróżne gry planszowe, rozwiązywali matematyczne łamigłówki. Obejrzeli również film nt. Układu Słonecznego i liczby Pi. Na tym nie koniec. W poniedziałek uczniowie z klas IV-VIII i 3 gim. wzięli udział w warsztatach pt."Ukryty wymiar". Ponadto, w ramach Dnia Języka Polskiego, wręczone zostały nagrody w konkursie ortograficznym oraz uczniowie obejrzeli prezentację "Wesoła ortografia". Wtorkowy dzień upłynął pod znakiem quizów i mini konkursów organizowanych na przerwach. Starsi uczniowie sprawdzili również swoja wiedzę ogólną rozwiązując test na Omnibusa. Na młodszych uczniów zaś czekał pokaz chemicznych doświadczeń w wykonaniu uczniów z kl. 5a i 3 gim.

Wspomnienie o ś.p. Pawle Sikorze

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko.”

ks. Jan Twardowski


Wspomnienie o ś.p. Pawle Sikorze.
Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana Pawła Sikory, emerytowanego mechanika lotniczego, działacza społecznego i wieloletniego radnego Rady Miejskiej Skoczowa.
Naszej społeczności postać Zmarłego jest szczególnie bliska. To z Jego inicjatywy skoczowscy radni podjęli uchwałę o rozbudowie pierścieckiej szkoły. Pan Paweł Sikora przez 15 lat społecznie nadzorował trzy etapy rozbudowy naszej placówki: budowę nowego segmentu dydaktycznego, sali gimnastycznej i obiektów sportowych na wolnym powietrzu oraz szkolnej świetlicy. Społecznie wykonał wiele prac związanych z kapitalnym remontem starego budynku szkoły: uczestniczył w remoncie kapitalnym dachu, wykonując prace rozbiórkowe dachówki, starych kominów i przygotowując nową więźbę, uczestniczył w pracach adaptujących strych na cele użytkowe, społecznie wymienił wraz ze swoimi synami 31 okien, pomagał przy wymianie instalacji centralnego ogrzewania i w remoncie sal lekcyjnych, korytarzy i sanitariatów w zakresie wymiany podłóg, ościeżnic i drzwi.
Chętnie spotykał się z młodzieżą szkolną, propagując kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej. Za społeczną działalność na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 im. Zofii Kossak w Pierśćcu został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pan Paweł Sikora jest autorem książki pt. „Nie głaskało mnie życie", będącej autobiografią człowieka bardzo pracowitego i uczciwego, sumiennie wykonującego swoje obowiązki, a szczególnie wielce zaangażowanego w pracę społeczną i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.
Za swoją aktywną działalność społeczną na rzecz środowiska (praca w społecznym komitecie gazyfikacji kilku wsi gminy Skoczów i Jasienica oraz budowy wodociągu) uhonorowany został w 1999 r. Laurem Srebrnej Cieszynianki.
Jako członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaangażowany był w ruch tworzenia i wzorowego funkcjonowania świetlic środowiskowych w gminie Skoczów, zapobiegających patologiom społecznym.
Pan Paweł Sikora był człowiekiem z dużym poczuciem humoru, otwartym i serdecznym; często bywał w szkole, żywo interesując się jej bieżącymi sprawami, sukcesami dzieci i młodzieży, nowymi inicjatywami. Wśród uczniów, nauczycieli i rodziców cieszył się wielkim poważaniem i uznaniem.
Zawsze będzie niekwestionowanym autorytetem.
Cześć Jego Pamięci!
Społeczność Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu
Pragniemy tą drogą złożyć Rodzinie Zmarłego serdeczne wyrazy współczucia.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).
1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r.
pobierz

SPOTKANIE W SZKOLNEJ IZBIE REGIONALNEJ

18 marca 2019 r. w izbie regionalnej, gdy już ucichł gwar na szkolnych korytarzach, kilkunastoosobowa grupa uczniów z klas IV-V spotkała się z panią Franciszką Nikiel (naszą „Panią Franią”, byłą woźną – dziś na emeryturze) i jej mężem. Goście ciekawie
i dowcipnie opowiadali o szkolnych latach, które już nie wrócą… Pan Franciszek zadawał wesołe, napisane w gwarze cieszyńskiej, zagadki. Młodzi pasjonaci regionalizmu pytali o dawne lekcje; nie mogli uwierzyć, że od wiosny do jesieni do dzieci do szkoły chodziły boso! Jak zawsze dreszczyk emocji wywołały kary cielesne wymierzane uczniom przez nauczycieli oraz klęczenie w kącie na ziarnach grochu za jakieś przewinienie; skromne śniadania przynoszone na lekcje, np. ugotowana fasola; czas wolny spędzany przy pasieniu krów i pilnowaniu młodszego rodzeństwa. Wspominano też pisanie atramentem z kałamarza i liczne kleksy w zeszytach.
Czas szybko upływał… Po godzinie wspomnień z dawnych lat wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany w bibliotece. Wdzięczni słuchacze podarowali drogim Seniorom upominki ufundowane przez Klub 4-H „Ecochampions”. Dziękujemy!
Spotkanie przygotowały: Danuta Oczadły, Urszula Szindler i Justyna Wacławczyk.
☺ ♥ ☼ ☺ ♥ ☼ ☺ ♥ ☼ ☺ ♥ ☼ ☺ ♥ ☼ ☺ ♥ ☼ ♥ ☺♥ ☼ ☺ ♥ ☼ ☺ ♥ ☼ ☺ ♥ ☼ ☺ ♥ ☼ ☺ ♥ ☼
UWAGA! ZAPRASZAMY wszystkich uczniów do udziału
w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.
Warunkiem uczestnictwa jest napisanie opowiadania lub wiersza w gwarze cieszyńskiej (objętość około 1 strony A4) na dowolny temat związany z dawnymi zajęciami ludności Pierśćca i okolic, tradycjami, zwyczajami, szkolnictwem, życiem codziennym (praca, czas wolny, zabawy z lat dziecinnych, obchodzenie świąt) itp.
Inspiracją do napisania własnego tekstu może być nagranie wspomnień naszych gości i odtworzenie ich na papierze (komputerowo lub odręcznie).
Na prace czekamy do piątku, 26 IV 2019 r.

"Zapisy do klasy I w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu ogłasza zapisy do klasy I w roku szkolnym 2019/2020.
W terminie od 4 lutego 2019r. do 15 marca 2019r. rodzice lub prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły:
a) Kartę Zgłoszenia (dotyczy uczniów mieszkających w obwodzie szkoły)
b) Wniosek (dotyczy uczniów mieszkających poza obwodem szkoły)
Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klasy I w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się 27 lutego 2019r. o godz. 16:00 w sali świetlicy szkolnej, Pierściec ul. Tomanka 8.

Ostatnie pożegnanie architekta mgr inż. ś.p. Pana Ludwika Heroka

Łącząc się w smutku z Rodziną, z żalem żegnamy Pana inż. Ludwika Heroka – wspaniałego człowieka i wielkiego przyjaciela Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu.

Ś.p. inż. Ludwik Herok był dla nas wzorem i niekwestionowanym autorytetem, wielkim orędownikiem rozbudowy naszej szkoły, autorem jej architektonicznego kształtu, estetyki i funkcjonalności. Przez wiele lat wspierał szlachetne dzieło rozbudowy początkowo forsując samą ideę i projektując koncepcję rozbudowy, a następnie wspierając budowę, służąc fachową radą i ogromną wiedzą oraz wielkim społecznym zaangażowaniem.

Pan inż. Ludwik Herok był człowiekiem wielkiego serca i niebywałej wprost kultury osobistej. Zawsze taktowny, serdeczny i elegancki, żywo zainteresowany życiem szkoły, sprawami bieżącymi, realizowanymi projektami, odnoszonymi sukcesami. Podczas długich serdecznych rozmów podpowiadał pomysły na jej rozwój i promocję. Cieszył się ogromnym szacunkiem uczniów i pracowników. Z radością uczestniczył w szkolnych uroczystościach chwaląc zdolności uczniów i profesjonalizm nauczycieli. Sposób bycia, mówienia wzbudzał zaufanie, sympatię i serdeczność.

Za wszystkie lata społecznej pracy na rzecz szkoły serdecznie dziękujemy.
Ś.p. inż. Ludwik Herok w naszych sercach i w naszej pamięci pozostanie już na zawsze.

W smutku pogrążona społeczność
Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu.


Pogrzeb ś.p. Ludwika Heroka odbędzie się w środę 13 lutego 2019 roku o godzinie 13 w Kościele Katolickim św. Piotra i Pawła w Skoczowie.

" SUKCES NASZEJ UCZENNICY W GWAROWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM"

W dniach 20-21 XI 2018 r. w COK „Dom Narodowy” w Cieszynie odbyły się przesłuchania w ramach XV Konkursu Gwar „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”.
Na finałowy koncert laureatów (12 XII 2018 r.), także do Domu Narodowego, zostali zaproszeni zdobywcy nagród i wyróżnień wraz z opiekunami (przygotowującymi nauczycielami, rodzicami, a także dziadkami i innymi członkami rodzin).
W tegorocznej edycji konkursu, w czterech kategoriach wiekowych wystąpiło 193 uczestników, w tym w kategorii: 7 - 10 lat w konkursie wzięło udział 41 młodych recytatorów.
Zdobywczynią wyróżnienia została Justyna Rączka z klasy IV a, która wyrecytowała tekst Eweliny Szuścik pt. „ Braciszek”. Gratulujemy!


"Nasze drogi ku wolności..."

14 listopada 2018 r., w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w nasze szkole odbyła się uroczysta akademia. Na program artystyczny złożyły się wiersze, pieśni żołnierskie i współczesne piosenki, a także taniec z flagami w wykonaniu klas: IV a, IV b, VI i VIII b. Obchody tej szczególnej rocznicy rozpoczęły się w SP w Pierśćcu już 9 listopada wspólnym odśpiewaniem Hymnu dla Niepodległej. Uczniowie brali też udział w konkursie plastycznym, konkursie "Dlaczego kochasz swoją Ojczyznę?" oraz w happeningu "Żywa flaga" (16 listopada).

"Nasze drogi ku wolności..."

14 listopada 2018 r., w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w nasze szkole odbyła się uroczysta akademia. Na program artystyczny złożyły się wiersze, pieśni żołnierskie i współczesne piosenki, a także taniec z flagami w wykonaniu klas: IV a, IV b, VI i VIII b. Obchody tej szczególnej rocznicy rozpoczęły się w SP w Pierśćcu już 9 listopada wspólnym odśpiewaniem Hymnu dla Niepodległej. Uczniowie brali też udział w konkursie plastycznym, konkursie "Dlaczego kochasz swoją Ojczyznę?" oraz w happeningu "Żywa flaga" (16 listopada).

Zebranie Rodziców

Zebranie rodziców uczniów odbędzie się w środę 21 listopada 2018 r. wg następującego porządku:
16.00 – 16.45 wywiadówki w klasach 1 – 4
16.45 – 17.15 zebranie ogólne dla wszystkich rodziców w świetlicy i prelekcja pana Jarosława Rokity „ Potrzeba aktywności fizycznej dzieci w wieku szkolnym”.
17.15 wywiadówki w pozostałych klasach

Klasa 1 Justyna Wacławczyk sala nr 2
Klasa 2 Beata Kisza sala nr 10
Klasa 3 Gabriela Haręża sala nr 8
Klasa 4a Danuta Oczadły sala nr 14
Klasa 4b Beata Dziadek sala nr 9
Klasa 5a Justyna Rozmus-Pilarska sala nr 105
Klasa 5b Agnieszka Gandzel sala nr 11
Klasa 6 Iwona Korus sala nr 206
Klasa 7 Krystyna Greń sala nr 207
Klasa 8a Marzena Polok - Latusek sala nr 12
Klasa 8b Dorota Michalik sala nr 103
Klasa 3G Urszula Barańska sala nr 103

Od godziny 17.20 w pokoju nauczycielskim będą dyżurować nauczyciele i udzielać konsultacji dla rodziców.

Pasowanie Pierwszoklasistów

11 października 2018r. o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci z pierwszej klasy.
Na to ważne wydarzenie zostali zaproszeni Rodzice, uczniowie klas od II do VIII oraz III gimnazjum, Dyrekcja wraz z całym gronem pedagogicznym i starszaki z pierścieckiego przedszkola ze swoimi Paniami. Uczniowie z klasy pierwszej ubrani w stroje regionalne zaprezentowali się wspaniale: tańczyli, śpiewali, recytowali wiersze i popisywali się już zdobytą wiedzą. Pokazali jak bardzo kochają Polskę oraz swoją małą ojczyznę - Śląsk Cieszyński. Po występach nastąpiło uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły, po którym Pani Dyrektor Irena Krypczyk pasowała każdego pierwszoklasistę na ucznia Szkoły Podstawowej w Pierśćcu.
Po uroczystości pierwszaki otrzymały wiele gratulacji i upominków, następnie wraz z Dyrekcją, rodzicami i wychowawczynią Justyną Wacławczyk udały się na poczęstunek do świetlicy szkolnej.

IX Skoczowskie Dyktando Ortograficzne „Diamentowa Ósemka”

Sukces naszych uczennic- Emilii Firganek, Martyny Czerny i Alicji Zając.
9 października 2018 roku odbyło się IX Skoczowskie Dyktando Ortograficzne „Diamentowa Ósemka”. Uczniowie z naszej gminy pisali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV- VI szkoły podstawowej i klasy VII, VIII i III gimnazjum.
Wśród najmłodszych najlepszą okazała się uczennica naszej szkoły- Emilka Firganek z klasy Vb, a zaszczytne III miejsce w tej samej kategorii zajęła Alicja Zając. Natomiast wśród klas starszych II miejsce zdobyła Martyna Czerny.
Uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Drogi rodzicu


Projekt Unijny

Gmina Skoczów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Kierunek Szóstka"Zebranie Rodziców

Zebranie rodziców w środę 12 września 2018 r. o godzinie 17:00 w świetlicy szkolnej, o godzinie 17:30 zebranie z wychowawcami w salach.

Rozpoczęcie roku szkolego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 3 września o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej.

Podręczniki na rok szkolny 2018/2019

Podręczniki dla uczniów klas 1 - 3 czytaj

Podręczniki dla uczniów klas 4 - 8 czytaj

Podręczniki dla uczniów klasy 3 gimnazjum czytaj

Program "Dobry Start"

Informacje w sprawie rządowego programu „Dobry Start”

List

List Pani Minister Edukacji Narodowej - Anny Zalewskiej: czytaj

Ubezpieczenie uczniów NNW w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Rodzice,
Niniejszym informujemy, iż w roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła postanowiła nie decydować o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. NNW szkolne.Nie znaczy to jednak, że kwestie bezpieczeństwa uczniów są nam obojętne.

Spośród ofert ubezpieczenia NNW Szkolnego, jakie otrzymaliśmy od różnych Towarzystw,za najbardziej korzystne uznaliśmy indywidualne ubezpieczenie NNW z oferty AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A. dostępne na stronie www.bezpieczny.pl (zakładka Dziecko).Brak decyzji o ubezpieczeniu grupowym pozwala nam na pozostawienie Rodzicom niezależności w wyborze ubezpieczenia dostosowanego do jego oczekiwań, preferencji i potrzeb.

Z tego względu polecamy skorzystanie z portalu Bezpieczny.pl, gdzie Rodzic spośród 6 wariantów ubezpieczenia może wybrać zakres i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom. Dodatkowo, jako placówka otrzymaliśmy specjalny link umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia z 10% zniżką, przez co jest ono tańsze niż ubezpieczenie grupowe.

Szczegółowe informacje dot. możliwości ubezpieczenia dzieci: pobierz plik

BIESIADA REGIONALNA 2018

Społeczność Szkoły Podstawowej w Pierśćcu serdecznie zaprasza na w niedzielę, 10 czerwca 2018r. – Pierściec, ul. Jerzego Tomanka 8


W PROGRAMIE:
BLOK ARTYSTYCZNY godz. 15:00 – 18:00

15:00-15:30 Występ szkolnego Zespołu Regionalnego - scena przed salą gimnastyczną
15:30-16:00 Przedstawienie w wykonaniu uczniów kl. I i II SP "Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata" - świetlica szkolna
16:10-16:30 Recytacje laureatów konkursów gwarowych - scena przed salą gimnastyczną
16:30-18:00 Finał szkolnego programu "Mam Talent" - scena przed salą gimnastyczną

BLOK REKREACYJNO – SPORTOWY godz. 15:30 - 19:00 obiekty sportowe przy szkole
Zabawy sportowo-rekreacyjne (zawody w boule, fińskie Molkky, badminton, chusta Klanza, mega klocki, malowanie buzi,stolik plastyczny, wspólny taniec).
w razie deszczu wybrane zabawy w salach na parterze szkoły

Imprezie towarzyszyć będą w godzinach 15:00 - 19:00

- Stoiska handlowe przygotowane przez Radę Rodziców: ciasta, kawa, herbata, zimne napoje, grill, frytki, lody,

- Stoisko Klubu 4H "Ecochampions" z wyrobami rękodzieła ludowego: na placu rekreacyjnym,w razie deszczu stoiska na korytarzu szkoły i w salach lekcyjnych na parterze

- Zwiedzanie Szkolnej Izby Regionalnej na poddaszu nowej szkoły

- Wystawki prac uczniów na korytarzu szkolnym.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Dodano: Admin


XI Transgraniczny Gwarowy Konkurs Recytatorski „Tu sóm moji korzynie”

W środę, 30 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu, odbyła się
jedenasta edycja Transgranicznego Gwarowego Konkursu Recytatorskiego „Tu sóm moji
korzynie”, objętego honorowymi patronatami starosty cieszyńskiego, Janusza Króla
i burmistrza Skoczowa Mirosława Sitko. W konkursowe szranki stanęli nie tylko uczniowie
z powiatu cieszyńskiego, ale także goście ze szkół w gminie Jasienica i po raz drugi – młodzi
recytatorzy z polskich szkół na Zaolziu w Czechach. Konkurs zdobył dofinansowanie
Starostwa Powiatowego w Cieszynie w ramach dotacji na rok 2018, a jego organizatorami
była pierściecka szkoła oraz Stowarzyszenie „Nasz Pierściec”.
Jurorami oceniającymi występy uczniów klas I-III, IV-VI SP oraz klas VII i gimnazjum byli:
Lidia Lankocz, była kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie i kierownik Zespołu Regionalnego „Goleszów”, Leszek Richter, ludoznawca z Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej oraz Stefania Kewesz, była dyrektor SP w Pierśćcu, pasjonatka regionalizmu.

Szczegółowe wyniki konkursu: pobierz
Protokół z posiedzenia Jury XI Transgranicznego Gwarowego Konkursu Recytatorskiego "Tu sóm moji korzynie" pobierz
GALERIA ZDJĘĆ zobacz

Autor: mgr Danuta Oczadły
Dodano: Admin

Sukces Pawła!

Uczeń klasy VI, Paweł Ignatiuk, zdobył tytuł Laureata XXI Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej "Jonasz", zorganizowanego przez Towarzystwo Katechetyczne "Jonasz", Diecezję Bielsko-Żywiecką Kościoła Rzymsko-Katolickiego i Diecezję Cieszyńską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Około 200 uczestników tegorocznej edycji wykazało się znajomością Ksiąg Starego Testamentu: Rut, Estery, Jonasza i Daniela.
Gratulujemy!

Dodano: Admin

Lekcje z "Bakcylem"

Uczniowie klas trzecich gimnazjum wzięli udział w cyklu interaktywnych lekcji z zakresu edukacji finansowej w ramach projektu BAKCYL.
Zajęcia prowadzone były przez pracownika banku i wprowadzały uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.

Dodano: Admin

Kolejny sukces naszego ucznia - Dawida Kaczy

W dniu 24 maja br. w Zespole Szkół im.W. Szybińskiego w Cieszynie odbył się Konkurs Wiedzy Obywatelskiej Euroszybin. Wzięli w nim udział uczniowie z powiatu cieszyńskiego.
Uczeń klasy IIIa – DAWID KACZA - zajął I miejsce, rozwiązując test bezbłędnie!
Dawidowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!


Dodano: Admin


Kolejny sukces Marty!

W piątek, 25 maja, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogórzu odbył się jubileuszowy,
X Gminny Konkurs Interdyscyplinarny "RUSZ GŁOWĄ", skierowany dla uczniów klas drugich i trzecich. Z radością informujemy, ze wśród drugoklasistów najlepsza okazała się Marta Józwik z naszej szkoły, która zajęła I miejsce. GRATULUJEMY!

Autor: Gabriela Haręża
Dodano: Admin

Uczymy programowania z Ozobotem

OzoBot to niewielki robot edukacyjny, który nie wymaga do pracy komputera czy tabletu. Wystarczą kartki papieru i mazaki. Ozobot podąża za narysowaną linią, a jego prędkość i inne zachowania można programować wykorzystując sekwencje kolorów. W bardzo przystępny sposób pokazuje cel programowania i unaocznia jego fizyczny efekt.
Dzięki uprzejmości firmy edukacyjnej Edu-sense uczniowie klas I-III mogli testować możliwości jakie daje to narzędzie. Zajęcia te sprawiły im wiele frajdy i radości. Z zapałem rysowali trasy, kodowali różne sposoby poruszania się robota.
Rysowanie markerami było także doskonałym ćwiczeniem ręki oraz precyzji, jakże ważnej podczas pisania.

Autor: Gabriela Haręża
Dodano: Admin

Edu Matrix - drewniany eko komputer XXI wieku

Posiadane od dwóch lat przez naszą szkołę zestawy EduMATRIX stwarzają świetną okazję do wykorzystania ich na zajęciach edukacyjnych w klasach nauczania zintegrowanego oraz na matematyce w klasach IV-VI. Dają one możliwość pokierowania aktywnością ucznia tak, by poprzez gry i zabawy mógł zdobywać i utrwalać wiadomości, rozwijać kreatywność, twórczą wyobraźnię, spostrzegawczość oraz logiczne myślenie podczas rozwiązywania problemów. Zestawy można wykorzystywać na wiele sposobów i na różnych edukacjach. Uczniowie klasy II wraz
z wychowawczynią Gabrielą Harężą i nauczycielką matematyki Agnieszką Gandzel postanowili to udowodnić. 21 maja w tej właśnie klasie odbyła się lekcja otwarta prowadzona w teamie nauczycielek nt Uczymy się przez zabawę z Edu MATRIXEM. Uczniowie wykazali się na lekcji nie tylko umiejętnością sprawnego posługiwania się zestawem EduMatrix, ale również umiejętnościami tj. kodowanie, sprawność rachunkowa w obrębie czterech podstawowych działań, poprawna pisownia, porządkowanie i interpretowanie gromadzonych informacji w formie diagramów.

Autor:Agnieszka Gandzel
Dodano: Admin

Święto Patrona w pierścieckiej szkole

Tegoroczne obchody Święta Patrona w Szkole Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu rozpoczęły się w piątek, 11 V 2018 r. W tym dniu odbyły się warsztaty metodyczne
dla studentek Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie pt. „Patron szkoły a kształtowanie osobowości dziecka w edukacji wczesnoszkolnej”.
W pierwszej części warsztatów przyszli pedagodzy wzięli udział w zajęciach pokazowych, przeprowadzonych w klasach II-III, a ukazujących sposoby pracy z lekturą uzupełniającą „Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata” Zofii Kossak. Zajęcia poprowadziły: Gabriela Haręża w klasie II, Justyna Wacławczyk w klasie III a i Violetta Wlach w klasie III b.
W drugiej części spotkania goście z Cieszyna wysłuchali referatu Beaty Kiszy pt. „Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w dzisiejszej szkole”, a na zakończenie obejrzeli przedstawienie teatralne pt. „Suknia Dejaniry” na podstawie powieści Zofii Kossak, w wykonaniu uczniów klas: II, III a i III b gimnazjum, przygotowanych przez Beatę Dziadek i Danutę Oczadły.
W sobotni słoneczny poranek, 12 V 2018 r., uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły
wraz z zaproszonymi gośćmi zebrali się na uroczystym apelu, aby oddać hołd Zofii Kossak, wybitnej pisarce historycznej, człowiekowi wielkiego serca. Pod tablicami pamiątkowymi złożono kwiaty, a następnie zebrani wysłuchali recytacji wierszy o życiu i twórczości Patronki autorstwa uczniów.Miłym akcentem było wręczenie przez dyrektor Irenę Krypczyk nagrody ufundowanej przez senatora RP Tadeusza Kopcia uczennicy klasy VII a, Tatianie Grajewskiej, która zwyciężyła w szkolnym konkursie na wiersz o Patronce.
Następnie uczniowie starszych klas wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi przeszli
do sali gimnastycznej, aby obejrzeć wspomniany spektakl teatralny „Suknia Dejaniry”,
a pozostali – uczniowie klas młodszych wraz z wychowawcami – przeszli do świetlicy szkolnej na inscenizację na podstawie „Kłopotów Kacperka, góreckiego skrzata”.Wystąpili w niej uczniowie klas I i II szkoły podstawowej pod kierunkiem Beaty Kiszy i Gabrieli Haręży. Po zamianie sal – młodsi uczestnicy uroczystości obejrzeli spektakl, a starsi uczniowie wraz z gośćmi – inscenizację.
W imieniu gości głos zabrał burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, który docenił nie tylko efekty gry młodych aktorów, ale także wysoko ocenił działalność szkoły, którą kieruje dyrektor Irena Krypczyk we współpracy z wicedyrektor Urszulą Barańską.
W sobotnich obchodach, obok burmistrza Skoczowa, wzięli udział zaproszeni goście: zastępca burmistrza Andrzej Bubnicki, sekretarz gminy Skoczów Beata Macura, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Krzysztof Kusiński, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa Teresa Papkala, przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Maria Sobik oraz sołtys wsi Pierściec Monika Szyndler.

GALERIA ZDJĘĆ przejdź

Autor: Danuta Oczadły
Dodano: Admin

Sukces Justynki, Konrada i Mateusza w Górkach Wielkich!

18 maja 2018r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich odbył się po raz VI Gwarowy Konkurs Recytatorski "Szumno naszo godka". Naszą szkołę reprezentowali: Justyna Rączka (kl. 3a), Konrad Gluza (kl. 3a), Mateusz Wacławczyk (kl. VI) i Jakub Fajkis (kl. VI). Uczniowie zaprezentowali się świetnie i pokazali, że "poradzą piyknie rzóndzić po naszymu".
I miejsce w kategorii klas 1-3, zajęła Justyna Rączka (kl. 3a), która zaprezentowała wiersz Eweliny Szuścik "Braciszek". W tej samej kategorii wiekowej wyróżnienie zdobył Konrad Gluza uczeń klasy 3a za wygłoszony wiersz Eweliny Szuścik "Lokomotywa". W starszej kategorii wiekowej wyróżnienie otrzymał Mateusz Wacławczyk z klasy VI, który wygłosił teksty: Edwarda Przemyka "Nocznica" i Zuzanny Raszki "Biydok i bogocz".
Cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły nie wstydzą się gwary i chętnie się nią posługują.
Uczniów klasy IIIa do konkursu przygotowała Justyna Wacławczyk, a uczniów klasy VI Danuta Oczadły.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów!!!

Autor: Justyna Wacławczyk
Dodano: Admin

Sukces Marty!

Marta Józwik z klasy 2 zdobyła wyróżnienie w IV Regionalnym Konkursie Bibliotecznym pt. "Wielki powrót Ondraszka, czyli nowe, przedziwne historie o beskidzkim zbójniku w XXI wieku". Finał konkursu miał miejsce 8 maja 2018 r., w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego "Publisher-Innowacje" w Cieszynie.
Organizatorzy konkursu: Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej, Filia w Cieszynie oraz Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju.

Autor: Gabriela Haręża
Dodano: Admin

Sukces Pawła!

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego byli organizatorami konkursu regionalnego o zasięgu powiatowym. W bieżącej, już piątej edycji uczniowie zmierzyli się z tematem: "Jaki rechtór, taki szkolnik - szkolne wspomnienia z lat 1918 - 1961".
Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu, na podstawie wspomnień, pamiętników rodzinnych, zdjęć, pracy przedstawiającej życie szkolne na Śląsku Cieszyńskim w wyżej wymienionym okresie.
Konkurs został objęty honorowymi patronatami: Burmistrza Miasta Cieszyna, Starosty Powiatu Cieszyńskiego oraz Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku- Białej. Uczeń naszej szkoły, Paweł Ignatiuk z klasy VI zdobył w konkursie wyróżnienie, a I miejsce zajęła Angelika Gazurek z SP w Goleszowie.

Pawła do konkursu przygotowywała Danuta Oczadły.

Opracowano na podstawie artykułu Błażeja Piksy ( ox.pl)

Święto Patrona Szkoły


Święto Patrona Szkoły
odbędzie się w sobotę 12 maja 2018r.
w SP w Pierśćcu, ul. Jerzego Tomanka 8

Program obchodów:
  godz.8.55
 • Zbiórka na placu apelowym przed szkołą

 • godz.9.00
 • Uroczysty apel i złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi Patronki Szkoły

 • godz. 9.30-10.30
 • Sala gimnastyczna
  Przedstawienie teatralne "Suknia Dejaniry" na podstawie powieści Zofii Kossak dla klas 7a,b II oraz IIIA,B i zaproszonych gości

 • Świetlica SP
  Inscenizacja na podstawie "Kłopotów Kacperka
  góreckiego skrzata" Zofii Kossak
  dla klas: 1-6

 • godz. 10.40-11.40
 • Świetlica SP
  Inscenizacja na podstawie "Kłopotów Kacperka
  góreckiego skrzata" Zofii Kossak dla klas 7a,b II oraz IIIA,B i zaproszonych gości

 • Sala gimnastyczna
  Przedstawienie teatralne "Suknia Dejaniry" na
  Podstawie powieści Zofii Kossak dla klas: 1-6

Zebranie z rodzicami

Zebranie rodziców uczniów odbędzie się w środę 16 maja 2018 r. wg następującego porządku:
1. 16.00 – 17.00 wywiadówki dla rodziców uczniów klas I - III wg przydziału:

Klasa 1, wychowawca Beata Kisza, sala 10
Klasa 2, wychowawca Gabriela Haręża, sala 1
Klasa 3a, wychowawca Justyna Wacławczyk, sala 2
Klasa 3b, wychowawca Violetta Wlach, sala 12

2. 17.00 – 18.00 wywiadówki dla rodziców uczniów klas IV – VII i Oddziałów Gimnazjalnych wg przydziału:

Klasa 4a, wychowawca Justyna Rozmus-Pilarsk, salaa 1
Klasa 4b, wychowawca Agnieszka Gandzel, sala 11
Klasa 5, wychowawca Iwona Korus, sala 12
Klasa 6, wychowawca Danuta Oczadły, sala 14
Klasa 7a, wychowawca Jarosław Dębinny, sala 206
Klasa 7b, wychowawca Dorota Michalik, sala 103
Klasa 2G, wychowawca Urszula Barańska, sala 104.

Od godz. 17.00 do 18.30 w pokoju nauczycielskim dyżurować będą wszyscy nauczyciele i udzielać indywidualnych konsultacji dla rodziców.

Dodano: Admin

Święto Narodowe Trzeciego Maja

W środę, 2 maja, obchodziliśmy uroczyście Święto Narodowe Trzeciego Maja. Odbyła się krótka inscenizacja teatralna, wykonana przez klasy gimnazjalne IIIa i II, po której uczniowie klas gimnazjalnych pojechali do Skoczowa i wzięli udział w uroczystościach na skoczowskim rynku.

Galeria zdjęć - przejdź

Autor: Marzena Polok-Latusek
Dodano: Admin

WARSZTATY METODYCZNE, p.h. „Patron szkoły a kształtowanie osobowości dziecka w edukacji wczesnoszkolnej”

Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak w Pierśćcu zaprasza na WARSZTATY METODYCZNE, p.h. „Patron szkoły a kształtowanie osobowości dziecka w edukacji wczesnoszkolnej” 11 maja 2018r. tj. piątek.

Program warsztatów z udziałem studentek Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie - czytaj


Autor: Urszula Barańska
Dodano: Admin

Gminny Konkurs Pięknego Czytania

W czwartek, 26 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie odbył się VIII Gminny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas I-III. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: "W magicznym świecie Andersena". Uczennica naszej szkoły, Marta Józwik zajęła II miejsce wśród drugoklasistów. Gratulujemy!
Autor: Gabriela Haręża
Dodano: Admin

Wiosenny Festiwal Piosenki Niemieckojęzycznej

W sobotę 21 kwietnia 2018r. uczennica naszej szkoły Lynett Mider wzięła udział w Wiosennym Spotkaniu Członków Mniejszości Niemieckiej z Ustronia, Skoczowa, Cieszyna oraz Bielska -Białej. Współpraca szkoły z Towarzystwem Mniejszości Niemieckiej z Ustronia trwa już od ponad roku. Uroczystość odbyła się w restauracji Dolce Vita w Nierodzimiu. Lynett śpiewała piosenkę z repertuaru niemieckiej muzyki młodzieżowej pt."Lieblingsmensch" - Namika. Występ naszej uczennicy wzbudził ogromną radość i podziw publiczności. Solistka została nagrodzeni brawami i drobnym upominkiem. Teraz czeka ją występ na konkursie Piosenki Niemieckiej w Raciborzu.

Autor: Krystyna Greń
Dodano: Admin

KRUS - turnusy rehabilitacyjne

Do 10 maja placówki Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie będą przyjmować wnioski o skierowanie na turnus rehabilitacyjny dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, mających schorzenia układu oddechowego, wady i choroby układu ruchu.

Szczegółowe informacje: pobierz

Dodano: Admin

Dni nauki w Pierśćcu

Na przełomie marca i kwietnia w naszej szkole odbyły się DNI NAUKI, które miały na celu
pokazać uczniom, że również uczenie się przedmiotów ścisłych może być ciekawe i przyjemne. W ramach tej akcji przeprowadzono różnego rodzaju działania, w których przygotowanie również zaangażowali się nasi uczniowie.
14 marca Dzień Liczby Pi był okazją promowania matematyki w naszej szkole. W tym dniu
korytarze szkoły opowiadały o historii tej liczby oraz jej ciekawostkach. Ponadto uczniowie klasy IVb osładzali nam przerwy babeczkami z liczbą PI. Dla chętnych czekały również łamigłówki i rebusy matematyczne.
15 marca zorganizowano tradycyjnie w naszej szkole konkurs matematyczny „Kangur 2018”. W tym międzynarodowym konkursie startowali uczniowie począwszy od klasy drugiej podstawówki do trzeciej gimnazjum- ogółem 24 uczniów.
21 marca był kolejnym dniem matematycznym w naszej szkole. Tym razem oprócz prezentacji matematycznych projektów uczniów klasy IVb można było zapoznać się jak odczytywać numer PESEL. Była to krótka lekcja kodowania na długiej przerwie. Matematyczna sala podczas przerw stała się salonem gier matematycznych. Każdy uczeń mógł znaleźć coś dla siebie- począwszy od gier planszowych po gry interaktywne. Gry miały na celu uatrakcyjnić czas wolny uczniów oraz pokazać im, że przez zabawę można się uczyć.
23 marca mieliśmy okazję uczestniczyć w bardzo ciekawych lekcjach, prowadzonych przez
Pana Andrzeja Pająka, który wraz ze swoimi zwierzakami (gekonami, żółwiami, jaszczurkami i wężami) opowiadał o ich życiu, charakterystycznych i czasem niezwykłych zachowaniach oraz o tym, jak należy się nimi opiekować.
26 marca uczniowie klasy 3 B (Weronika Macura i Dominik Kubaczka) zaprosili swoich młodszych kolegów na niesamowitą lekcję pełną doświadczeń fizycznych, chemicznych i biologicznych. Pod opieką Pań z wyżej wymienionych przedmiotów przygotowali ciekawe pokazy i samodzielnie je wszystkie zaprezentowali.
5 – 6 kwietnia naszą szkołę odwiedził opisany już wcześniej na stronie Naukobus z Nauki Kopernik w Warszawie. Dzięki temu nie tylko nasi uczniowie, ale również mieszkańcy okolic szkoły mogli skorzystać z tej wyjątkowej i interaktywnej wystawy.

Podczas DNI NAUKI w klasach młodszych trwa rywalizacja uczniów o tytuły Mistrza Pięknego
Czytania, Mistrza Pięknego Pisania, Mistrza Tabliczki Mnożenia oraz najlepszego z najlepszych Klasowego Omnibusa. Podobnie w starszych klasach (w dwóch kategoriach: klasy IV-VI oraz klasy VII i oddziały gimnazjalne)ogłoszony zostanie Szkolny Omnibus na podstawie przeprowadzonego testu. Na wszystkich oprócz zaszczytu otrzymania tego tytułu czekają nagrody sponsorowane przez szkolny sklepik.

Przejdź do fotogalerii: przejdź

Autor: Ewa Czupryńska
Dodano: Admin

50 rocznica śmierci Patronki naszej szkoły - Zofii Kossak

9 kwietnia 2018 roku obchodziliśmy 50 rocznicę śmierci Patronki naszej szkoły, wielkiej polskiej pisarki Zofii Kossak. Klasa II gimnazjum przygotowała przez szkolny radiowęzeł audycję poświęconą pani Zofii. Z tej okazji ogłoszono też konkurs na najlepszy wiersz poświęcony Zofii Kossak. Jego rozwiązanie nastąpi podczas obchodów Święta Patronki Szkoły dn. 12 maja 2018 roku. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda. W godzinach popołudniowych delegacja uczniów szkoły wraz z opiekunkami uczestniczyła w uroczystościach organizowanych w Górkach Wielkich przez Starostwo Powiatowe. Uczniowie, w imieniu całej społeczności szkolnej, złożyli kwiaty na grobie pisarki.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii zobacz

Autor: Urszula Barańska
Dodano: Admin

Naukobus - relacja z wizyty

W dniach 5 i 6 kwietnia 2018 roku do Szkoły Podstawowej w Pierśćcu zawitał NAUKOBUS. Na sali gimnastycznej pojawiło się 18 eksponatów z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W ramach „Wystawy Eksperymentuj” wszyscy chętni mogli przeżyć niezwykłą przygodę – odkryć tajemnice wielu zjawisk. Na wystawę składały się: łamigłówki, szyfry, animacje, kula plazmowa, półkule magdeburskie, zawieszona piłka… Zabawa, odkrywanie, eksperymentowanie, poszukiwanie rozwiązań pochłonęły bez reszty małych i dużych. Towarzyszyły im w tym: wirujące krzesła, trójkąty i kwadraty, człowiek - układanka, dziwne walce, najszybsza zjeżdżalnia, znikające kolory, uciążliwe ucho…

W sumie z ekspozycji skorzystało ok. 750 osób. W czwartek wystawę zwiedzili uczniowie miejscowej podstawówki z oddziałami gimnazjalnymi oraz uczniowie SP w Kiczycach. W godzinach 15.30- 18.00 ekspozycja udostępniona była mieszkańcom Pierśćca i okolic oraz absolwentom. W piątek z wystawy skorzystali uczniowie z Ochab i SP-1 w Skoczowie. Nad całością czuwali trzej edukatorzy, którzy chętnie odpowiadali na pytania uczestników.

Naukobus powstał w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pomysł skierowany jest do placówek edukacyjnych, które położone są daleko od centrów techniki i nauki czy uniwersytetów. Dzięki niemu uczniowie z małych miejscowości mają możliwość dostępu i udziału w szeroko rozumianej edukacji.

Bardzo dziękujemy Rodzicom: p. Katarzynie Stasicy-Cholewa, Grzegorzowi Cholewie, Łukaszowi Farudze, Adrianowi Olszarowi oraz Leszkowi Soszce za pomoc przy organizacji wystawy. Szczególne podziękowania należą się absolwentowi naszej szkoły panu senatorowi Tadeuszowi Kopciowi, dzięki któremu doszło do tego wyjątkowego wydarzenia.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii zobacz

Autor: Urszula Barańska
Dodano: Admin

Sukces Mateusza!

27 marca 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu odbyła się XII edycja Regionalnego Konkursu Znajomości Gwary Śląska Cieszyńskiego pod patronatem wójta gminy Jasienica, Janusza Pierzyny. W przesłuchaniach wzięło udział 24 recytatorów
z dziesięciu szkół gmin: Jasienica, Brenna i Skoczów.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI, Jakub Fajkis i Mateusz Wacławczyk. Jakub wygłosił tekst Eweliny Szuścik pt. „Żebroczka”, a Mateusz wyrecytował utwory Edwarda Przemyka „Nocznica” oraz „Biydok i bogocz” Zuzanny Raszki. Mateusz odniósł wielki sukces – zdobył I miejsce i odebrał gratulacje od przewodniczącego jury, poety ludowego
i satyryka, Juliusza Wątroby.
Jurorzy oceniali nie tylko sposób recytacji tekstu, ruch sceniczny i opracowanie artystyczne, ale przede wszystkim zwracali uwagę na czystość gwary cieszyńskiej, a także na właściwy akcent i wymowę, z czym nasi reprezentanci bardzo dobrze sobie radzą.

Autor: Danuta Oczadły
Dodano: Admin

Sukces Filipa!

Uczeń klasy IIIa gimnazjum - Filip Gawlas zakwalifikował się do finału XIV Powiatowego Konkursu Informatycznego. Rywalizował w grupie prawie 50 uzdolnionych, młodych informatyków powiatu cieszyńskiego i trafił do grona "finałowej czternastki". Filipowi serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia podczas ostatniego etapu konkursu, który odbędzie się w maju.


Dodano: Admin

Naukobus w Pierśćcu!

W dniach 5 i 6 kwietnia 2018 r. będzie w naszej szkole gościć Objazdowa Interaktywna Wystawa z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dzieci i młodzież naszej szkoły oraz szkół sąsiedzkich będą zwiedzać wystawę na pokazach zamkniętych, natomiast dla wszystkich zainteresowanych wystawa będzie czynna w czwartek 5 kwietnia 2018 r. w godzinach od 15.30 - 18.00.
Zapraszamy do obejrzenia i eksperymentowania do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Z. Kossak w Pierśćcu.

Sukces Jasia

9 marca 2018r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku - Białej odbyło się uroczyste wręczenie nagród za udział w ogólnopolskim konkursie matematyczno-plastycznym, zorganizowanym przez Bielski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Uczeń klasy III b naszej szkoły JAN GANDZEL zajął wysokie drugie miejsce wśród uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Hasło konkursu: „Od 1 do nieskończoności ... czyli jeden wynik w nieskończonej ilości zadań". Serdecznie GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!!!
Opiekun: Wioletta Vlach
Dodano: Admin

"Akademia rodziców"

Akademia Rodziców zaprasza:

"Więcej warzyw, mniej słodyczy i fast foodów – wszyscy znamy slogany dotyczące zdrowego odżywiania, ale czy potrafimy je zastosować na co dzień? Już w najbliższą środę kolejny wykład w ramach Akademii Rodziców Gminy Skoczów."
Wysokoprzetworzoną żywność łatwo rozpoznać. W jej składzie znajduje się zwykle długa lista konserwantów, barwników, regulatorów kwasowości, spulchniaczy, zagęstników i innych niezdrowych dodatków. Dietetycy zalecają ograniczenie spożywania takich specjałów, ale tempo w jakim żyjemy sprawia, że ostatnią rzeczą, na którą zwracamy uwagę jest skład kupowanego produktu. Tymczasem skutki zdrowotne takiego postępowania mogą być katastrofalne.
Iwona Deperas prowadzi w Skoczowie wyjątkową restaurację. W Vegetotu przy ul. Cieszyńskiej 25 można każdego dnia zjeść wegetariański obiad lub zaopatrzyć się w smaczne pasty. Podczas
spotkania w ramach Akademii Rodziców Iwona Deperas opowie o tym, jak dieta wpływa na harmonijny i zdrowy rozwój dziecka. Zapraszamy zainteresowanych rodziców już w środę 21 marca o 16:30 do Szkoły Podstawowej nr 8 na Górnym Borze. Wstęp wolny

Sukces Dawida!

Uczeń klasy 3A gimnazjum - DAWID KACZA został laureatem Konkursu Przedmiotowego z Historii organizowanego przez Śląskie Kuratorium Oświaty.
Ucznia przygotowywała p. Dorota Michalik.
Dawidowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!Dodano: Admin

Dzień Języka Polskiego w Szkole Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu

20 lutego 2018 r., w przeddzień Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, w Szkole Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu odbyły się rozgrywki międzyklasowe o tytuł „Mistrza Języka Polskiego”. Rywalizowały ze sobą trzyosobowe drużyny, reprezentujące swoje klasy w trzech kategoriach wiekowych: I-III i IV-VI SP oraz VII SP-III G.

Szczegółowe informacje: pobierz artykuł

Opracowanie: mgr Danuta Oczadły
Dodano: Admin

"Akademii Rodziców"

JUŻ W ŚRODĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W SKOCZOWIE ODBĘDZIE SIĘ KOLEJNY WYKŁAD W RAMACH CYKLICZNYCH SPOTKAŃ PT. „AKADEMIA RODZICÓW”. TYM RAZEM TEMATEM PRZEWODNIM BĘDĄ TRUDNE ZACHOWANIA DZIECI.

Spotkanie poprowadzi dr Renata Stefańska-Klar, psycholog i wykładowca na Uniwersytecie Śląskim. Opowie o tym jak radzić sobie z trudnym zachowaniem dziecka, z czego ono wynika i jakie są jego skutki.

Wykłady Akademii Rodziców odbywają się raz w miesiącu. Ich inicjatorką jest dr Lidia Wollman, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Skoczowie. Ideą jest zapraszanie na spotkania uznanych
specjalistów, którzy przekazują swoją wiedzę w sposób niebanalny i zaangażowany. Odbiorcy spotkań to głównie rodzice, którzy mogą wynieść wiele wartościowych informacji na temat wspierania rozwoju dziecka. Najbliższa odsłona „Akademii Rodziców” już w najbliższą środę 21 lutego o 16:30 w Szkole Podstawowej nr 8. Wstęp wolny.

Dodano: Admin

Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2018/2019

Zapisy do klasy pierwszej na rok 2018/19 trwać będą:
- od 1 - 26 marca 2018 r. dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
- od 26.03 do 20.04.2018 r. dla dzieci spoza obwodu szkoły.

Potrzebne dokumenty:
1. Zarzadzenie Burmistrza Miasta Skoczow dot. postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 - pobierz
2. ZASADY REKRUTACJI UCZNIOW ORAZ HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. Z. KOSSAK W PIERŚĆCU NA ROK SZKOLNY 2018/19 - pobierz
3. Karta zgłoszenia do klasy I (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)- pobierz
4. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)- pobierz

Dodano: Admin

Plan lekcji II półrocze

Publikujemy plan lekcji na II półrocze:
- dla uczniów SP czytaj
- dla uczniów GIM czytaj

Dodano: Admin

Hiszpański Bal Karnawałowy

27 stycznia 2018 r. (sobota) w strażnicy OSP w Pierśćcu odbył się Hiszpański Bal Karnawałowy. W gorących rytmach hiszpańskiej muzyki, wśród barwnych czerwono- czarnych misternie przygotowanych dekoracji, do białego rana, bawiło się wspaniale 55 par. Nie zabrakło hiszpańskich strojów, tradycyjnej loterii fantowej a nawet … hiszpańskich potraw.

Pragniemy gorąco podziękować za wyjątkowe zaangażowanie i ogrom pracy włożony w
przygotowanie balu wszystkim organizatorom. Dziękujemy Rodzicom klas 3a i 3b SP,
wychowawczyniom : p. W. Wlach oraz J. Wacławczyk a przede wszystkim Gospodarzom Balu: p. Aleksandrze Gluza oraz p. Jolancie i Krzysztofowi Caputa.

Dyrekcja oraz cała społeczność
Szkoły Podstawowej w Pierśćcu

KALENDARZ 2018

Już po raz 23 Szkoła Podstawowa w Pierśćcu wydała szkolny kalendarz.

Kalendarz na rok 2018 wzbogaciły tradycyjnie ilustracje naszych uczniów, tym razem na podstawie kolejnego opowiadania ze zbioru "Bursztyny”" Zofii Kossak pt. "Wesele w Jaworowie".

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom Pierśćca i okolic za życzliwe przyjęcie i datki na cele szkoły. W tym roku rozprowadziliśmy ponad 500 sztuk kalendarzy, a całkowity zysk ze sprzedaży wyniósł 4 895 zł.

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim Nauczycielom i Rodzicom, którzy poświęcili swój prywatny czas i wzięli udział w dystrybucji kalendarzy.

Autor: Urszula Barańska
Dodano: Admin

Zebranie z rodzicami

Zebranie rodziców uczniów odbędzie się w środę 24 stycznia 2018 r. wg następującego
porządku:
1. 16.00 – 17.00 wywiadówki dla rodziców uczniów klas I - III wg przydziału:

klasa 1, wychowawczyni Beata Kisza, sala nr 10
klasa 2, wychowawczyni Gabriela Haręża, sala nr 1
klasa 3a, wychowawczyni Justyna Wacławczyk, sala nr 2
klasa 3b, wychowawczyni Violetta Wlach, sala nr 12

2. 17.00 – 18.00 wywiadówki dla rodziców uczniów klas IV – VII i Oddziałów Gimnazjalnych
wg przydziału:

klasa 4a, wychowawczyni Justyna Rozmus-Pilarska, sala nr 11
klasa 4b, wychowawczyni Agnieszka Gandzel, sala nr 1
klasa 5, wychowawczyni Iwona Korus, sala nr 12
klasa 6, wychowawczyni Danuta Oczadły, sala nr 14
klasa 7a, wychowawca Jarosław Dębinny, sala nr 206
klasa 7b, wychowawczyni Dorota Michalik, sala nr 103
klasa 2G, wychowawczyni Urszula Barańska, sala nr 104
klasa 3aG, wychowawczyni Marzena Polok-Latusek 207
klasa 3bG, wychowawczyni Ewa Czupryńska, sala nr 105

Od godz. 17.00 do 18.30 w pokoju nauczycielskim dyżurować będą wszyscy
nauczyciele i udzielać indywidualnych konsultacji dla rodziców.


Dodano: Admin

Zbiórka makulatury

W grudniu zakończyła się akcja zbiórki makulatury. Zebraliśmy ogólnie 1254,4kg. BRAWO!! Ze sprzedaży otrzymaliśmy 342 zł. Zebrana kwotę przeznaczyliśmy na zakup słodkich upominków dla indywidualnych zwycięzców oraz klasy, która zebrał największa
ilość makulatury. Resztę kwoty przeznaczamy na fundację RATUJMY KONIE. W klasyfikacji klasy zwyciężyła kl. 6 – 250 kg. Drugie miejsce kl. 4a – 132,5 kg a trzecie kl. 3a – 125 kg.
Indywidualnie: Liwia Pośpiech – 185 kg, kl. 6, Martyna Czerny 124 kg – kl.7a, Nataniel
Wałach 78 kg – kl. 3a oraz Dominika Giec 63,2 kg – kl. 3b.

Dziękujemy bardzo i zapraszamy do udziału w akcji w przyszłym roku!

Konkurs Gwar "Po cieszyńsku po obu stronach Olzy"

W dniach 28-29 listopada 2017 r. w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej odbyły się przesłuchania w ramach XIV edycji Konkursu Gwar "Po cieszyńsku po obu stronach Olzy".
W czterech kategoriach wiekowych (3-6 lat, 7-10 lat, 11-15 lat oraz 16 lat i więcej), a także w przedstawieniach grupowych wystąpiło kilkuset recytatorów z powiatu cieszyńskiego i z Zaolzia w Czechach. Poziom artystyczny prezentacji uczniowskich był, jak co roku, bardzo wysoki. Jury w ocenie recytacji kierowało się przede wszystkim: właściwym doborem tekstu do wieku i możliwości uczestników, wartością merytoryczną tekstu (opis dawnych zwyczajów, tradycji i obrzędów w zestawieniu ze współczesnością) płynnością i wyrazistością recytacji, ogólnym wyrazem artystycznym.
Wśród laureatów konkursu znalazł się uczeń Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu, Mateusz Wacławczyk z kl. VI, który zdobył wyróżnienie za recytację tekstu prozatorskiego "Jako kiesi pościli i świyntowali" Stanisławy Jabłonkowej.
Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 19 grudnia 2017 r. w Ośrodku Kultury "Strzelnica" w Czeskim Cieszynie.

Autor: mgr Danuta Oczadły
Dodano: Admin

Napisz list. Zmień życie!

Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w okolicach, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wydarzenie mobilizuje ludzi na całym świecie do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka.
Maraton Pisania Listów odbył się także w pierścieckiej szkole. W piątek, 1 grudnia, uczniowie klas gimnazjalnych oraz starszych klas szkoły podstawowej pisali listy w obronie osób, których podstawowe prawa zostały złamane. W tym roku podczas Maratonu pisaliśmy w sprawie obrońców i obrończyń praw człowieka z 10 państw. To osoby, które odważnie przeciwstawiają się łamaniu praw człowieka, a teraz same potrzebują naszego wsparcia.
Uczniowie podczas lekcji wychowawczej i przerw poznawali sylwetki osób, których praw broniliśmy. Młodzież napisała kilkadziesiąt listów, które zostały wysłane do władz krajów, które naruszyły podstawowe prawa człowieka. Mogli także wysłać, bezpośrednio do bronionego, wiadomość wspierającą.
Na zakończenie uczniowie uczestniczyli w wieczorze filmowym, podczas którego oglądnęli film o tematyce społecznej.
W trakcie Maratonu młodzież mogła zregenerować siły dzięki ciepłemu poczęstunkowi od rady sołeckiej wsi Pierściec.
Udział w Szkolnym Maratonie uświadomił młodym ludziom, że iskra odwagi jest w każdym z nas, że możemy zabrać głos w słusznej sprawie. Możemy działać razem ramię w ramię z obrońcami i obrończyniami praw człowieka, by walczyć z niesprawiedliwością i budować bardziej sprawiedliwy świat.

Autor: Dorota Michalik
Dodano: Admin

Konferencja regionalna w pierścieckiej szkole

Drugi raz w tym roku kalendarzowym nauczyciele – regionaliści i słuchacze podyplomowych studiów pedagogicznych w ODZ w Cieszynie przyjęli zaproszenie na Konferencję Regionalną z cyklu „Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego”. Spotkanie odbyło się
w Szkole Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu w sobotę, 25 listopada 2017 roku. Konferencja została zorganizowana przez pierściecką szkołę, Ośrodek Doradztwa Zawodowego „Publisher – Innowacje” w Cieszynie oraz Stowarzyszenie „Nasz Pierściec”.

Zgodnie z oczekiwaniami uczestników pierwszej konferencji, która odbyła się w lutym br., omawiano zagadnienia związane z lokalnym folklorem i gwarą cieszyńską. Pierwsza z prelegentek, Lidia Lankocz (twórczyni i wieloletnia kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów”), opowiedziała o specyfice tańców cieszyńskich i zaprezentowała fragmenty nagrania „Goleszowskiego wesela” w wykonaniu prowadzonego przez nią przez 20 lat zespołu.

Z kolei poetka regionalna z Kończyc, Ewelina Szuścik, udzieliła nauczycielom praktycznych wskazówek na temat wykorzystania gwary cieszyńskiej w praktyce szkolnej. Barwnym urozmaiceniem wykładu były recytacje wierszy w wykonaniu córki - Amelki, jak i samej autorki.

W trakcie spotkania zaprezentował się szkolny zespół regionalny „Junior”, w którego skład wchodzą trzecioklasiści SP w Pierśćcu pod kierunkiem Justyny Wacławczyk i Violetty Wlach. Dzieci zaprezentowały wiązankę tańców i cieszyńskich pieśniczek. Ponadto uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do szkolnej kawiarenki oferującej poczęstunek przygotowany z wyrobów miejscowych wytwórców.

W dyskusji podsumowującej kilkugodzinne spotkanie nauczyciele - praktycy dzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu przygotowywania uczniów do występów w gwarowych konkursach recytatorskich, zwracali uwagę na ginące gwarowe zwroty i wyrażenia, a także
na konieczność ich zachowania dla następnych pokoleń, gdyż gwara „okazuje się silną bronią w walce z wszędobylską jednostajnością, sprowadzającą świat do wymiaru zunifikowanej wioski” (ze wstępu prof. Daniela Kadłubca do tomiku „Cesta od Cieszyna” Eweliny Szuścik).

Organizatorzy dziękują Starostwu Powiatowemu w Cieszynie za finansowe wsparcie konferencji.

Autor: Danuta Oczadły
Dodano: Admin

WIECZÓR W BIBLIOTECE

W piątek, 17 listopada, w szkolnej bibliotece spotkali się uczniowie klasy II, IIIa i IIIb , aby wziąć udział w spotkaniu pod hasłem "Wieczór w bibliotece". Było to podsumowanie trwającej przez cały październik akcji:"Czytanie na śniadanie", która polegała na codziennym, kilkuminutowym czytaniu fragmentów książki "Topy i Lupus" oraz opowiadań o utopcach. Szczegółową relację z wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Autor: Gabriela Haręża
Dodano: Admin

Zebranie rodziców

Zebranie rodziców odbędzie sie 22 listopada 2016r wg następującego porządku:
1. 16:00-17:00 wywiadówki w klasach 1-3 sp
2. 17:00-17:45 zebranie ogólne dla wszystkich rodziców w świetlicy i prelekcja p. Marty Florkiewicz- Borkowskiej "Cybernauci" - kompleksowy projekt kształtowania zachowań w sieci.
3. 17:45 - wywiadówki w pozostałych klasach.

Wychowawczynie klas 1-3 udzielać będą indywidualnych konsultacji rodzicom po zakończonej prelekcji, tj. od godz. 17:45.

Pozostali nauczyciele dostępni będą od godziny 18:15.

Dodano: Admin

Występ Zespołu Regionalnego „Junior” w Teatrze Elektrycznym

16 października 2017r. Zespół Regionalny „Junior” wystąpił w Teatrze Elektrycznym z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybył Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, zastępca burmistrza Andrzej Bubnicki, przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Krzysztof Kusiński, radni, dyrektorzy szkół i przedszkoli z Gminy Skoczów oraz wielu nauczycieli.

Zespół Regionalny „Junior” zaprezentował pieśni i tańce cieszyńskie oraz teksty gwarowe. Występ dzieci z zespołu podbił serca zgromadzonych, otrzymali gromkie brawa oraz wysłuchali bardzo wiele pochwał.

Opiekunkami Zespołu Regionalnego „Junior” od roku szkolnego 2017/2018 są Justyna Wacławczyk i Violetta Wlach.

Autor: Justyna Wacławczyk
Dodano: Admin

DZIEŃ WALKI Z GŁODEM

17 października 2017 r obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Głodem połączonym z Dniem Zdrowej Żywności. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, którzy włączyli się do tej akcji. Wszystkie produkty, które zostały przyniesione, zostały sprzedane za symboliczną złotówkę. Zebraliśmy aż 735,81 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona częściowo na fundację „Adopcja Serc” oraz na działalność charytatywną w naszej szkole. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za wasze chęci i wielkie serca w angażowaniu się w nasze akcje
charytatywne.

Autor: Marzena Polok-Latusek
Dodano: Admin

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI

17 października 2017 r. w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się doroczna uroczystość wręczenia odznaczeń i nagród wyróżniającym się pedagogom województwa śląskiego.


Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer oraz II Wicewojewody Mariusza Trepki odebrała wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Pierśćcu, Stefania Kewesz.


Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymała nauczycielka języka polskiego w naszej szkole, Danuta Oczadły.


Gratulujemy!

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W piątkowe południe, 13 października, uroczystą akademią uczczono zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie wierszem, piosenką i tańcem wyrazili wdzięczność dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Nie zabrakło humorystycznych akcentów i scenek z szkolnego życia. Na zakończenie uczniowie wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły piękne kwiaty i własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami.
Na scenie zaprezentowali się uczniowie klasy I, II, V i III A gimnazjum, a przygotowały ich panie: Gabriela Haręża, Beata Kisza i Wioleta Mrzyk-Plata.

galeria zdjęć

Uwaga - zmiana czasu trwania przerw

Ze względu na wydawanie obiadów nastąpiła zmiana w czasie trwania przerw:
po lekcji 4 - 11:30-11:45 (15 min)
po lekcji 5 - 12:30-12:45 (15 min).

Dodano: Admin

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIÓW

29 września 2017r. o godzinie 9.00 w świetlicy szkolnej najmłodsze dzieci naszej szkoły dołączyły do grona uczniów. Przed zgromadzonymi licznie Rodzicami, kolegami z klas II i IIIa i b, przedszkolakami oraz nauczycielkami i dyrektorkami musieli wykonać kilka zadań, które miały ukazać, że są już gotowe, aby podołać nowym obowiązkom, które nakłada na nich szkoła. Potem uroczyście, na Sztandar Szkoły złożyli ślubowanie.


"Ja, uczeń pierwszej klasy ślubuję, że:
będę starać się wiedzieć więcej niż wiem,
umieć więcej niż umiem.
Będę dbać o dobre imię szkoły
i swojego domu rodzinnego.
Będę spieszyć innym z pomocą,
nie opuszczę nikogo w potrzebie.
Będę dbać o otaczającą przyrodę,
żeby świat był zawsze piękny.
Będę żyć i pracować dla dobra mojej ojczyzny
- Rzeczypospolitej Polskiej.”


Rodzice też złożyli ślubowanie:

Mam dziecko w szkole i będę się starać:
słuchać uważnie o czym mówi,
pamiętać, że moje dziecko
jest cudownym darem,
doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze,
pomagać mu, przytulać je często,
spędzać z nim każdą wolną chwilę,
pamiętać, że każdy uczy się na błędach,
cieszyć się jego dzieciństwem, pamiętając,
że szybko mijają lata,
kiedy jest ono małym dzieckiem.
Będę je kochać mądrze.”Następnie pani dyrektor Irena Krypczyk dokonała oficjalnego pasowania. Od tego momentu dzieci z I klasy stały się Uczniami Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu. Potem były gratulacje i upominki. W sali lekcyjnej, w miłej atmosferze z rodzicami, oglądaliśmy zdjęcia dzieci z pierwszego miesiąca pobytu w szkole.
Autor: Beata Kisza
Dodano: Admin

Komunikaty WIOŚ oraz IMGW-PIB

Na szkolnej tablicy ogłoszeń (parter) zamieszczane są bieżące komunikaty:
- IMGW-PIB KRAKÓW - prognoza niebezpiecnzych zjawisk meteorologicznych,
- informacje WIOŚ o warunkach aerosanitarnych.

Dodano: Admin

Oferta ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia czytaj

Tabela uszczerbków czytaj

Zebranie rodziców

W środę 13 września br. odbędzie się zebranie z rodzicami wg harmonogramu:
godz. 17:00 - zebranie ogólne
godz. 17:30 - spotkanie z wychowawcami.

Serdecznie zapraszamy!

Dodano: Admin

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Niezbędne informacje pobierz

Dodano: Admin

Polsko - niemiecka współpraca

Od 07.08.2017- 15.08.2017 odbyła się wymiana młodzieży polsko - niemieckiej w Kroczycach na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Przez dziewięć dni młodzi ludzie mieli możliwość spędzać wakacje na łonie natury, obcując ze sobą na co dzień. Był to obóz pod namiotami, w pięknej turystycznej okolicy, gdzie młodzież bardzo aktywnie spędzała wolny czas. Grupa partnerska to sportowcy - zapaśnicy z Dortmundu , grupa polska to młodzi ludzie w wieku od 12 - 16 lat, również gotowi do wyzwań. Uczestnicy mieli mnóstwo okazji do wspólnych i indywidualnych działań. Obóz dofianasowany był ze środków PNWM - Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży/ DPJW- Deutsch- Polnisches Jugendwerk z siedzibą w Warszawie i Poczdamie, Organizację Międzynarodową.


Czytaj więcej otwórz artykuł

Autor: Krystyna Greń
Dodano: Admin

Rozpoczęcie ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017r. (poniedziałek) wg harmonogramu:

- godz. 8:00 - Msza Św. w kościele katolickim
- godz. 9:00 - akademia (sala gimnastyczna).

Po akademii spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Dodano: Admin

Wyprawka szkolna

28 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - "Wyprawka szkolna".
W załączeniu przekazujemy:
- informacje dla rodziców jak skorzystać z pomocy,
- zarządzenie Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 16.08.2017r. w sprawie terminu składania wniosków,
- wniosek dla rodziców o udzielenie pomocy

POBIERZ MATERIAŁY

Szczegółowe informacje są również dostępne na stronie www.kuratorium.katowice.pl

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca br. odbyła się akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017. w tym roku była wyjątkowa, ponieważ została dedykowana przechodzącej na emeryturę Pani dyrektor Stefanii Kewesz.

Zapraszamy do fotogalerii przejdź

Dodano: Admin

Bezpieczeństwo w trakcie wakacji

List Pani Anny Zalewskaiej - Minister Edukacji Narodowej czytaj

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem bezpiecznego wypoczynku czytaj

oraz bazą wypoczynku MEN czytaj


Dodano: Admin

Zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek, 23 czerwca 2017r. wg harmonogramu:

- 9:00 - msza św. w kościele katolickim
- 10:00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych
- 11:00 - uroczysta akademia na sali gimnastycznej.


Dodano: Admin

Galeria zdjęć

Zapraszamy do obejrzenia nowości w galerii zdjęć:

BIESIADA REGIONALNA czerwiec 2017 zobacz

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY maj 2017 zobacz

POŻEGNANIE UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM 21 czerwca 2017 zobacz

Dodano: Admin

NAJLEPSI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM...

7 czerwca 2017 r. drużyna Szkoły Podstawowej z Pierśćca wywalczyła I miejsce w finale VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu – Edukacja regionalna w szkole „Proszę Was, pozostańcie wierni swojemu dziedzictwu…” – Jan Paweł II. Jest to ogromny sukces, gdyż do ścisłego finału awansowało jedynie 15 szkół. Nasza drużyna w składzie: Aleksandra Augul, Julia Faruga, Maksymilian Haręża, Aleksandra Szyndler (klasa VIb) oraz Arletta Omorczyk i Jan Gandzel (klasa IIb) okazała się bezkonkurencyjna – gratulujemy!!!

Do finału drużynę przygotowali: Danuta Oczadły, Joanna Radwan-Kmiecik, Violetta Wlach, Iwona Korus i Sławomir Chmiel.


Autor: Joanna Radwan-Kmiecik
Dodano: Admin

Sukces naszego gimnazjalisty

W dniu 7 czerwca br. odbył się w Mysłowicach finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o życiu i działalności Tadeusza Kościuszki pod hasłem „Tadeusz Kościuszko inspiracją współczesnego człowieka” organizowanego pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

Uczeń naszej szkoły – DAWID KACZA - zajął II miejsce.

W pierwszym etapie – szkolnym udział wzięło 72 uczniów z całego województwa śląskiego, drugi etap to rywalizacja 10 najlepszych, natomiast do finału zakwalifikowało się 5 osób, a wśród nich nasz uczeń. W ostatecznej rozgrywce Dawid zajął II miejsce, ustępując zwycięzcy o pół punktu.

Sukces cieszy tym bardziej, że rok 2017 został przez Sejm RP ogłoszony Rokiem Tadeusza Kościuszki, a nasza szkoła poprzez udział w konkursie mogła się włączyć w obchody 200-setnej rocznicy śmierci tego Wielkiego Polaka.

Autor: Dorota Michalik
Dodano: Admin

Konkurs „Tu sóm moji korzynie” ma już 10 lat

30 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Pierśćcu, odbyła się jubileuszowa dziesiąta edycja Transgranicznego Gwarowego Konkursu Recytatorskiego „Tu sóm moji korzynie”. W konkursowe szranki stanęli nie tylko uczniowie z powiatu cieszyńskiego, ale także goście ze szkół w gminie Jasienica i po raz pierwszy – młodzi recytatorzy z polskich szkół na Zaolziu w Czechach.

czytaj
Autor: Joanna Radwan-Kmiecik
Dodano: Admin

Biesiada Regionalna

Serdecznie zapraszamy na kolejną Biesiadę Regionalną, która odbędzie się 11 czerwca 2017r.

W programie:

14:00 – 15:00 Koncepcja pracy szkoły oparta na idei regionalizmu – mini konferencja (świetlica szkolna)

BLOK ARTYSTYCZNY godz.15:00 - 18:00

15:00 – 15:40 „Gość oczekiwany” Zofii Kossak – widowisko teatralne w wykonaniu uczniów klas III Gimnazjum w sali gimnastycznej

15:40 – 16:20 „Legenda o św. Mikołaju z Pierśćca” Zofii Kossak – inscenizacja w języku gwarowym w wykonaniu uczniów klasy II a Szkoły Podstawowej

16:20 – 16:30 Recytacje laureatów konkursów gwarowych scena przed salą gimnastyczną

16:30 – 18:00 Finał szkolnego programu „Mam Talent” w sali gimnastycznej

BLOK REKREACYJNO – SPORTOWY godz. 16:30 - 19:00

18:00 – 18:30 Taniec z Zumbą poprowadzi pan Tomasz Matula

18:30 – 19:00 Dyskoteka pod gołym niebem

16:30 – 19:00 Zabawy sportowo-rekreacyjne (zawody w boule, fińskie Molkky, badminton, chusta Klanza, mega klocki, malowanie buzi, stolik plastyczny) - obiekty sportowe przy szkole, w razie deszczu wybrane zabawy w salach na parterze szkoły

Imprezie towarzyszyć będą: godz. 15:00 - 19:00

 • Stoiska handlowe przygotowane przez Radę Rodziców: ciasta, kawa, herbata, zimne napoje, grill, frytki, lody, popcorn

 • Stoisko Klubu 4H „Ecochampions” z wyrobami rękodzieła ludowego na placu rekreacyjnym (w razie deszczu stoiska na korytarzu szkoły i w salach lekcyjnych na parterze)

 • Zwiedzanie Szkolnej Izby Regionalnej na poddaszu nowej szkoły

 • Wystawki prac uczniów na korytarzu szkolnymDodano: Admin

Święto Patrona Szkoły 2017

W sobotę 13 maja 2017 r. odbędą się obchody Święta Patrona Szkoły. W tym dniu odpracowany zostanie wtorek 02.05.2017 r. i odbędą się zajęcia wychowawczo-opiekuńcze według następującego scenariusza:

- godz. 9:00 Uroczysty apel na placu rekreacyjnym (w razie deszczu w sali gimnast.)

- godz. 9:30 Program artystyczny w sali gimnastycznej dla wszystkich uczniów „Gość oczekiwany” Zofii Kossak – widowisko teatralne w wykonaniu uczniów klas III Gimnazjum pod kierunkiem U. Barańskiej
- podsumowanie konkursów i wręczenie dyplomów

- godz. 10:30 Zajęcia warsztatowe:
kl. I – III Wśród przyjaciół Kacperka – zajęcia plastyczno-techniczne na podst. baśni „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata” Z. Kossak.
kl. IV-VI Interpretacja plastyczna lub literacka dramatu „Gość oczekiwany”
1) prace plastyczne, wykonane dowolną techniką, ilustrujące najważniejsze sceny dramatu, z tytułami scen,
2) prace literackie, np. krzyżówka, opowiadanie odtwórcze, przepis „Recepta na szczęśliwe życie” (na podstawie treści spektaklu).
kl. I-IIIG Życie i twórczość Zofii Kossak (krzyżówki, plakaty, film biograficzny)

- godz. 11:30 Program artystyczny w sali gimnastycznej dla wszystkich uczniów„Wesele w Jaworowie” – adaptacja teatralna opowiadania Zofii Kossak ze zbioru „Bursztyny” w wykonaniu uczniów klas II Gimnazjum pod kierunkiem U. Barańskiej.

Imprezy towarzyszące:
- Wystawa prezentująca życie i twórczość Zofii Kossak oraz prace plastyczno-literackie autorstwa uczniów i materiały metodyczne wypracowane przez nauczycieli (w holu i na korytarzach szkoły)
- godz. 12:30 - 15:30 zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej (w sali nr 1)

Dodano: Admin

Zebranie rodziców

Zapraszamy rodziców na wywiadówki w klasach, bez zebrania ogólnego, wg harmonogramu:

16.00 - klasy I-III szkoła podstawowa
16.00 - kl. I gimnazjum
16.30 - klasy V, VIa,b szkoła podstawowa
16:30 - klasy IIa,b gimnazjum


Po wywiadówkach, ok. godz. 17:30 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

Dodano: Admin

XVI DNI KULTURY - KULTURA DAJE MOC

W ramach XVI DNI KULTURY organizowanych w naszej szkole przewidziano wiele atrakcji dla uczniów:

PONIEDZIAŁEK 08.05.17
- WARSZTATY TEATRALNO-TANECZNE- prowadzący: uczniowie J. Barański, T. Chmiel
- WARSZTATY JĘZYKA MIGOWEGO „Milczący też mówi” dla szkoły podstawowej
- PIECZENIE PIZZY- klasy szkoły podstawowej
- 17.00- Pokaz domowych pupilów, konkurs „Pierściecka mordka” na placu apelowym

WTOREK 09.05.17
-WARSZTATY JĘZYKA MIGOWEGO „Milczący też mówi” dla gimnazjum
- Prelekcja o życiu dzieci z Holokaustu- prowadzący p. Barbara Bałon, Prezes Fundacji „Brama nadziei- Petach Tikva”
-PIECZENIE PIZZY- klasy szkoły podstawowej

ŚRODA 10.05.17
- "Królewna Śnieżka i 6 Krasnoludków...ale za to w 4 językach"- parodia baśni w wykonaniu kl. VIa.
- "Little Red Riding Hood" - prawie prawdziwa historia Czerwonego Kapturka w języku angielskim przygotowana przez uczniów kl. V, „Puss In Boots” czyli Kot w butach w wykonaniu kl. IV,
- Wystawa "Welcome to London" na parterze starej szkoły, którą będzie można oglądać od 9 maja
- TURNIEJ- JEDEN Z DZIESIĘCIU „POLSKA, EUROPA, ŚWIAT”
- WARSZTATY PANTOMIMY

CZWARTEK 11.05.17
- Prezentacje artystyczne uczestników szkoły podstawowej klas IV-VI w konkursie „MAM TALENT”
- Prezentacje artystyczne uczestników szkoły podstawowej klas I-III i przedszkola w konkursie „MAM TALENT”
- Prezentacje artystyczne uczestników gimnazjum w konkursie „MAM TALENT”

PIĄTEK 12.05.17
- Zajęcia plastyczne dla klas I, IIa,b- szkoła podstawowa,
- PIECZENIE PIZZY- gimnazjum

Dodano: Admin

„Zielone lekcje przyrody”

Dnia 11 kwietnia w naszej szkole odbyły się tzw. „Zielone lekcje przyrody”.
Z pasji do przyrody i ptaków drapieżnych zrodził się pomysł by przekazać najmłodszym pokoleniom tajniki funkcjonowania przyrody w sposób, który zagwarantuje proste przyswojenie informacji. Dzięki pomocy zaprzyjaźnionych sów, sokołów i jastrzębi najmłodsi (i nie tylko) mieli szansę dowiedzieć się jaką rolę te ptaki spełniają w przyrodzie i czym się różnią od siebie. Każdy uczestnik takiej lekcji mógł doświadczyć różnorodności tych ptaków i poznać najdrobniejsze szczegóły dzięki ich obecności na wyciągnięcie ręki.
źródło: www.zielonelekcje.pl

Ponadto uczniowie mogli bliżej zapoznać się z sową Fioną, z którą mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Zapraszamy do galerii zdjęć: zobacz zdjęcia

PRÓBNE EGZAMINY GIMNAZJALNE DLA UCZNIÓW KLAS II

Uczniowie klas 2a i 2b w dniach 19, 20 i 21 kwietnia 2017 r. pisać będą próbny egzamin gimnazjalny wg harmonogramu:

a. Środa 19 kwietnia 2017 r. egzamin w części humanistycznej (sala gimnastyczna):
Godz. 12.45 – 14.15 z języka polskiego
Godz. 14.20 – 15.20 z historii i wiedzy o społeczeństwie.

b. Czwartek 20 kwietnia 2017 r. egzamin w części matematyczno – przyrodniczej(sala gimnastyczna):

Godz. 12.45 – 13.45 z przedmiotów przyrodniczych
Godz. 14.00 – 15.30 z matematyki.

c. Piątek 21 kwietnia 2017 r. egzamin z języka angielskiego
Godz. 12.45 – 13.45 w zakresie podstawowym.

EGZAMINY GIMNAZJALNE

Egzamin gimnazjalny dla uczniów klasy 3a i 3b odbędzie się w dniach 19, 20 i 21 kwietnia 2017r. wg następującego terminarza:

Środa 19 kwietnia 2017r. egzamin w części humanistycznej:

Godz. 9.00 – 10.00 z historii i wiedzy o społeczeństwie
Godz. 11.00 – 12.30 z języka polskiego.

Czwartek 20 kwietnia 2017r. egzamin w części matematyczno – przyrodniczej

Godz. 9.00 – 10.00 z przedmiotów przyrodniczych
Godz. 11.00 – 12.30 z matematyki.

Piątek 21 kwietnia 2017 r. egzamin z języka angielskiego

Godz. 9.00 – 10.00 w zakresie podstawowym
Godz. 11.00 – 12.00 w zakresie rozszerzonym.

Uczniowie klasy 3a i 3b przychodzą do szkoły na godz. 8.00, a po egzaminie zostają zwolnieni do domu.

Dodano: Admin

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

PONIEDZIAŁEK 3.04.2017
Kościół katolicki

Godz. 9.30 uczniowie Gimnazjum – nauka rekolekcyjna w kościele

Godz. 11.30 - uczniowie Gimnazjum – spotkanie w salkach

Godz. 9.30– uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej – spotkanie w salkach

Godz. 11.30 - uczniowie klas III –VI Szkoły Podstawowej - nauka rekolekcyjna w kościele

Godz. 13.00– uczniowie klas I – II Szkoły Podstawowej – nauka rekolekcyjna w kościele

WTOREK 4.04.2017
Kościół katolicki

Godz. 9.30 uczniowie Gimnazjum - nauka rekolekcyjna w kościele

Godz. 11.30– uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej - nauka rekolekcyjna w kościele

Godz. 13.00– uczniowie klas I – II Szkoły Podstawowej - nauka rekolekcyjna w kościele

ŚRODA 5.04.2017
Kościół katolicki

Godz. 9.30 uczniowie Gimnazjum – msza święta

Godz. 12.00– uczniowie Szkoły Podstawowej - msza święta

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA W KOŚCIELE EWANGELICKIM
8.30 – 10.00 – wszyscy uczniowie

Uczniowie klas IV – VI SP i klas gimnazjalnych nie biorący udziału w rekolekcjach zobowiązani są do przyjścia do szkoły w w/w dniach na godz. 9.00 – do świetlicy Gimnazjum, gdzie pod opieką nauczycieli dyżurujących w szkole będą mogli skorzystać z konsultacji przedmiotowych. Uczniowie

klas I – III SP nie biorący udziału w rekolekcjach przychodzą do szkoły i zostają pod opieką nauczycieli dyżurujących w świetlicy szkolnej. OBECNOŚĆ DZIECKA W TYCH DNIACH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ RODZIC POWINIEN ZGŁOSIĆ U WYCHOWAWCY DO 30.03 br.

Tydzień Nauki w klasach 4-6

W ramach Tygodnia Nauki Zorganizowano wystawę książek i czasopism naukowych. Uczniowie przynieśli z domu swoje książki, czasopisma. Wystawione one zostały na stoliku i parapecie na korytarzu na parterze. Można je było przez cały tydzień przeglądać, poczytać. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem.
2. W klasach IV-VI wyłoniono Omnibusa. Test pisało po 5 przedstawicieli z każdej klasy od IV-VI. Test składał się z 50 pytań z różnych dziedzin. Na apelu w czwartek, 23.03.ogłoszono laureatów, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. 1 miejsce:Maks Haręża kl.6b, 2 miejsce:Mateusz Glos - kl.6 a; 3 miejsce - Sandra Palinker - kl.6b; 4 miejsce - Adrianna Sojka - kl.6a; 5 miejsce - Julka Faruga - kl.6b. (załącznik. foto)
3. W czwartek (16.03) i piątek (17.03) w sali nr 1, na przerwach, emitowano filmiki edukacyjne. Tematyka: "Iluzje optyczne", "Ciekawostki astronomiczne", "Najbardziej niesamowite rzeczy na świecie", "Najrzadsze zjawiska meteorologiczne".

Autor: Gabriela Haręża

Tydzień Nauki w klasach 1-3

Podczas Tygodnia Nauki w klasach I-III były przeprowadzone różne działania edukacyjne.
Przeprowadzono wiele ciekawych konkursów, testów sprawdzających oraz zabaw dydaktycznych.
Niejednokrotnie dopiero po dogrywkach wyłoniono Mistrzów różnych kategorii oraz ...klasowych OMNIBUSÓW.
Na szkolnym apelu laureatom wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe.
A oto wyniki:
Klasa I - Mistrz pięknego pisania - Liliana Kuś
Klasa IIa - Mistrz pięknego czytania - Aleksandra Glos
Klasa IIb - Mistrz pięknego czytania - Oliwia Moczała
Klasa IIIa – Mistrz tabliczki mnożenia – Kornelia Pietrzyk
Klasa IIIb – Mistrz tabliczki mnożenia – Maciej Czerny

KLASOWE OMNIBUSY 2017
Klasa I – Zofia Olszar
Klasa IIa – Konrad Gluza
Klasa IIb – Arletta Omorczyk
Klasa IIIa – Jan Bogusławski
Klasa IIIb - Alicja Zając

Zwycięzcom GRATULUJEMY!!!
Już czekamy na to, kto w przyszłym roku osiągnie wysokie wyniki w tak prestiżowych konkursach.
Autor: Violetta Wlach


Tydzień Nauki w naszej szkole

W dniach od 13 – 17 marca 2017r. w naszej szkole odbył się Tydzień Nauki.

13 marca uczniowie wzięli udział w EKSPERYMENTACH NAUKOWYCH - pokazy te zaprezentowała firma "FABRYKA KREATYWNOŚCI".

14 marca grupa uczniów z klas trzecich gimnazjum wzięła udział w wycieczce do Beskidzkiego Centrum Nauki w Świnnej.

15 marca grupa uczniów, która osiągnęła najwyższe wyniki w nauce za pierwsze półrocze, pojechała do Czechowic – Dziedzic na wystawę edukacyjną „Eugeniusz”. Dzieci wraz z oprowadzającym je animatorem mogły zobaczyć, dotknąć i same wypróbować urządzenia pokazujące jak funkcjonują w praktyce niektóre prawa fizyczne. Zapoznały się z budową wewnętrzną człowieka i mogły posłuchać dźwięków nagranych przy wszystkich planetach Układu Słonecznego. Szczególnie atrakcyjne okazały się dla dzieci świecące kule i świat iluzji. W tym miejscu bardzo chcemy podziękować Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej, która umożliwiła nam nagrodzić dzieci za ich trud właśnie w takiej formie.

16 marca odbył się konkurs matematyczny „Kangur” i turniej gry w „Farmera”

17 marca odbył się szkolny (klasy szóste i klasy gimnazjalne) konkurs znajomości mapy fizycznej świata. Uczestnicy musieli wykazać się dużą wiedzą w rozpoznawaniu oznaczonych na mapie miejsc oraz sami musieli część z nich na mapę wstawić. Rywalizacja okazała się być bardzo wyrównana, a uczniowie udowodnili, że ich wiedza w tym temacie jest nieprzeciętna. Osoby z najlepszymi wynikami to: Żaneta Moczała (kl. I), Dawid Kacza (kl. 2a), Emilia Studnicka (kl. 3a). Dzięki pieniądzom zarobionym przez szkolny sklepik, szkoła mogła wręczyć uczniom atrakcyjne nagrody – adekwatne do pracy, jaką musieli włożyć w przygotowanie do konkursu – GRATULACJE!

Zapraszamy do galerii zdjęć:
Wycieczka do Świnnej
Wystawa edukacyjna "Eugeniusz"
Pokaz eksperymentów naukowych

Dodano:Admin

Spotkanie z przyrodą

20 lutego 2017 r. odwiedził naszą szkołę przyrodnik, hodowca motyli, malarz, rzeźbiarz, kolekcjoner – pan Krzysztof Czader. Z zachwytem podziwialiśmy niezwykłe eksponaty: różnorodne kamienie, rzeźby, obrazy, ikony, motyle. Uczyliśmy się dostrzegać różnorodność w świecie przyrody, szacunku do wszystkiego, co nas otacza, nabyliśmy motywację do działań przyjaznych przyrodzie.


Klub Edukacyjny 4 – H „Światło”

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Rodzicom klas trzecich Szkoły Podstawowej, wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które z zaangażowaniem i życzliwością pomagały w organizacji i sprawnym przebiegu Balu Szkolnego 2017 w Pierśćcu.

Rada Rodziców, Gospodarze balu,Dyrekcja szkoły oraz Wychowawczynie klas trzecich

Bal karnawałowy uczniów klas 1-3

13 lutego 2017r. w świetlicy szkolnej odbył się bal karnawałowy dla uczniów klas 1-3.
Dzieci były poprzebierane za: postacie z bajek, policjantów, lekarzy, zwierzęta, księżniczki, wróżki itd. Podczas balu były tańce indywidualne i w parach. Panie wychowawczynie przygotowały również wiele zabaw i konkursów. Dzieci bawiły się doskonale. O poczęstunek zadbała Rada Rodziców.

Autor: Justyna Wacławczyk
Dodano: Admin

Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego

W sobotnie przedpołudnie 4 II 2017 r. w Zespole Szkół w Pierśćcu odbyła się konferencja pod tytułem „Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego”. Wzięli w niej udział nauczyciele zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii oraz wychowawcy szkół podstawowych i gimnazjów powiatu cieszyńskiego oraz gminy Jasienica, a także studenci studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Zaproszenie skierowano także do polskich szkół na Zaolziu w Republice Czeskiej.
Celem konferencji była wymiana doświadczeń, możliwość zaprezentowania i promowania programów, metod i form pracy, projektów edukacyjnych oraz materiałów dydaktycznych wspomagających realizację edukacji regionalnej w szkole.
Konferencję otworzył Gość honorowy prof. dr hab. Daniel Kadłubiec z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, wygłaszając wykład pt. „Śląsk Cieszyński – ogólna charakterystyka kulturowa regionu”. Prelegent omówił położenie, historię, zróżnicowanie językowe, różnorodność i bogactwo kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego; wskazał nie tylko na postacie szczególnie zasłużone dla tej części Śląska, ale i na całe grupy mieszkańców, którzy swoim zaangażowaniem łączyli i łączą przeszłość z przyszłością regionu.
W dalszej części wicedyrektor ZS w Pierśćcu Stefania Kewesz oraz nauczycielki: Danuta Oczadły i Joanna Radwan – Kmiecik podzieliły się swoimi doświadczeniami w zakresie przygotowywania uczniów do konkursów regionalnych, a także omówiły koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Pierśćcu opartej na idei regionalizmu jako przykład dobrej praktyki.
W przerwie z wiązanką pieśni i tańców cieszyńskich wystąpili uczniowie klasy IIa SP w Pierśćcu pod kierunkiem wychowawczyni Justyny Wacławczyk.
W trakcie poczęstunku Goście mieli okazję spróbowania potraw kuchni regionalnej.
Obrady zakończono dyskusją i podsumowano propozycją, aby tego typu spotkania nauczycieli – regionalistów odbywały się cyklicznie.
Organizatorzy konferencji to: Zespół Szkół w Pierśćcu, Stowarzyszenie „Nasz Pierściec”, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli „Publisher – Innowacje” w Cieszynie, przy wsparciu finansowym z budżetu powiatu cieszyńskiego.

Autor: Danuta Oczadły
Dodano: Admin

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego”

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego” odbędzie się 4 lutego 2017r., tj. w sobota, w Zespole Szkół w Pierśćcu ul. Jerzego Tomanka 8, wg następującego harmonogramu:

9:00 – 9:15 otwarcie konferencji, powitanie gości

9:15 – 10:45 prof. dr hab. Daniel Kadłubiec Charakterystyka geograficzno-historyczna Ziemi Cieszyńskiej. Cieszyńska tradycja kulturowa i jej znaczenie.

10:45 – 11:15 przerwa kawowa

11:15 – 11:50 mgr Danuta Oczadły Jak przygotować uczniów do konkursów regionalnych" Praktyczne wskazówki, przykłady działań.

11:50 – 12:05 występ uczniów z kl. II a Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu

12:05 – 12:45 mgr Stefania Kewesz, mgr Joanna Radwan-Kmiecik Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Pierśćcu oparta na idei regionalizmu-przykład dobrej praktyki.

12:45 – 13:00 dyskusja, podsumowanie konferencji.

Ostatnie pożegnanie ś.p. Pana Stanisława Bronowskiego.

Z wielkim żalem żegnamy ś.p. Pana Stanisława Bronowskiego wieloletniego Przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Pierśćcu.

Odszedł od nas wielki społecznik i przyjaciel, który poświęcił wiele sił i prywatnych środków, aby poprawić warunki nauki w pierścieckiej szkole. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu, szczególnie wykorzystaniu ciężkiego sprzętu z Jego prywatnej firmy, powstało w 1992 roku boisko do gier zespołowych o nawierzchni asfaltowej – jedyny w tamtym czasie obiekt sportowy, którego tak bardzo szkole brakowało. Pomógł nieodpłatnie w 1993 roku wymalować całą szkołę. Zabiegał, by w pierwszej kolejności w 1999 roku doprowadzić sieć wodociągową do szkoły. Integrował rodziców i nauczycieli stojąc na czele komitetu organizującego wspaniałe bale karnawałowe, festyny szkolne i kuligi. Wspierał wychowawców jako niezastąpiony organizator klasowych wycieczek dla młodzieży do najciekawszych miejsc w Polsce.

Za wszystkie lata społecznej pracy na rzecz szkoły w Pierśćcu, bezinteresowną pomoc i wsparcie oraz zawsze dobre rady dziękujemy. Ś.p. Pan Stanisław Bronowski w naszych sercach i w naszej pamięci pozostanie już na zawsze.

W smutku pogrążona społeczność Zespołu Szkół w Pierśćcu

Pogrzeb ś.p. Pana Stanisława Bronowskiego odbędzie się we wtorek 31 stycznia 2017 roku, o godzinie 13 w Kościele Katolickim p.w. św. Mikołaja w Pierśćcu

Plan lekcji - II półrocze

Nastąpiły niewielkie zmiany w planie lekcji. Od 30 stycznia 2017r. obowiązują następujące plany:

Dla uczniów szkoły podstawowej przejdź

Dla uczniów gimnajzum przejdź

Dodano: Admin

Zebranie rodziców

Zebranie rodziców uczniów odbędzie się w środę 11 stycznia 2017 r. wg następującego porządku:

1. 16.30 – 17.00 wywiadówki dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej wg przydziału:

Klasa 1, wychowawca Gabriela Hareża, sala nr 1
Klasa 2a, wychowawca Justyna Wacławczyk, sala nr 206
Klasa 2b, wychowawca Violetta Wlach, sala nr 2
Klasa 3a, wychowawca Józefa Ferek, sala nr 10
Klasa 3b, wychowawca Józefa Ferek, sala nr 10
Klasa 4, wychowawca Iwona Korus, sala nr 12
Klasa 5, wychowawca Danuta Oczadły, sala nr 8
Klasa 6a, wychowawca Agnieszka Gandzel, sala nr 14
Klasa 6b, wychowawca Joanna Radwan-Kmiecik, sala nr 9

2. 17.00 – 17.30 prelekcja dla rodziców „Mózg jak mu pomóc - organiczne przyczyny trudnych zachowań i niepowodzeń szkolnych oraz zwiększenia wydajności układu nerwowego"– prelegent psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skoczowie Mariusz Bartczak

3. 17.30 – 18.00 wywiadówki dla rodziców uczniów Gimnazjum wg przydziału:

Klasa 1G, wychowawca Urszula Barańska, sala nr 104
Klasa 2aG, wychowawca Wioleta Mrzyk-Plata, sala nr 11
Klasa 2bG, wychowawca Ewa Czupryńska, sala nr 105
Klasa 3aG, wychowawca Marzena Polok-Latusek, sala nr 103
Klasa 3bG, wychowawca Jarosław Dębinny, sala nr 207

Zapraszamy!

Świąteczne przedstawienie teatralne

Społeczność Zespołu Szkół w Pierśćcu zaprasza na widowisko teatralne na motywach opowiadania Karola Dickensa „OPOWIEŚĆ WIGILIJNA” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Pierśćcu 21.12.2016r. tj. w środę o godz. 17.00, w ZS w Pierśćcu, ul. J. Tomanka 8, w sali gimnastycznej.

Po występie zapraszamy do świetlicy na drobny poczęstunek.

Dodano: Admin

Spotkanie autorskie

28 listopada 2016 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie autorskie z Waldemarem Cichoniem autorem wielu książek o niesfornym kotku Cukierku. Spotkanie zorganizowała Gabriela Haręża wraz z Urszulą Szindler, w którym uczestniczyli uczniowie klas I – III oraz dzieci z Przedszkola Publicznego w Pierśćcu.

Po zaprezentowaniu swojej twórczości literackiej dla dzieci przez samego autora Waldemara Cichonia wszyscy mieli możliwość zakupienia książki z imienną dedykacją. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej przyjemnej atmosferze.

Dodano: Admin

Zebranie rodziców

Zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum odbędzie się w środę 16 listopada 2016 r. wg następującego porządku:


 • 16.30 – 17.00 wywiadówki w Szkole Podstawowej

 • 17.00 – 17.30 zebranie ogólne dla wszystkich rodziców w świetlicy i prelekcja pani psycholog Ewy Juchy "Jak pomóc dziecku stworzyć pomocną opowieść?" – komunikacja w rodzinie jako środek rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci.

 • 17.30 – 18.00 wywiadówki w Gimnazjum

 • Od 18.00 konsultacje rodziców z nauczycielami.

Mistrzyni ortografii

10 X 2016 r. w Zespole Szkół im. Krystyny Bochenek w Skoczowie odbyła się VII edycja Skoczowskiego Dyktanda "Diamentowa Ósemka". W kategorii szkół podstawowych III zajęła uczennica SP w Pierśćcu, Martyna Czerny z kl. VIa.
Zwyciężył Tymoteusz Dadok z SP nr 8 w Skoczowie.

Gratulujemy!Informacja dot. 31.11.2016r.

Poniedziałek, tj. 31.11.2016r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu, dla zdeklarowanych dzieci, czynna będzie świetlica szkolna.

Dodano: Admin

IX POWIATOWY GWAROWY KONKURS RECYTATORSKI - PODSUMOWANIE

Informacje o przebiegu IX edycji konkursu czytaj

Galeria zdjęć z konkursu przejdź do galerii

Informacje o ubezpieczeniu

W załącznikach dostępna jest oferta ubezpieczenia dla uczniów:
- informacja dla uczniów szkoły podstawowej czytaj
- informacja dla uczniów gimnazjum czytaj


Dodano: Admin

Zebranie rodziców uczniów gimnazjum

Zebranie z rodzicami obędzie się 15 września o godz. 17:00 wg harmonogramu: 
17:00 - 17:30 zebranie ogólne w świetlicy szkolnej 
17:30 - spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych 
18:15 - spotkanie Rady Rodziców w świetlicy szkolnej 

Dodano: Admin

Zebranie rodziców uczniów szkoły podstawowej

Zebranie z rodzicami obędzie się 14 września o godz. 17:00 wg harmonogramu:
17:00 - 17:30 zebranie ogólne w świetlicy szkolnej
17:30 - spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych
18:15 - spotkanie Rady Rodziców w świetlicy szkolnej

Dodano: Admin

Plan lekcji na rok szkolny 2016/2017

Plan lekcji dla uczniów szkoły podstawowej przejdź

Plan lekcji dla uczniów gimnajzum przejdź

Dodano: Admin

Rozpoczęcie ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

W czwartek, 1.09.2016r. odbędzie się uroczyste ropoczęcie roku szkolnego wg harmonogramu:

Uczniowie szkoły podstawowej:
- godz. 9:00 - uroczysta akademia w świetlicy szkolnej
- godz. 10:00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.


Uczniowie gimnazjum:
- godz. 9:00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych
- godz. 10:00 - uroczysta akademia w świetlicy szkolnej.

Dodano: Admin

Zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017

Zestaw podręczników dla uczniów szkoły podstawowej:
- klasy 1-3 pobierz
- klasy 4-6 pobierz

Zestaw podręczników dla uczniów gimnazjum:
- klasa 1 pobierz
- klasa 2 pobierz
- klasa 3 pobierz

Dodano: Admin

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W piatek, 24.06.2016r. odbędzie się zakończenie roku szkolnego wg harmonogramu:

Uczniowie szkoły podstawowej:
- godz. 8:00 - msza św. w kościele katolickim
- godz. 9:00 - uroczysta akademia w świetlicy szkolnej
- godz. 10:00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.


Uczniowie gimnazjum:
- godz. 8:00 - msza św. w kościele katolickim
- godz. 9:00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.
- godz. 10:00 - uroczysta akademia w świetlicy szkolnej.

Dodano: Admin

Zebrania rodziców

ZEBRANIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2016/17 we wtorek, 14 czerwca 2016r. o godz. 16:30 w świetlicy szkolnej.

ZEBRANIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM w roku szkolnym 2016/17 w środę, 15 czerwca 2016r. o godz. 16:30 w świetlicy szkolnej.

Dodano: Admin

PODZIĘKOWANIA

Dyrekcja i Zarząd Rady Rodziców Zespołu Szkół w Pierśćcu serdecznie dziękuje nauczycielom i rodzicom za pomoc w zorganizowaniu Święta Patrona Szkoły i Biesiady Regionalnej w sobotę 14 maja 2016r.

Dzięki społecznej pracy można było nie tylko miło spędzić sobotnie popołudnie, podziwiać występy naszych uczniów, ale również wypracować zysk ze stoisk handlowych w kwocie 1.283,47 zł, który równych częściach zasilił konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pierśćcu.


Dodano: Admin

Święto Patrona i Biesiada Regionalna - 14 maj 2016r.

Serdecznie zapraszamy w dniu 14.05.2016r (tj. sobota) na obchody Święta Patronki naszej szkoły - Zofii Kossak oraz Biesiadę Regionalną.
Szczegółowy program:


 • 14:00-15:00 - wystawa "Zgrupowanie Partyzanckie Narodowych Sił Zbrojnych "Bartka" 1945-1947. Prezentacja grupy rekonstrukcyjnej (korytarz na parterze i świetlica)

 • 15:00 - 18:00 BLOK ARTYSTYCZNY, w tym:
  - otwarcie uroczystości i złożenie kwiatów pod tablicami Patronki, montaż słowno-muzyczny o Patronce, etiuda teatralna pt. "Zemsta Błazna" na podstawie opowiadania Zofii Kossak (sala gimnastyczna);
  - 16:00 - 17:00 Koncert kapeli "Stela" ze Skoczowa Łukasza Orawskiego (scena przed salą gimnastyczną)

 • 18:00 - 19:00 BLOK REKREACYJNO - SPORTOWY
  - 18:00 -18:30 taniec z zumbą poprowadzi p.Anita Trombała
  - 18:30 - 19:00 "Poznajmy się, niech inny nie znaczy obcy" - muzyka ludowa naszych sąsiadów
  - 18:00 - 19:00 zabawy sportowo-rekreacyjne (zawody w boule, fińskie Molkky, chusta Klanza, mega klocki, malowanie buzi, stolik plastyczny) - obiekty sportowe przy szkole, w razie deszczu w sali gimnastycznej i wybrane zabawy w salach na parterze szkoły


Imprezie towarzyszyć będą:
- wystawa "Śląsk Cieszyński w utworach Zofii Kossak",
- zwiedzanie Szkolnej Izby Regionalnej,
- stoisku Klubu 4H z wyrobami rękodzieła ludowego,
- stoiska handlowe przygotowane przez Radę Rodziców - plac rekreacyjny, w razie deszczu w sali gimnastycznej i wybrane zabawy w salach na parterze szkoły.

Dodano: Admin

IX GWAROWY KONKURS RECYTATORSKI

Publikujemy regulamin i kartę zgłoszenia do IX Gwarowego Konkursu Recytatorskiego "Tu sóm moji korzynie".
Regulamin IX Gwarowego Konkursu Recytatorskiego 2016
Załącznik nr 1 - dla uczniów klas I-III SP
Załącznik nr 2 - dla uczniów klas IV-VI SP
Załącznik nr 3 - dla uczniów klas I-III GIM

Serdecznie zapraszamy do Pierśćca!
Pozdrawiamy, organizatorzy

Weekend majowy

Dzień 2.05.br (tj. poniedziałek) jest dla uczniów dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu świetlica dla dzieci z klas I - III jest czynna od 7:30 - 15:30.


Dodano: Admin

Zebranie rodziców w klasach I i II gimnazjum

Zebranie rodziców połączone z wywiadówką odbędzie się we wtorek 26 kwietnia 2016r. o godz. 17:00 wg przydziału:

klasa 1a, wych. Wioleta Mrzyk-Plata, sala nr 11
klasa 1b, wych. Ewa Czupryńska, sala nr 105
klasa 2a, wych. Marzena Polok-Latusek, sala nr 104
klasa 2b, wych. Jarosław Dębinny, sala nr 207

Od godz. 17:30 wszyscy nauczyciele uczący w gimnazjum będą udzielać indywidualnych konsultacji.

Serdecznie zapraszamy!

Próbne egzaminy gimnazjalne dla uczniów klas drugich

Uczniowie klas 2a i 2b w dniach 18, 19 i 20 kwietnia 2016r. pisać będą próbny egzamin gimnazjalny wg harmonogramu:

Poniedziałek 18 kwietnia 2016r. egzamin w części humanistycznej (sala gimnastyczna):

Godz. 12.45 – 13.45 z historii i wiedzy o społeczeństwie
Godz. 14.00 – 15.30 z języka polskiego.

Wtorek 19 kwietnia 2016r. egzamin w części matematyczno – przyrodniczej (sala gimnastyczna):

Godz. 12.45 – 13.45 z przedmiotów przyrodniczych
Godz. 14.00 – 15.30 z matematyki.

Środa 20 kwietnia 2016r. egzamin z języka angielskiego (sale 103, 104)
Godz. 12.45 – 13.45 w zakresie podstawowym.

Egzaminy gimnazjalne

Egzamin gimnazjalny dla uczniów klasy 3a i 3b odbędzie się w dniach 18, 19 i 20 kwietnia 2016r. wg następującego terminarza:

Poniedziałek 18 kwietnia 2016r. egzamin w części humanistycznej (sala gimnastyczna):

Godz. 9.00 – 10.00 z historii i wiedzy o społeczeństwie
Godz. 11.00 – 12.30 z języka polskiego.

Wtorek 19 kwietnia 2016r. egzamin w części matematyczno – przyrodniczej (sala gimnastyczna):

Godz. 9.00 – 10.00 z przedmiotów przyrodniczych
Godz. 11.00 – 12.30 z matematyki.

Środa 20 kwietnia 2016r. egzamin z języka angielskiego (sale 11, 103, 104) i języka niemieckiego (czytelnia):

Godz. 9.00 – 10.00 w zakresie podstawowym
Godz. 11.00 – 12.00 w zakresie rozszerzonym (tylko język angielski)

Uczniowie klasy 3a i 3b przychodzą do szkoły na godz. 8.00, a po egzaminie zostają zwolnieni do domu.

Dni 18, 19, 20 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej oraz pierwszych klas gimnazjum. Świetlica pełni dyżur od 7:30 do 15:30

Nabór do klas pierszych

Publikujemy zarządzenia Burmistrza Miasta Skoczów dot. naboru uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjum:


 • Zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz gimnazjum dzieci i młodzieży spoza obwodu szkoły czytaj

 • Zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz gimnazjum dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodach szkół prowadzonych przez gminę czytaj

 • uchwała Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym czytaj


Dodano: Admin

Wiosenny koncert

Zespół Szkół w Pierśćcu serdecznie zaprasza na: Koncert Wiosenny dnia 10 kwietnia 2016r.

  W programie światowe szlagiery oraz znane utwory ze Śląska:

 • Dagmara Dorda & Michał Kasztura – duet: gitara i wokal

 • Utalentowani soliści z towarzyszeniem fortepianu

 • Orkiestra Dęta „Goleszów Band”


Wstęp: WOLNE DATKI
Zapraszamy również na: KIERMASZ CIAST!

Sprawdzian szóstoklasisty

Sprawdzian dla uczniów klasy 6 odbędzie się we wtorek 5 kwietnia 2016 r. wg następującego porządku:

Godz. 9.00 – 10.30 część pierwsza - z języka polskiego i matematyki w salach 11 i 12

Godz. 11.45 – 12.30 część druga - z języka angielskiego.

Uczniowie klasy 6 przychodzą do szkoły na godz. 8.00 do świetlicy szkolnej, a po sprawdzianie zostają zwolnieni do domu.

Dla uczniów Szkoły Podstawowej wtorek 5 kwietnia 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dyżury w świetlicy szkolnej prowadzone są przez nauczycieli od godz. 7:30 do 15:30.


Dodano: Admin

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły odbędą się w dniach 14, 15 i 16 marca 2016r. wg harmonogramu:
Poniedziałek i wtorek
Godz. 9.30 – 10.30 uczniowie Gimnazjum (kościół katolicki)
Godz. 11.30 – 12.30 – uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej (kościół katolicki)
Godz. 13.00 – 14.00 – uczniowie klas I – II Szkoły Podstawowej (kościół katolicki)
Godz. 8.30 – 10.00 – uczniowie wszystkich klas - kościół ewangelicki

środa
Godz. 9.30 – 10.30 uczniowie Gimnazjum (kościół katolicki)
Godz. 12.00 – 13.00 – uczniowie Szkoły Podstawowej (kościół katolicki)
Godz. 8.30 – 10.00 – uczniowie wszystkich klas - kościół ewangelicki

Uczniowie klas IV – VI SP i klas gimnazjalnych nie biorący udziału w rekolekcjach zobowiązani są do przyjścia do szkoły w w/w dniach na godz. 9.00 – do świetlicy Gimnazjum, gdzie pod opieką nauczycieli dyżurujących w szkole będą mogli skorzystać z konsultacji przedmiotowych. Uczniowie klas I – III SP nie biorący udziału w rekolekcjach przychodzą do szkoły i zostają pod opieką nauczycieli dyżurujących w świetlicy szkolnej.

FINAŁ AKCJI „ZBIÓRKA MAKULATURY”

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom obu szkół, którzy włączyli się w akcję zbierania makulatury.

Łącznie zebraliśmy 715 kilogramów i otrzymaliśmy 165 złoty. Całą zebraną kwotę przeznaczymy na cele charytatywne w naszych szkołach.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy do udziały w przyszłym roku szkolnym.

Dodano: Admin

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zebranie rodziców uczniów odbędzie się we wtorek 9 lutego 2016r. wg następującego porządku:

1. 16.30 – 17.00 wywiadówki dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej wg przydziału:

Klasa 1a, wychowawca: Justyna Wacławczyk, sala 2
Klasa 1b, wychowawca: Violetta Wlach, sala 105
Klasa 2a, wychowawca: Józefa Ferek, sala 1
Klasa 2b, wychowawca: Beata Kisza, sala 10
Klasa 3, wychowawca: Gabriela Haręża, sala 11
Klasa 4, wychowawca: Danuta Oczadły, sala 8
Klasa 5a, wychowawca: Agnieszka Gandzel, sala 14
Klasa 5b, wychowawca: Joanna Radwan-Kmiecik, sala 9
Klasa 6, wychowawca: Barbara Michniok, sala 12

2. 17.00 – 17.30 prelekcja dla rodziców „ Współczesne zagrożenia młodzieży” – prelegent komendant Straży Miejskiej w Skoczowie Robert Socha

3. 17.30 – 18.00 wywiadówki dla rodziców uczniów Gimnazjum wg przydziału:

Klasa 1aG, wychowawca: Wioleta Mrzyk-Plata, sala 11
Klasa 1bG, wychowawca: Ewa Czupryńska, sala 105
Klasa 2aG, wychowawca: Marzena Polok-Latusek, sala 104
Klasa 2bG, wychowawca: Jarosław Dębinny, sala 207
Klasa 3aG, wychowawca: Anna Dębinny, sala 206
Klasa 3bG, wychowawca: Dorota Michalik 103

Od godz. 16.00 do 18.00 w pokoju nauczycielskim dyżurować będą wszyscy nauczyciele i udzielać indywidualnych konsultacji dla rodziców.

XV TYDZIEŃ KULTURY od 07.02.16 do 14.02.16

Serdecznie zapraszamy do udziału w TYGODNIU KULTURY, który w naszych placówkach zorganizowany jest już po raz XV!

NIEDZIELA 07.02.16, GODZ. 16.00
WIECZÓR POEZJI I MUZYKI /świetlica/ organizator: J. Chmiel, A. Kraus, U. Szindler
udział wezmą:
- uczniowie z Zespołu Szkół w Pierśćcu
- poetka Beata Sabath z towarzyszącą osobą śpiewającą
-zespół skrzypcowy ze Szkoły Suzuki pod kierownictwem Elżbiety Węgrzyn

PONIEDZIAŁEK 08.02.16
WARSZTATY DECOUPAGE- 17.00 /świetlica/ prowadzący: A.Kraus, K.Greń
Dla 20 osób- zapisy pod nr tel. 692003560

PIĄTEK 12.02.16
SPEKTAKL TEATRALNY „Charlie i fabryka czekolady” godz. 17:00- instruktor- R. Swoboda

SOBOTA 13.02.16
TAŃCE SZKOCKI godz. 10.00-11.30 - prowadzący: instruktor zespołu tańca szkockiego Comhlan z Krakowa – Szymon Pado /zapisy pod nr tel. 692003560/

MECZ SIATKÓWKI JASTRZĘBSKI WĘGIEL- ASSECO RESOVIA RZESZÓW- /Jarosław Dębinny organizator wyjazdu na mecz do Jastrzębia Zdroju/

NIEDZIELA 14.02.16 godz.16.00
Występy artystyczne uczestników konkursu „MAM TALENT”- uczniowie z Zespołu Szkół w Pierśćcu

Organizator:
Zespół Szkół w Pierśćcu, Stowarzyszenie „Nasz Pierściec” /część funduszy pochodzi z dotacji Gminy Skoczów/

Plan lekcji od 1.02.2016r.

Uwaga!
Od 1 lutego br. zmienia się plan lekcji. Na stronie opublikowano nowy plan:
- dla uczniów klas 4-6 SP zobacz
- dla uczniów klas 1-3 GIM zobacz


Dodano: Admin

Akcja "Zima w mieście 2016"

Specjalny program bezpłatnych zajęć sezonowych w ramach akcji ZIMA W MIEŚCIE, których organizatorem jest Gmina Skoczów adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym, które chcą w ciekawy, aktywny i pełen wrażeń sposób spędzić czas ferii. Szczegółowe informacje o akcji oraz karty zgłoszenia dostępne są na stronie mzo.skoczow.pl.


Dodano: Admin

BAL KARNAWAŁOWY

Serdecznie zapraszamy na BAL KARNAWAŁOWY, który odbędzie się 23 stycznia 2016r.
Szczegółowe informacje: zobacz


Dodano: Admin

KALENDARZ SZKOLNY 2016

Zespół Szkół w Pierśćcu wydał kolejny już dwudziesty pierwszy numer Kalendarza Szkolnego na 2016 rok. Inspiracją tegorocznej edycji był udział pierścieckich uczniów w Wojewódzkim konkursie Edukacja Regionalna w szkole, któremu przyświecały słowa Jana Pawła II „Proszę Was, pozostańcie wierni swojemu dziedzictwu…” i w ministerialnym programie „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym współczesnej szkoły”.

Efektem pracy uczniów, rodziców i nauczycieli jest zbiór fotografii dotyczących zmian krajobrazu najbliższej okolicy. Pełny zbiór można obejrzeć w Szkolnej Izbie Regionalnej, natomiast trzynaście wybranych obiektów Pierśćca, które przeszły największą metamorfozę, prezentujemy w tegorocznym kalendarzu.

Kalendarz rozprowadzany będzie przez nauczycieli i rodziców. Mamy nadzieję, że zostanie ciepło przyjęty, pozwoli przenieść się pamięcią do minionych lat i docenić zaistniałe zmiany. Przy okazji zbierane będą wolne datki, które przeznaczone zostaną na rozwój pierścieckiej szkoły.

Za zrozumienie naszej akcji i hojność mieszkańców z góry serdecznie dziękujemy.

Dodano: Admin

DARMOWY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Informujemy, że 10 listopada 2015 roku rozpoczął się nabór na darmowy 12-miesięczny kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-12 lat.

Zajęcia organizowane są w ramach projektu: "Wszystkie Polskie dzieci mówią po angielsku".

Informacje i zapisy odbywają się na stronie: http://www.minimu.pl/edu1

Zajęcia trwają 12 miesięcy. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.


Organizatorzy: Fundacja Petrus i Akademia Mini Mu.

Liczba miejsc na każdy nabór ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodano: Admin

Realizacja programu „Książki naszych marzeń”

W ramach promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w roku 2015/2016 w Szkole Podstawowej realizowany jest rządowy program „Książki naszych marzeń”. Po przeprowadzonej diagnozie czytelnictwa oraz zainteresowań i zamiłowań czytelniczych naszych dzieci i młodzieży, biblioteka szkolna dokonała zakupu wymarzonych książek według wskazań naszych czytelników.

Głównym celem tego programu jest:

 wzbogacanie oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata

 promowanie czytelnictwa wśród uczniów

 urozmaicanie realizacji programów nauczania poprzez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznej

 rozwijanie samorządności uczniowskiej poprzez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej

 rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi

W związku z powyższym Prezes Fundacji „ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom” pani Irena Koźmińska wystosowała list do Rodziców, który mogą państwo przeczytać klikając na poniższy link.


czytaj list


Dodano: Admin

Zebranie rodziców uczniów szkoły podstawowej

Zebranie rodziców uczniów odbędzie się w środę 18 listopada 2015 r. o godz. 17.00 wg następującego porządku:

1. 17.00 – 17.45 zebranie ogólne dla rodziców w świetlicy szkolnej - „Skuteczna rozmowa z dzieckiem” - Mariusz Bartczak psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie

2. 17.45 - spotkania z wychowawcami wg przydziału:

klasa 1a, Justyna Wacławczyk, sala nr 2
klasa 1b, Violetta Wlach, sala nr 11
klasa 2a, Józefa Ferek, sala nr 1
klasa 2b, Beata Kisza, sala nr 103
klasa 3, Gabriela Haręża, sala nr 10
klasa 4, Danuta Oczadły, sala nr 8
klasa 5a, Agnieszka Gandzel, sala nr 14
klasa 5b, Joanna Radwan-Kmiecik, sala nr 9
klasa 6, Barbara Michniok, sala nr 12

Od godz. 18.00 wszyscy nauczyciele uczący w Gimnazjum pełnią dyżur i udzielają konsultacji indywidualnych dla rodziców.

Dodano: Admin

Zebranie rodziców uczniów gimnazjum

Zebranie rodziców uczniów odbędzie się we wtorek 17 listopada 2015 r. o godz. 17.00 wg
następującego porządku:

1. 17.00 – 17.45 zebranie ogólne dla rodziców w świetlicy szkolnej - prelekcja „Niepokorne dziecko – przyczyny i sposoby zapobiegania trudnym zachowaniom młodzieży” – Mariusz Bartczak psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie

2. 17.45 - spotkania z wychowawcami wg przydziału:

klasa 1a, Wioleta Mrzyk-Plata, sala nr 11
klasa 1b, Ewa Czupryńska, sala nr 105
klasa 2a, Marzena Polok-Latusek, sala nr 104
klasa 2b, Jarosław Dębinny, sala nr 207
klasa 3a, Anna Dębinny, sala nr 206
klasa 3b, Dorota Michalik, sala nr 103

Od godz. 18.00 wszyscy nauczyciele uczący w Gimnazjum pełnią dyżur i udzielają konsultacji indywidualnych dla rodziców.

Dodano: Admin

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14.10.2015r. obchodzimy ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ. Uczniowie rozpoczynają zajęcia od godz. 9:00 wg poniższego harmonogramu:

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
9:00 - 9:45 - udział w uroczystej akademii (nowa świetlica szkolna)
9:45 - 10:45 - zajęcia warsztatowe z wychowawcą.

UWAGA: Świetlica szkolna będzie czynna od 8:30-15:30.

UCZNIOWIE GIMNAZJUM:
9:00 - 9:45 - zajęcia warsztatowe z wychowawcą
9:45 - 10:45 - udział w uroczystej akademii (nowa świetlica szkolna).

W tym dniu obowiązuje uczniów strój galowy.

Dodano: Admin

Uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Pierśćcu

Uroczystość pasowanie uczniów klas pierwszych jest zawsze bardzo ważnym wydarzeniem dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Tym razem uroczystość miała szczególny charakter, bowiem swą obecnością zaszczycił nas Śląski Kurator Oświaty - p. Stanisław Faber. Ponadto obecni byli również: burmistrz miasta Skoczów, p. Mirosław Sitko, dyrektor MZO - p. Cezary Tomiczek oraz rodzice uczniów klas pierwszych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości zobacz zdjęcia

Oferta ubezpieczenia

Oferta ubezpieczenia dla uczniów:
pobierz ulotkę


Dodano:Admin

Konkurs na LOGO Zespołu Szkół w Pierśćcu

Uczniów, którzy biorą udział w konkursie na LOGO naszej szkoły proszę o zapoznanie się z poniższym regulaminem:

pobierz regulamin

Dodano: Admin

Zebranie rodziców uczniów szkoły podstawowej

Zebranie rodziców uczniów odbędzie się w środę 16 września 2015 r. o godz. 17.00 wg następującego porządku:

1. 17.00 – 18.00 zebranie ogólne dla rodziców w świetlicy szkolnej:
- Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2015/16 – dyrektor szkoły
- Higiena osobista uczniów – prelekcja pielęgniarki szkolnej R. Strządała

2. 18.00 spotkania z wychowawcami wg przydziału:

1a, Justyna Wacławczyk, sala nr 11
1b, Violetta Wlach, sala nr 2
2a, Józefa Ferek 1, sala nr 1
2b, Beata Kisza 10, sala nr
3, Gabriela Haręża, sala nr 103
4, Danuta Oczadły, sala nr 8
5a, Agnieszka Gandzel, sala nr 14
5b, Joanna Radwan-Kmiecik, sala nr 9
6, Barbara Michniok, sala nr 12.

Zapraszamy!

Dodano: Admin

Zebranie rodziców uczniów gimnazjum

Zebranie rodziców uczniów odbędzie się we wtorek 15 września 2015 r. o godz. 17.00 wg następującego porządku:

1. 17.00 – 18.00 zebranie ogólne dla rodziców w świetlicy szkolnej:

- Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2015/16 – dyrektor szkoły
- Potrzeba aktywności fizycznej w okresie dojrzewania – prelekcja M. Polok-Latusek
- Higiena osobista uczniów – prelekcja pielęgniarki szkolnej R. Strządała

2. 18.00 spotkania z wychowawcami wg przydziału:

klasa 1a, wych. Wioleta Mrzyk-Plata, sala nr 11
klasa 1b, wych. Ewa Czupryńska, sala nr 105
klasa 2a, wych. Marzena Polok-Latusek, sala nr 104
klasa 2b, wych. Jarosław Dębinny, sala nr 207
klasa 3a, wych. Anna Dębinny, sala nr 206
klasa 3b, wych. Dorota Michalik, sala nr 103.

Serdecznie zapraszamy!

Lista uczniów klas pierwszych gimnazjum

Klasa 1a
Klasa 1b

Rozpoczęcie ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 WRZEŚNIA 2015r. wg harmonogramu:

klasy I – V szkoła podstawowa:

9.00 - akademia w świetlicy szkolnej
9.45 - spotkanie z wychowawcami w klasach

klasa VI szkoła podstawowa i klasy I-III gimnazjum:

9.00 - spotkanie z wychowawcami w klasach
9.45 - akademia w świetlicy szkolnej.


Dodano: Admin

Ogłoszenie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej w Gminie Skoczów

Zapisy do Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej w Gminie Skoczów zaplanowano w środy i piątki w dniach 02.09.2015 - 11.09.2015 w godz. 15.30-17.00 w Zespole Szkół Nr 1 w Skoczowie przy ul. Gustawa Morcinka.

Zainteresowanych zapraszamy.
Ilość miejsc ograniczona.


Dodano: Admin

UWAGA - SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE

W związku z licznymi zatruciami substancjami psychotropowymi oferowanymi jako tzw. "dopalacze", Główny Inspektor Sanitarny uruchomił pod numerem 800-060-800 bezpłatną infolinię. Pod tym numerem można uzyskać informacje o negatywnych skutkach zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia spowodowanych nim zatruć. Infolinia przeznaczona jest także dla rodziców, którzy mają przypuszczenia, że ich dzieci zażywają dopalacze. Na wskazany numer można także przekazać informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących w/w substancjami.

Zakończenie roku szkolnego

Msza Święta w kościele katolickim odbędzie się o godz. 9:00.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się wg harmonogramu:
- godz. 9:00 - świetlica szkolna - akademia oraz pożegnanie uczniów klas trzecich,
- godz. 10:00 - spotkanie uczniów z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych.


Dodano: Admin

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016
Podręczniki do klasy I pobierz
Podręczniki do klasy II pobierz
Podręczniki do klasy III pobierz


UWAGA! Zestaw podręczników do klasy I zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7.07.2014r. uczniowie otrzymują w szkole - wypożyczają książki na cały rok szkolny.

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

List Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej dot. bezpieczeństwa w trakcie wakacji

czytaj

Dodano: Admin

UWAGA - ZMIANY W LEGITYMACJACH SZKOLNYCH

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że od 23 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r., w którym został określony nowy wzór legitymacji szkolnej uczniów.

Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wprowadzenie wymogu wpisywania numeru PESEL.

W świetle obowiązujących przepisów, legitymacje szkolne wydane na drukach MEN-I/50/2, bez wpisanego numeru PESEL, traktowane są jako nieważne i nie poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów.

W przypadku okazania, w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, legitymacji poświadczającej uprawnienia ucznia do ulgowego przejazdu bez wpisanego numeru PESEL, uczeń ten traktowany jest jako osoba nieposiadająca prawa do ulgowego przejazdu.

W związku z powyższym prosi się uczniów o przyniesienie legitymacji szkolnej do sekretariatu szkoły, gdzie zostanie wpisany nr pesel, opatrzony małą pieczęcią urzędową szkoły.

Legitymacje szkolne przynosimy do końca roku szkolnego.


Dodano: Admin

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJUM

Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu zaprasza rodziców wraz z uczniami, którzy w nowym roku szkolnym rozpoczną naukę w klasach pierwszych naszej szkoły na spotkanie informacyjne we wtorek, 23 czerwca 2015r. na godz. 17:00 w świetlicy szkolnej, na parterze.


Dodano: Admin

„Tu sóm moji korzynie” w Pierśćcu po raz ósmy

2 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 6 i w Gimnazjum nr 3 im. Zofii Kossak w Pierśćcu odbył się VIII Gwarowy Konkurs Recytatorski „Tu sóm moji korzynie” pod honorowym patronatem starosty cieszyńskiego, Janusza Króla oraz burmistrza Skoczowa, Mirosława Sitko. W konkursie wzięło udział 85 recytatorów ze szkół powiatu cieszyńskiego i gminy Jasienica.
Celem, który przyświeca organizatorom przedsięwzięcia od pierwszej edycji, jest budowanie tożsamości regionalnej dzieci i młodzieży, popularyzacja gwary cieszyńskiej i kultury żywego słowa, zachowanie pamięci o małej ojczyźnie, a także promocja Śląska Cieszyńskiego.
Występy recytatorów oceniało jury w składzie: Maria Broda, poetka ze Skoczowa; Józef Niesyt, gawędziarz ludowy z Jasienicy i kierownik zespołu regionalnego „Jasieniczanka”; Leszek Richter, ludoznawca z Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Czeskim Cieszynie; Justyna Wacławczyk – nauczycielka szkoły w Pierśćcu, współopiekunka szkolnego zespołu regionalnego „Junior”.
W przerwach konkursu uczestnicy, opiekunowie i zaproszeni goście zostali zaproszeni na poczęstunek do szkolnej kawiarenki, mogli zwiedzić szkolną izbę regionalną, a także obejrzeli przedstawienie teatralno – kukiełkowe „Przygody Kacperka, góreckiego skrzata” w wykonaniu uczniów pierścieckiej SP.

WYNIKI KONKURSU zobacz

Konkurs zorganizowały: Danuta Oczadły, Joanna Radwan-Kmiecik i Justyna Wacławczyk, a w jego przygotowanie włączyły się: Iwona Korus, Anna Kraus, Krystyna Greń, Violetta Wlach i Barbara Michniok, a także personel administracyjno-obsługowy szkoły oraz uczniowie.
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom, którzy wsparli pierściecki konkurs oraz dyrektorom szkół: Stefanii Kewesz i Irenie Krypczyk.
Do zobaczenia za rok!
Autor: Danuta Oczadły
Dodano: Admin

BIESIADA REGIONALNA

Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 6 i Gimnazjum Nr 3 im. Zofii Kossak w Pierśćcu serdecznie zaprasza na BIESIADĘ REGIONALNĄ w niedzielę 31 maja 2015 r. – Pierściec, ul. Jerzego Tomanka 8

W programie:

BLOK ARTYSTYCZNY godz. 15:00 - 17:30
15:00 – 15:30 „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata” – widowisko teatralno-kukiełkowe w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Pierśćcu

15:30 – 16:00 „Nasza mała ojczyzna” – prezentacja folkloru Ziemi Cieszyńskiej w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 3 w Pierśćcu

16:00 – 16:30 „Nasza mała ojczyzna” – prezentacja folkloru Ziemi Cieszyńskiej w wykonaniu uczniów SP-6 w Pierśćcu

16:30- 16:40 Występ laureatów G-3 w Pierśćcu uczestniczących w Gwarowym Konkursie Recytatorskim w Jasienicy

16:40 – 16:50 Występ laureatów S-6 w Pierśćcu uczestniczących w Gwarowych Konkursach Recytatorskich w Grodźcu i w Górkach Wielkich

16:50 – 17:10 Inscenizacja zwyczaju ludowego Śląska Cieszyńskiego w wykonaniu uczniów klasy III SP-6 w Pierśćcu

17:10 – 17:30 Wiązanka tańców Ziemi Cieszyńskiej w wykonaniu Zespołu Regionalnego JUNIOR

( w razie deszczu wszystkie występy w świetlicy szkolnej )

BLOK REKREACYJNO – SPORTOWY godz. 17:30 - 19:00
obiekty sportowe przy szkole Mecz uni-hocka, zawody w boule, siatkówka na trawie, fińskie Molkky, chusta Klanza, Mega klocki, ping-pong, malowanie buzi, stolik plastyczny i inne.

W razie deszczu mecz w sali gimnastycznej i wybrane zabawy w salach na parterze szkoły
Imprezie towarzyszyć będą stoiska handlowe na placu przygotowane przez rodziców:
- Ciasta, kawa, herbata, zimne napoje
- Naleśniki z dżemem i cukrem
- Popcorn
- Hot-dogi
- Frytki
- Grzana kiełbasa
oraz stoisko klubu 4H Ecochampion z wyrobami rękodzieła ludowego.

W razie deszczu stoiska na korytarzu szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

Dodano: Admin

Święto Patrona Szkoły

W dniu 16.05.2015r. odpracowujemy dzień 5.06.2015r. Obchodzimy Święto Patronki naszej szkoły - Zofii Kossak wg harmonogramu:


 • 9:00 - uroczysty apel i złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi Patronki Szkoły

 • 9:30 - Program artystyczny - "Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata" - teatrzyk kukiełkowy na podstawie baśni Zofii Kossak

 • 10:15 - zwiedzanie wystaw prezentujących życie i twórczość Zofii Kossak

 • 11:00 - 13:00 pokaz tresury psów policyjnych, gry i zabawy sportowo-rekreacyjne


Dodano: Admin

Sukces uczniów!

30 maja 2015 r. w Raciborzu odbył XIV Wojewódzki Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej.

W rywalizacji wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa śląskiego. W konkursie wzięli udział uczniowie naszego gimnazjum: Gabriela Bronowska i Jakub

Barański z klas pierwszych, którzy zostali laureatami tego konkursu.

Gala wręczenia nagród odbędzie się 24 maja w Chorzowie w czasie obchodów Wojewódzkiego Święta Kultury.


Gratulujemy!

Autor: Krystyna Greń
Dodano: Admin

Zebranie rodziców

Zebranie rodziców uczniów klas pierwszych i drugich odbędzie się we wtorek 28 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00 wg następującego porządku:

Klasa 1a, wychowawca Marzena Polok-Latusek, sala 11
Klasa 1b, wychowawca Jarosław Dębinny, sala 207
Klasa 2a, wychowawca Anna Dębinny, sala 206
Klasa 2b, wychowawca Dorota Michalik, sala 103.

Od godz. 17.30 w pokoju nauczycielskim dyżurować będą wszyscy nauczyciele uczący w klasach pierwszych i drugich i udzielać konsultacji dla rodziców.

Organizacja dni 21-23 kwietnia br.

W dniach 21-23 kwietnia uczniowie klas trzecich piszą egzaminy gimnazjalne w trzech częściach:

WTOREK
9:00-10:00 historia i WOS
11:00-12:30 język polski

ŚRODA
9:00-10:00 przyroda
11:00-12:30 matematyka

CZWARTEK
9:00-10:00 język obcy (poziom podstawowy)
11:00-12:00 język obcy (poziom rozszerzony)

Uczniowie przychodzą do szkoły codziennie na godzinę 8:00!!!

Uczniowie klas drugich w tych dniach piszą próbne egzaminy gimnazjalne w trzech częściach:

WTOREK
12:45-13:45 historia i WOS
14:00-15:30 język polski

ŚRODA
12:45-13:45 przyroda
14:00-15:30 matematyka

CZWARTEK
12:45-13:45 język obcy (poziom podstawowy)

Uczniowie klas pierwszych w w/w dniach nie mają zajęć lekcyjnych.

Dodano: Admin

Konkurs Recytatorski w Istebnej

12 marca 2015 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski. W rywalizacji wzięło udział 18 uczniów z 8 gimnazjów. Uczeń naszego gimnazjum, Robert Semenowicz z kl. IIIb, otrzymał wyróżnienie w tym konkursie.

Gratulujemy!

Autor: Danuta Oczadły
Dodano: Admin

XXI Sejm Dzieci i Młodzieży

Rekrutacja do XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży trwa!
500 zespołów z całej Polski zgłosiło się do tej pory do udziału w XXI Sejmie Dzieci i Młodzieży.

W załączniku udostępniamy szczegółowe informacje czytaj

Przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć dydaktycznych

W dniach 2, 3 oraz 7 kwietnia br. organizowane są w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Rodzice proszeni są o pisemne zgłoszenie u wychowawcy chęci udziału dziecka na zajęciach w konkretnych dniach.


Dodano: Admin

DNI KULTURY 2015

Zapraszamy do galerii zdjęć:
Dni Kultury 2015 - WIECZÓR POEZJI I MUZYKI zobacz
Dni Kultury 2015 - warsztaty zobacz
Dni Kultury 2015 - konkurs "Mam Talent" zobacz
Dni kultury 2015 - program profilaktyczny "Noe" oraz spektakl profilaktyczny zobacz
Dni Kultury 2015 - rozgrywki sportowe zobacz


Reportaż z imprezy: pobierz dokument
Autor: mgr Jolanta Chmiel

Zebranie rodziców

W dniu 17.03.2015r. w nowej świetlicy szkolnej odbędzie się zebranie rodziców uczniów klas III. Ze względu na bardzo ważne informacje dotyczące szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz rekrutacji prosimy o pewne przybycie.


Dodano: Admin

Materiały dla kandydatów do klasy I gimnazjum

Rekrutacja do klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016pobierz
Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do klasy I gimnazjumpobierz
Karta zgłoszenia dziecka do klasy I gimnazjumpobierz

XIV PIERŚCIECKIE DNI KULTURY 28.02 – 08.03.2015

Rada Pedagogiczna i Społeczność Uczniowska Szkoły Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 3 im. Zofii Kossak w Pierśćcu zapraszają na XIV PIERŚCIECKIE DNI KULTURY wg harmonogramu:

SOBOTA 28.02.15 DNI OTWARTE SZKOŁY
Godz. 9.00- 11.30
- lekcje otwarte pokazowe dla rodziców we wszystkich klasach SP-6
- zwiedzanie szkoły z możliwością zakupu smacznych wypieków/

Godz. 11.30- 13.00
- Rozgrywki sportowe w siatkówkę uczniowie kontra absolwenci G3

NIEDZIELA 01.03.15
Godz. 16.00 - WIECZÓR POEZJI I MUZYKI (świetlica) udział wezmą:

- uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu
- poeta, satyryk p.Juliusz Wątroba
- lider zespołu „UNIVERS” p. Henryk Czich.

PONIEDZIAŁEK 02.03.15
Godz. 17.00 - WARSZTATY DECOUPAGE (galeria)- prowadzący: Krystyna Greń

NIEDZIELA 08.03.15
Godz. 16.00 Występy artystyczne uczestników konkursu „MAM TALENT" - dzieci z przedszkola, uczniowie Sp-6 i uczniowie G- 3.

Dodano: Admin

FERIE ZIMOWE

Ferie zimowe w naszym województwie trwają od 2.02.2015r - 15.02.2015r.
W tym czasie zapraszamy na dodatkowe zajęcia w ramach projektów unijnych realizowanych w naszej placówce (harmonogram dostępny u prowadzących konkretne zajęcia).

Dodano: Admin

Plan lekcji - II półrocze

UWAGA!
W zakładce PLAN LEKCJI udostępniony jest plan na II półrocze roku szkolnego 2014/2015. Plan obowiązuje od 16 lutego 2015r.

Dodano: Admin

Koncert świateczno-karnawałowy

W niedzielę 18.01.2015r o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej odbędzie się koncert świąteczno-karnawałowy.

W programie:

 • koncert orkiestry dętej „Glorietta” pod dyrekcją p. Stanisława Sojki

 • występ uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej z Cieszyna


Imprezie towarzyszyć będzie kiermasz ciast

Wstęp: wolne datki

Dodano: Admin

W sobotę, 10.01.2015r. odpracowujemy dzień 2.01.2015r.

Przypominamy, iż w sobotę, tj. 10.01.2015r. odpracowujemy piątek (2.01.2015r). W tym dniu zorganizowany zostanie "Dzień europejski". Uczniowie rozpoczną zajęcia o godzinie 8:45.

Dodano: Admin

Zebranie rodziców

Zebranie rodziców odbędzie się we wtorek 27 stycznia 2015 r. o godz. 17.00.

Od godziny 18:00 dyżur pełnić będą wszyscy nauczyciele.


Dodano: Admin

WAŻNE TERMINY!

Przypominamy o terminach związanych z klasyfikacją:
- wystawianie ocen półrocznych: do 22.I.2015r.
- konferencja klasyfikacyjna: 26.I.2015r.

Ponadto w styczniu odbędą się egzaminy próbne dla uczniów klas trzecich wg harmonogramu:
- 28.01.2015 r. część humanistyczna
- 29.01.2015 r. część matematyczno-językowa
- 30.01.2015 r. część językowa.


Dodano: Admin

Przedstawienie świąteczne

Jak co roku serdecznie zapraszamy na świąteczne przedstawienie teatralne. Tym razem zespół teatralny wystawi musical "Dzwonnik z Notre Dame" w piątek, tj. 19 grudnia br. o godz. 16:00 (sala gimnastyczna).

Zapraszamy!

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

We wtorek 14.10 br. uczniowie wezmą udział w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbędzie się o godz. 9:30 w nowej świetlicy. Po niej spotkają się z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych.
W tym dniu nie odbywają się zajęcia lekcyjne, a uczniów obowiązuje strój galowy!


Dodano: Admin

Zbiórka darów na rzecz schroniska dla zwierząt

Jeżeli nie jest ci obojętny los bezdomnych zwierząt to możesz im pomóc przynosząc:
- koce, dywaniki, wykładziny (rzeczy, którymi można ocieplić budy na zimę),
- ręczniki,
- miski, garnki,
- obroże, smycze, akcesoria dla psów i kotów,
- suchą karmę, karmę w puszcze, ryż, kaszę jęczmienną, makaron
- preparaty na odpchlenie i odrobaczenie.
Zebrane dary zostaną przekazane schronisku „AZYL” w Cieszynie oraz fundacji „LEPSZY ŚWIAT”, niosącą pomoc najbardziej skrzywdzonym przez los i ludzi kotom i psom.
Za WSZYSTKIE podarunki, nawet te najmniejsze serdecznie dziękujemy!

Zbiórka darów będzie przeprowadzana do końca PAŹDZIERNIKA.

Link na stronę schroniska: przejdź

Dodano: Admin

Zmiana planu zajęć

Nastąpiły niewielkie zmiany w planie zajęć. Rozkład lekcji obowiązujący od poniedziałku, tj. 15.09.2014r. dostępny jest w zakładce "plan lekcji".

Dodano: Admin

Zebranie z rodzicami

Zebranie rodziców uczniów odbędzie się we wtorek 16 września 2014 r. o godz. 17.00 wg następującego porządku:

1. 17.00 – 17.45 zebranie ogólne dla rodziców w świetlicy szkolnej

2. 17.45 spotkania z wychowawcami wg przydziału:

- 1a, Marzena Polok-Latusek, sala nr 11
- 1b, Jarosław Dębinny,sala nr 207
- 2a, Anna Dębinny, sala nr 206
- 2b, Dorota Michalik, sala nr 103
- 3a, Urszula Barańska, sala nr 104
- 3b, Ewa Czupryńska, sala nr 105

Dodano: Admin

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Szczegóły na stronie internetowej MZO: www.mzo.skoczow.pl (w górnej zakładce: stypendia szkolne)

Druk wniosku można pobrać na stronie internetowej MZO lub w sekretariacie szkoły.
Wnioski o stypendium socjalne należy składać w MZO
w Skoczowie do 15 września 2014r.


Dodano: Admin

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

W poniedziałek 1 września br. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2014/2015 wg harmonogramu:


 • 9.00 - spotkanie z wychowawcami w klasach
  Klasa 1a - wych. mgr Marzena Polok-Latusek - sala nr 11
  Klasa 1b - wych. mgr Jarosław Dębinny - sala nr 207
  Klasa 2a - wych. mgr Anna Dębinny - sala nr 206
  Klasa 2b - wych. mgr Dorota Michalik - sala nr 103
  Klasa 3a - wych. mgr Urszula Barańska - sala nr 104
  Klasa 3b - wych. mgr Ewa Czupryńska - sala nr 105

 • 9.45 - akademia w świetlicyDodano: Admin

Wyprawka szkolna na rok 2014/2015

Informacje dotycząca rządowego programu pomocy uczniom na rok szkolny 2014/2015 "Wyprawka szkolna" znajdują się na stronie MZO pod adresem: czytaj . Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Dodano: Admin

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się 27.06.2014r. o godz. 9:00 w nowej świetlicy szkolnej. Po akademii uczniowie spotykają się z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych.

Dodano: Admin

Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

Podręczniki do klasy I pobierz
Podręczniki do klasy II pobierz
Podręczniki do klasy III pobierz

BIESIADA REGIONALNA "10 roków w Unije szumnie się nóm żyje"

Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 6 i Gimnazjum Nr 3 w Pierśćcu zaprasza na BIESIADĘ REGIONALNĄ „10 roków w Unije szumnie się nóm żyje” w sobotę, 14 czerwca 2014r za strażnicą OSP w Pierśćcu.

Program - godz. 15.30-19.00 Muzyczna podróż po Śląsku Cieszyńskim i krajach Unii Europejskiej, w tym:

 • 15.30 „Tak to w rodzinie życi leci” - widowisko regionalne w wykonaniu uczniów kl. II

 • 16.00 U naszych sómsiadów za miedzą – wiązanka piosenek czeskich

 • 16.15 Występ laureatów konkursów recytatorskich gwary

 • 16.30 koncert Kapeli Stela

 • 17.25 Prezentacja Wielkiej Brytanii w wykonaniu przedszkolaków Przedszkola w Pierśćcu

 • 17.45 Hiszpańskie rytmy – taniec w wykonaniu uczniów kl. I

 • 18.00 U naszych sómsiadów zza Odry – prezentacja Niemiec w wykonaniu uczniów kl. IIIb i VIb

 • 18.30 Prezentacja Grecji w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 3 w Pierśćcu

 • godz.19.00 Zabawa pod gołym niebem do białego rana.

Imprezy towarzyszące:
- Stoisko z ciastami domowej roboty
- Grill od Wicka palce lizać
- Stoisko promujące projekt „Szkoła współpracy”
- Stoisko Klubu 4H z wyrobami rękodzieła ludowego
- Stoisko plastyczne, malowanie buzi
- Zabawy dla najmłodszych

W dniu 13.06.2014r. tj.piątek o godz. 17.00 musical „Mamma Mia” w wykonaniu zespołu teatralnego G-3 - sala gimnastyczna SP-6, G-3 w Pierśćcu.

Dodano: Admin

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJUM

Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu zaprasza rodziców wraz z uczniami, którzy w nowym roku szkolnym rozpoczną naukę w klasach pierwszych naszej szkoły na spotkanie informacyjne we wtorek, 24 czerwca 2014 r. na godz. 17:00 w sali nr 11.

Dodano: Admin

Komunikat w sprawie wycieczki szkolnej

Wycieczka szkolna dla zadeklarowanych uczniów klas i i II do Kotliny Kłodzkiej odbędzie się w dniach 17 – 18 czerwca 2014 r.
Opiekunami uczniów są:

1. Ewa Czupryńska (kierownik wycieczki)
2. Jolanta Chmiel
3. Anna Dębinny
4. Dorota Michalik
Uczniowie klas I i II, którzy nie uczestniczą w wycieczce przychodzą do szkoły na lekcje w klasach łączonych – Ia i Ib oraz IIa i IIb wg zmienionego harmonogramu pobierz plan

Dodano: Admin

Fotoreportaż i reportaż z konkursu gwarowego "Tu sóm moji korzynie"

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu na portalu OX.PL ze zorganizowanego w naszej szkole Powiatowego Konkursu Gwarowego przejdź do galerii zdjęć


Dostępny jest również reportaż o konkursie przejdź do reportażu

Dodano: Admin

VII Powiatowy Konkurs Gwarowy "Tó sóm moji korzynie"

Informacje o konkursie:

pobierz regulamin

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY -"MAJÓWKA Z PANIĄ ZOFIĄ"

Społeczność Gimnazjum Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Zofii Kossak w Pierśćcu serdecznie zapraszają na Święto Patrona Szkoły, które odbędzie się w sobotę 17 maja 2014r.


W programie:
godz.15.00 Uroczysty apel i złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi Patronki Szkoły

godz.15.30 Program artystyczny w tym:
- "Opowieść o bursztynie" – adaptacja teatralna opowiadania Zofii Kossak
- finał konkursu czytelniczego, plastycznego inspirowanego twórczością Zofii Kossak

godz.16.15 Zwiedzanie wystawy prezentującej życie i twórczość Zofii Kossak oraz prace plastyczno-literackie uczniów i metodyczne nauczycieli

godz.17.00 "Kulinarna podróż z Panią Zofią"
– stoiska handlowe z potrawami
- gry i zabawy sportowo-rekreacyjne.


Serdecznie zapraszamy!
Dodano: Admin

SPOTKANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS TRZECICH - rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klasy 3a oraz 3b na zebranie, które odbędzie się 12 maja br.(tj. poniedziałek) o godz. 17:00 w nowej świetlicy szkolnej. Tematem spotkania będzie rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, która w związku ze zmianą ustawy dot. ochrony danych osobowych nie może być prowadzona jak do tej pory, czyli za pośrednictwem szkół gimnazjalnych.
Planowany czas zakończenia zebrania – godz. 18:00.

Ze względu na ważność poruszanego tematu bardzo proszę o pewne przybycie.

Dodano: Admin

RAJD GÓRSKI

STTK zaprasza wszystkich uczniów do udziały w rajdzie górskim, który odbędzie się w sobotę (10 maja 2014r), organizowanego przez PTTK Cieszyn. Jest możliwość dokonania wpłaty wpisowego 7 zł, pokrywającego gorący posiłek na mecie rajdu, książeczkę GOT dla niektórych uczestników, pamiątkowe dyplomy dla szkoły oraz okolicznościową pieczątkę i punkty do książeczki GOT.
Trasa rajdu Ustroń Zawodzie – Jaszowiec – Równica – Ustroń Polana. Ilość pkt. do książeczki GOT około 15.

Dojazd do Ustronia PKP, cena biletu tam i z powrotem około 12 zł.

Wszelkie informacje i zapisy u pani E. Czupryńskiej oraz pani M. Polok-Latusek.

Przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek 17 kwietnia 2014r i trwa do wtorku 22 kwietnia włącznie.

W dniach 23- 25 kwietnia uczniowie klas trzecich przystąpią do egzaminu gimnazjalnego wg harmonogramu:
środa – 23 kwietnia
- 9:00-10:00 historia i WOS,
- 11:00-12:30 język polski
czwartek – 24 kwietnia
- 9:00-10:00 przyroda
- 11:00-12:30 matematyka
piątek - 25 kwietnia
- 9:00-10:00 język angielski podstawowy i język niemiecki podstawowy
- 11:00-12:30 język angielski zaawansowany.

Uczniowie przychodzą do szkoły codziennie na godz. 8:00!

Powyższe dni są dla uczniów klas 1a oraz 1b dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, ze względu na egzamin gimnazjalny.

Natomiast uczniowie klas 2a oraz 2b przystąpią do próbnych egzaminów gimnazjalnych. Uczniowie proszeni są o przybycie codziennie na godz. 12:30

Dodano: Admin

ZEBRANIE RODZICÓW uczniów klas I oraz II

Zebranie rodziców uczniów klas pierwszych i drugich odbędzie się we wtorek 29 kwietnia 2014 r. o godz. 17.00 wg następującego porządku:

klasa 1a, Anna Dębinny, sala 206
klasa 1b, Dorota Michalik, sala 103
klasa 2a, Urszula Barańska, sala 104
klasa 2b, Ewa Czupryńska, sala 11

Na zebraniu z rodzicami proszę omówić następujące tematy:
1. Postępy uczniów w nauce, zachowanie uczniów.
2. Terminy związane z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów.
3. Komunikaty i sprawy klasowe.

Od godz. 17.30 w pokoju nauczycielskim dyżurować będą wszyscy nauczyciele uczący w klasach pierwszych i drugich i udzielać konsultacji dla rodziców.

Dodano: Admin

ZAPROSZENIE na wspólne spotkanie - projekt Szkoła Współpracy

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, na kolejne spotkanie w ramach realizacji programu Szkoła Współpracy. Spotkanie odbędzie się z wychowawcami klas, panią dyrektor, przedstawicielami RSU, gdzie chcemy wypracować wspólne zasady współpracy oraz omówić organizację najbliższej imprezy.

miejsce: świetlica szkolna
termin: piątek 11 kwietnia godz. 17:30
współorganizatorzy: Róża Bronowska, Jolanta Chmiel


Dodano: Admin

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne dla uczniów wyznania katolickiego i ewangelickiego odbędą się w poniedziałek, wtorek, i środę (tj. 7, 8, 9 kwietnia 2014r)

– godz. 9.30 – rekolekcje dla uczniów wyznania katolickiego (kościół katolicki w Pierśćcu)

- godz. 8.30- 10.00 – rekolekcje dla uczniów wyznania ewangelickiego (kościół ewangelicki w Pierśćcu).

Dodano: Admin

ZEBRANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS TRZECICH

Zebranie rodziców uczniów klas trzecich odbędzie się we wtorek 25 marca 2014r. o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej wg następującego porządku:

1. Prezentacja oferty szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu

2. Omówienie procedury przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

3. Przypomnienie zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/15, rekrutacja elektroniczna

4. Sieć szkół ponadgimnazjalnych w powiecie cieszyńskim i ich oferta.

Podczas spotkania poruszane będą bardzo ważne tematy, prosimy o przybycie wszystkich rodziców uczniów klas trzecich.

Dodano: Admin

Dokumenty - przyjęcie uczniów do klasy I


 • Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do klasy I gimnazjum pobierz

 • Karta zgłoszenia dziecka do klasy I gimnazjum pobierz

 • Postępowanie rekrutacyjne pobierzDodano: Admin

DNI OTWARTE I DNI KULTURY W NASZEJ SZKOLE

Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte Szkoły, które odbędą się w niedzielę 2.03.2014r. oraz 9.03.2014r. wg poniższego harmonogramu:

NIEDZIELA 2.03.2014r.

 • Godz. 16.00-17.00 Wieczór poezji i muzyki- prezentacja utalentowanych uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pierśćcu, poeta Juliusz Wątroba oraz kapela w składzie Łukasz Orawski i Wojciech Mucha.

NIEDZIELA 9.03.2014r.
 • Godz. 15:30-16:00 - zwiedzanie szkoły, okolicznościowych wystaw, kiermasz ciast

 • Godz. 16:00-17:00 - koncert laureatów konkursu "Mam talent"

 • Godz. 17:00-17:30 - mecz piłki siatkowej UCZNIOWIE kontra ABSOLWENCI GIMNAZJUM NR 3 w Pierśćcu o puchar dyrektora Gimnazjum.Serdecznie zapraszamy!
Dodano: Admin

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do szkół ponadgimnazjalnych:

Przejdź do strony Śląskiego Kuratorium Oświaty czytaj

Dodano: Admin

ZEBRANIE RODZICÓW

Zebranie rodziców uczniów odbędzie się we wtorek 14 stycznia 2014 r. o godz. 16.30 wg następującego porządku:

1. 16.30 – 17.30 zebranie ogólne dla rodziców w świetlicy szkolnej ( prezentacja Rok 2013 w obiektywie, podsumowanie klasyfikacji półrocznej, wystąpienie edukatora RODN "Metis" w Katowicach nt. "Jak motywować uczniów do nauki".

2. 17.30 spotkania z wychowawcami wg przydziału:

1A, Anna Dębinny, 206
1b, Dorota Michalik, 103
2a, Urszula Barańska, 104
2b, Ewa Czupryńska, 105
3a, Jarosław Dębinny, świetlica
3b, Wioleta Mrzyk-Plata, świetlica.

Od godz. 17.45 w pokoju nauczycielskim dyżurować będą wszyscy nauczyciele i udzialać indywidualnych konsultacji dla rodziców.


Koncert Świąteczno – Karnawałowy

Szkoła Podstawowa nr 6 i Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu serdecznie zaprasza na: Koncert Świąteczno – Karnawałowy dnia 11 stycznia 2014 roku (SOBOTA) o godz. 17.00 w szkolnej świetlicy.
W programie:
• Kwartet saksofonowy (Joanna Gryz, Ewa Kowalska, Bartłomiej Maciejiczek, Wiktor Świerczek)
• Solo na oboju z akompaniamentem fortepianu (Barbara Kamińska, Sławomir Warsiński)
• Solo na skrzypcach z akompaniamentem fortepianu(Daria Warsińska, Sławomir Warsiński)
• Orkiestra Dęta „Glorieta” z Jaworza
(pod dyrekcją p. Stanisława Sojki.

Wstęp: WOLNE DATKI
Zapraszamy również na: KIERMASZ CIAST

TYDZIEŃ INFORMATYKI

Zapraszamy do udziału w Godzinie Kodowania w ramach Tygodnia Informatyki (Computer Science Education Week, 9-15 grudnia), który wspierają m.in. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Chris Bosh, will.i.am, przekonując w swoich wypowiedziach o ogromnej roli programowania we współczesnych czasach, bez względu na dziedzinę życia.

Godzina Kodowania to możliwość zasmakowania prawdziwej informatyki w czasie 60 minut!

Każdy, w wieku 6- 106 lat:) może wziąć udział w zabawie!

Przejdź na stronę: http://edu.rsei.umk.pl/godzinakodowania/

Komunikat dla rodziców

Zebranie rodziców i wywiadówki w poszczególnych klasach odbędą się we wtorek 19 listopada 2013r. o godz. 17:00 wg następującego porządku:

17:00 - zebranie ogólne dla rodziców na świetlicy szkolnej, temat: Jak sobie radzić z nastolatkiem?" (referuje p. Jolanta Chmiel)

17:30-18:00 Wywiadówki w klasach:
- Klasa Ia, wych. Anna Dębinny, sala nr 206
- Klasa Ib, wych. Dorota Michalik, sala r 103
- Klasa IIa, wych. Urszula Barańska, sala nr 104
- Klasa IIb, wych. Ewa Czupryńska, sala nr 105
- Klasa IIIa, wych. Jarosław Dębinny, sala nr 207
- Klasa IIIb, wych. Wioleta Mrzyk-Plata, sala nr 11.

od 18:00 konsultacje dla rodziców - spotkanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Serdecznie zapraszamy!
Dodano: Admin

Komunikat dla rodziców

Zebranie rodziców i wywiadówki w poszczególnych klasach odbędą się we wtorek 19 listopada 2013r. o godz. 17:00 wg następującego porządku:
17:00 - zebranie ogólne dla rodziców na świetlicy szkolnej, temat: Jak sobie radzić z nastolatkiem?" (referuje p. Jolanta Chmiel)
17:30-18:00 Wywiadówki w klasach:
Klasa Ia, wych. Anna Dębinny, sala nr 206
- Klasa Ib, wych. Dorota Michalik, sala r 103
- Klasa IIa, wych. Urszula Barańska, sala nr 104
- Klasa IIb, wych. Ewa Czupryńska, sala nr 105
- Klasa IIIa, wych. Jarosław Dębinny, sala nr 207
- Klasa IIIb, wych. Wioleta Mrzyk-Plata, sala nr 11.
od 18:00 konsultacje dla rodziców - spotkanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Serdecznie zapraszamy!
Dodano: Admin

Dziękujemy!"Po cóż żyjemy, jeśli nie po to, by dzielić się tym co mamy?". Tymi słowami chcemy podziękować Wszystkim uczniom (ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum), którzy bardzo aktywnie włączyli się do akcji zbierania rzeczy dla zwierząt w cieszyńskim schronisku.

Dziękujemy Wam bardzo za Wasze Wielkie i Wrażliwe Serca, pamiętając słowa Safony "Dobrych ludzi nikt nie zapomina".Autor: Marzena Polok-Latusek
Dodano: Admin
Akcje organizowane przez STTK

W ramach Światowego Dnia Walki z Głodem, kolejny już raz, przeprowadzamy w naszej szkole 17.10 br. akcje "PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM".

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do przyniesienia, w czwartek różnorodnych produktów spożywczych. Zostaną one wystawione do sprzedaży za symboliczną złotówkę.

Zebrany dochód zostanie przekazany na fundację "ADOPCJA SERC".

Wszystkim osobom, które włączą się do naszej akcji, dziękujemy za ich wielkie, wrażliwe serca.Przypominamy, również o corocznej zbiórce rzeczy dla zwierząt w cieszyńskim schronisku. Do końca października zbieramy koce, ręczniki, miski a zwłaszcza jedzenie (może to być ryż, kasza, makarony, jedzenie w puszkach lub sucha karma dla psów).

Pamiętajmy o tym, że też możemy im pomóc!! Musimy tylko otworzyć serca na potrzeby tych samotnych, opuszczonych zwierząt!!

Autor: Marzena Polok-Latusek
Dodano: Admin

Informacja o zajęciach korekcyjcnych

Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacycjnej ze Skoczowa zaprasza na konsultacje i zapisy na zajęcia.

Więcej informacji: czytaj

Dodano: Admin

SPOTKANIE Z RODZICAMI

We wtorek, 17 września o godz. 17:00 odbędzie się zebranie ogólne na nowej świetliy szkolnej. Po nim spotkania z wychowawcami wg harmonogramu:

- Klasa Ia, wych. Anna Dębinny, sala nr 206
- Klasa Ib, wych. Dorota Michalik, sala r 103
- Klasa IIa, wych. Urszula Barańska, sala nr 104
- Klasa IIb, wych. Ewa Czupryńska, sala nr 105
- Klasa IIIa, wych. Jarosław Dębinny, sala nr 207
- Klasa IIIb, wych. Wioleta Mrzyk-Plata, sala nr 11.

Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy!

Dodano: Admin

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 2 września godz. 9.00

UWAGA! Prosimy, by wszyscy uczniowie zromadzili się na placu apelowym (zaraz po mszy świętej w kościele katolickim) i ustawili się klasami, jak na podczas obchodów Święta Patrona Szkoły

Dodano: Admin

WYPRAWKA SZKOLNA 2013

Dofinansowanie na zakup podręczników - informacje czytaj

Wzory wniosków pobierz

Dodano: Admin

INFORMACJE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Konferencja Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 3 odbędzie się 29 sierpnia (czwartek) o godz. 9.00.

Dodano: Admin

List Rzecznika Praw Dziecka

W imieniu Rzecznika Praw Dziecka, Pana Marka Michalaka przekazujemy list z okazji rozpoczęcia wakacji:
czytaj list.

Dodano: Admin


Zestawy podręczników na rok szkolny 2013/2014

W publikowanym wcześniej wykazie podręczników dla klasy I i II pojawił się błąd (dotyczy przedmiotów: informatyka i katecheza katolicka). W dziale podręczniki przejdź do wykazu opublikowano aktualne informacje.

Za utrudnienia przepraszamy!

Spotkanie organizacyjne naszego przyszłego ucznia wraz z rodzicem

Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Z. Kossak w Pierśćcu zaprasza naszego przyszłego ucznia wraz z rodzicem na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w środę 26 czerwca 2013r. o godz. 17.00 w nowej świetlicy szkolnej.

Serdecznie zapraszamy!

Biesiada Regionalna ph. „W Pierśćcu je zocne, co zdrowiu pómocne”

Społeczność SP-6 i G-3 im. Zofii Kossak w Pierśćcu serdecznie zaprasza na Biesiadę Regionalną ph. "W Pierśćcu je zocne, co zdrowiu pómocne" w sobotę, 15 czerwca 2013r przy strażnicy w Pierśćcu

Program:

godz. 10.00-13.00 Rodzinny Rajd Rowerowy trasą: Pierściec -Kowale-Pogórze-Górki Wielkie- Pierściec

godz. 16.00-18.00 występy artystyczne uczniów SP-6 i G-3 na estradzie przy strażnicy

godz. 18.30-19.30 koncert orkiestry dętej "Glorietta" z Jaworza

godz. 19.30 rozpoczęcie festynu – wiejską zabawę poprowadzi DJ Grzegorz


Impreza towarzysząca: promocja zdrowej żywności - stoiska ze zdrową żywnością VegeHut.

Serdecznie zapraszamy!

Dodano: admin

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Publikujemy szczegółowe informacje dotyczące stypendium szkolnego - pomoc materialna o charakterze socjalnym pobierz

Dodano: Admin

Konkurs pn. „Czy znasz swoje miasto – gminę”


23 maja odbyła się XVIII edycja konkursu pn. „Czy znasz swoje miasto – gminę” zorganizowany przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Skoczowa. W konkursie brały udział uczennice: Kornelia Kufeld z klasy II i Kinga Kucharska z klasy III a. Obie uczennice przygotowywała Urszula Szindler. W klasyfikacji indywidualnej Kornelia Kufeld z klasy II b zajęła I miejsce. Serdecznie gratulujemy!

IX Powiatowy Konkurs Biblioteczny

21 maja 2013 roku odbyło się podsumowanie IX Powiatowego Konkursu Bibliotecznego "Pociąg do poezji…" zorganizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie z bibliotekarz Bożeną Rendaszką na czele. Prace uczniów wiązały się z twórczością Juliana Tuwima. Wśród uczniów szkół gimnazjalnych w kategorii prac plastycznych wyróżnienie otrzymała uczennica naszego gimnazjum Sonia Labzik z klasy I a. Opiekunką uczennicy była Urszula Szindler.
Gratulujemy!

Zestawy podręczników na rok szkolny 2013/2014

Publikujemy zestawy podręczników do poszczególnych klas na rok szkolny 2013/2014:
- klasa I: pobierz
- klasa II: pobierz
- klasa III: pobierz

Dodano: Admin

Wybieramy najlepsze gimnazjum w powiecie cieszyńskim!

Na portalu cieszyn.miasto.pl prowadzony jest głosowanie na najlepsze, spośród 30 placówek, gimnazjum powiatu cieszyńskiego. Prosimy o Wasze głosy!!

Przejdź na stronękliknij i oddaj swój głos!

Uwaga: codziennie możecie oddać maksymalnie pięć głosów na swoją ulubioną placówkę.


Dodano: Admin

Wywiadówka

We wtorek, 16 KWIETNIA o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z wychowawcami wg harmonogramu:

- Klasa I a, wych. Urszula Barańska, sala nr 104
- Klasa I b, wych. Ewa Czupryńska, sala nr 105
- Klasa II a, wych. Jarosław Dębinny, sala nr 207
- Klasa II b, wych. Renata Swoboda, sala nr 11.

Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy!

Dodano: Admin

Zebranie rodziców uczniów klas trzecich

Zebranie rodziców uczniów klas trzecich odbędzie się we wtorek 26 marca 2013r. o godz. 16.30 w świetlicy szkolnej wg następującego porządku:


 • Prezentacja oferty szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu i Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie.

 • Omówienie procedury przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

 • Przypomnienie zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/14, rekrutacja elektroniczna

 • Sieć szkół ponadgimnazjalnych w powiecie cieszyńskim i zasady naboru.

 • Komunikaty i sprawy bieżące.

Laureatka konkursu przedmiotowegoDnia 15 marca 2013r. uczennica naszego gimnazjum Kornelia Kufeld z klasy 2b osiągnęła wielki sukces uzyskując tytuł laureata Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie, tym samym otrzyma maksymalną liczbę punktów na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej.
Serdecznie gratulujemy!


FERIE ZIMOWE

Ferie zimowe trwają od 11 do 24 lutego 2013r. Wszystkim uczniom i pracownikom szkoły życzymy bezpiecznego, spokojnego i udanego wypoczynku!

Dodano: Admin

INFORMACJE DLA PRZYSZŁYCH GIMNAZJALISTÓW

Zasady przyjęcia do Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu pobierz

Karta zapisu ucznia pobierz

Kino pod kołderką

W dniu 18/19 stycznia br. Samorząd Uczniowski organizuje "Kino pod kołderką". Przypominamy uczniom o konieczności dostarczenia pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w imprezie.

Wzór oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych: pobierz

Dodano: Admin

Informacja o GRYPIE

10.01.2013r.
Udostępniamy informację Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach dotyczącej grypy.
Ze względu na zwiększoną ilość zachorować prosimy zapoznać się z poniższymi materiałami:

- prezentacja o grypie zobacz
- plakat informacyjny zobacz

Dodano: Admin

Zmiana harmonogramu konsultacji

Od 2.01.2013r. obowiązuje zmieniony harmonogram konsultacji nauczycieli.
Harmonogram do pobrania w zakładce KONSULTACJE przejdź

Dodano: Admin

Świąteczny musical

W dniu 21 grudnia o godz. 17.00 zapraszamy na musical „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i Stara Szafa” na podstawie powieści C.S. Lewisa pod tym samym tytułem.

W główne role wcielili się:

Justyna Danel - Łucja
Emilia Śliwka - Zuzanna
Grzegorz Swoboda – Edmund
Arkadiusz Stroka – Piotr
Remigiusz Duława – Aslan
Kinga Kucharska – Biała Czarownica.

Reżyser: Renata Swoboda

Dodano: admin

DZIECI DZIECIOM

„Kids4kids” - taki tytuł nosi projekt realizowany w ramach programu europejskiego „Uczenie się przez całe życie Comenius” przez Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu i szkoły partnerskie z Eupen w Belgii, Helsingor w Danii i Nürnberg w Niemczech. Założeniem projektu jest pomoc dzieciom z krajów trzeciego świata przez dzieci europejskie. Szkoły partnerskie organizują kiermasze i imprezy, z których dochód przekazywany jest na konto organizacji „Save the children”. Oprócz tych działań młodzież duńska, belgijska, niemiecka i polska poznaje wzajemnie historię, tradycje i zwyczaje krajów biorących udział w realizacji projektu, dowiaduje się o prawach dziecka, a także uczy wzajemnej tolerancji i zrozumienia. Koordynatorkami realizacji tego projektu w Gimnazjum w Pierśćcu są nauczycielki języków obcych pani Anna Dębinny i pani Krystyna Greń.
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011 – 2013. Praca odbywa się przez cały rok szkolny i podzielona jest na bloki tematyczne. Podsumowaniem półrocznych działań jest spotkanie w szkole jednego z partnerów projektu i Festiwal Comeniusa. Do tej pory młodzież wraz z opiekunami spotkała się w Belgii i Danii, a w ubiegłym tygodniu – w Polsce.
Do pierścieckiej szkoły przyjechało 32 uczniów i 8 opiekunów. Wydarzenie bez precedensu, gdyż nigdy do tej pory społeczności szkolnej nie przyszło gościć przez tydzień aż tak dużej grupy uczniów. Wizyta tak licznej grupy młodzieży była możliwa jedynie dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców uczniów pierścieckiego gimnazjum, którzy przyjęli pod swój dach uczniów z zagranicy.
Spotkanie w Polsce przebiegało pod hasłem „Stop wojnie i przemocy”.
W poniedziałek 12 listopada młodzi ludzie zwiedzili Cieszyn, a po południu w Gimnazjum w Pierśćcu obejrzeli film R. Polańskiego „Pianista” i brali udział w warsztatach dotyczących II wojny światowej prowadzonych przez panie Dorotę Michalik i Annę Dębinny.
We wtorek młodzi goście wraz z polskimi uczniami, u których mieszkali wyjechali na wycieczkę do Oświęcimia. Przeżycie szczególne, zwłaszcza dla niemieckiej młodzieży, która z szacunkiem i zainteresowaniem uczestniczyła w wyjeździe. Po powrocie do szkoły swoje wrażenia młodzież mogła wyrazić w formie plastycznej, przygotowując pod kierunkiem nauczycielki plastyki pani Iwony Korus sylwetki więźniów obozu. Powstała poruszająca galeria prac wystawiona następnie w szkolnej świetlicy.
W środę młodzież wraz z opiekunami zwiedzała Kraków, a od czwartkowego poranka przygotowywała wielki festiwal podsumowujący wizytę. Wcześniej jednak wszyscy uczniowie wzięli udział w lekcji geografii przygotowanej przez panią Ewę Czupryńską, a także uczyli się wspólnych tańców – między innymi poloneza -pod okiem pani Renaty Swobody.
Festiwal Comeniusa rozpoczął się o godz. 16.00 od prezentacji scenek o wojnie i pokoju przez uczniów każdej ze szkół partnerskich. I tak obejrzeliśmy etiudy taneczne w wykonaniu uczniów z Polski i Niemiec, krótkie przedstawienia młodzieży belgijskiej i duńskiej oraz inscenizację prowokacji gliwickiej w wykonaniu absolwentów Gimnazjum w Pierśćcu. Szczególnie wzruszająco zabrzmiała piosenka Sławy Przybylskiej „ Gdzie są kwiaty z tamtych lat” w wykonaniu belgijskich uczniów i nauczycieli, z akompaniamentem fletu i gitary. Na koniec wszyscy uczniowie zatańczyli wspólnie poloneza.
W czasie trwania festiwalu na szkolnym korytarzu rozłożyły swoje stoiska poszczególne szkoły – można było kupić niemieckie pierniki – oblaty, belgijskie czekoladki, los fińskiej loterii czy wytwory pracy uczniów pierścieckiego gimnazjum – świąteczne ozdoby, choinki wykonane z makaronowych muszelek czy ręcznie malowane koszulki. Mieszkańcy Pierśćca mogli także zaopatrzyć się w kolejny numer – tym razem specjalny – szkolnego kalendarza. Dochód z kiermaszu zasili konto organizacji „Save the children”.
Po występach wszyscy goście mogli częstować się tradycyjnymi potrawami kuchni polskiej, przygotowanymi przez rodziców uczniów wszystkich klas Gimnazjum. Skosztować można było rosołu, pierogów, gołąbków, łazanek, bigosu, klusek na parze, a także polskich wypieków – szarlotek, pączków i serników. W miłej i serdecznej atmosferze można było porozmawiać z rodzicami i nauczycielami.
Wizyta gości z zagranicy dobiegła końca w piątek 16 listopada. Przed południem, nie kryjąc łez i wzruszenia pożegnali się ze sobą tak uczniowie jak i nauczyciele, umawiając się na ostanie już spotkanie w marcu 2013 roku w Norymberdze w Niemczech.
Realizowany projekt „Kids4kids” – drugi w jakim uczestniczy pierścieckie gimnazjum – to wspaniała okazja do poznania i nawiązania często trwających wiele lat przyjaźni między uczniami, to wspaniała lekcja tolerancji i zrozumienia dla innych, często odmiennych kultur i wyznań, a przede wszystkim żywa lekcja języka – angielskiego i niemieckiego. Wizyta rówieśników z zagranicy bardzo często stanowi silną motywację do nauki języków, nie tylko dla młodzieży, ale i dorosłych.
Autor: dyr. Irena Krypczyk

Podziękowania:
Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu pragnie gorąco podziękować wszystkim rodzicom, którzy gościli u siebie uczniów z zagranicy oraz tym, którzy przygotowywali dania i potrawy na Festiwal Comeniusa. Szczególnie gorące podziękowania dla koordynatorów projektu pani Anny Dębinny i pani Krystyny Greń, a także pana Antoniego Greń. Wyrazy wdzięczności dla wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, którzy włożyli wiele pracy i serca w przygotowanie wizyty.

Konkurs "Tesco dla szkół"

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursie Zdrowo najedzeni organizowanym przez firmę TESCO. Konkurs polegał na nakręceniu filmiku nt. zdrowego odżywiania. Zachęcamy do głosowania na naszą drużynę!

Głosować może każdy, zakładając konto na stronie www.tescodlaszkol.pl i klikając w przycisk znajdujący się obok wybranego filmu. Na jeden filmik można oddać tylko jeden ważny głos dziennie, ale można głosować kilka filmików, zatem zespoły z tych samych szkół i miejscowości lub uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół mogą wspierać się nawzajem. Głosowanie internautów potrwa do 17 grudnia 2012 do godziny 23:59. Więcej informacji na stronie www.tescodlaszkol.pl.

Zmiana planu zajęć

Z dniem 26 listopada br. następuje zmiana planu zajęć lekcyjnych.

Nowe plany do pobrania w zakładce "Plan zajęć"

Dodano: Admin

ZABAWA ANDRZEJKOWA

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu zaprasza na

ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ
,
która odbędzie się 24 listopada 2012 roku o godzinie 19.00 w sali OSP w Pierśćcu.
Zapewniamy wspaniałą zabawę prowadzoną przez Dj Szymano oraz mnóstwo atrakcji.

Wstęp od pary tylko 100zł!

Zapisy w sekretariacie szkoły.
Rada Rodziców GIM3

M I Ę D Z Y N A R O D O W Y Festiwal „Kids4Kids”

MIĘDZYNARODOWY
Festiwal
„Kids4Kids”
Gimnazjum nr 3
w Pierśćcu
15 listopada 2012r.


z udziałem dzieci i nauczycieli ze szkół partnerskich z Belgii, Danii i Niemiec.
  W programie:
 • prezentacje scenek o wojnie i pokoju w wykonaniu uczniów z czterech krajów

 • degustacja polskich potraw i deserów

 • sprzedaż specjalnej edycji szkolnego kalendarza 2013

 • pokaz tańców w wykonaniu międzynarodowych grup uczniów

 • wystawa prac plastycznych

 • kiermasz smakołyków i rękodzieła z Belgii, Danii, Niemiec i Polski


 • Serdecznie zapraszamy!
  WSTĘP WOLNY

  Dodano: Admin

ZEBRANIE RODZICÓW

6 listopada 2012r. (tj. wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie rodziców wg porządku:

- 17:00 - 17:30 zebranie ogólne dla rodziców w świetlicy szkolnej,

- 17:30 spotkania z wychowawcami wg przydziału:

* klasa 1a, wych. Urszula Barańska, sala 104
* klasa 1b, wych. Ewa Czupryńska, sala 105
* klasa 2a, wych. Jarosław Dębinny, nowa świetlica
* klasa 2b, wych. Wioleta Mrzyk-Plata, nowa świetlica
* klasa 3a, wych. Anna Dębinny, sala 206
* klasa 3b, wych. Dorota Michalik, sala 103

Serdecznie zapraszamy!

Dodano: Admin

Nauczyciel roku

Jak co roku uczniowie naszego gimnazjum z okazji Święta edukacji Narodowej przeprowadzili demokratyczne wybory na "Nauczyciela roku".
Po raz kolejny zwyciężyła pani Renata Swoboda, II miejsce zajęła pani Marzena Polok-Latusek, III miejsce zdobyła pani dyrektor Irena Krypczyk, zaś wyróżniony został pan Jarosław Dębinny.

Serdecznie gratulujemy!

Dodano: Admin

Projekt "Nauka kluczem do sukcesu na Śląsku" - informacja o stypendiach

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych oraz technicznych. Wszystkie informacje o stypendium wraz z niezbędną dokumentacją do pobrania ze strony http://efs-stypendia.slaskie.pl/


Dodano: Admin

Odpracowanie DNIA ZADUSZNEGO

W dniu 27 października br., tj. sobotę uczniowie naszej szkoły odpracują dzień 2 listopada br. Harmonogram zajęć zostanie podany przez wychowawców klas.

Dodano: Admin

U Kossaków– plener malarski

Jedną z koncepcji pracy Szkoły Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu jest praca z Patronką szkół Zofią Kossak.

Po raz kolejny 21 września 2012 r. szkoły uczestniczyły w imprezie kulturalnej "Artystyczne Lato u Kossaków 2012", zorganizowanej m. in. przez
Fundację im. Zofii Kossak, a także Schronisko Młodzieżowe KOSS w Górkach Wielkich. Grupa uczniów w składzie: Aleksandra Balcar, Laura Kubaczka, Eliza Kubaczka , Paulina Osyra, Katarzyna
Latusek ,Justyna Czuj wraz z opiekunkami Urszulą
Szindler, Urszulą Barańską i Iwona Korus udała się do Górek Wielkich.

Pani Anna Fenby Taylor -wnuczka Zofii Kossak ciepło przyjęła wszystkich przybyłych.
Przedstawiła historię Dworu rodziny Kossaków, gdzie żyła i tworzyła Zofia Kossak, a obecnie funkcjonuje Centrum Kultury i Sztuki "Dwór Kossaków". Po zwiedzeniu obiektu, uczniowie udali się w plener malarski, który odbył się na
terenie parku. Młodzież miała dobrą okazję popróbować swoich umiejętności twórczych w niecodziennych warunkach, na świeżym powietrzu. Działanie artystyczne zakończyły się małą ucztą dla ciała w postaci ciepłego posiłku przy
grillu na terenie schroniska. Obecnie na korytarzu szkolnym można zobaczyć wystawę poplenerową.

Autor: Urszula Szindler
Dodano: Admin

ZEBRANIE RODZICÓW

Zebranie rodziców uczniów odbędzie się we wtorek 25 września 2012 r. o godz. 16.30 wg następującego porządku:
1. 16.30 – 17.00 zebranie ogólne dla rodziców w świetlicy szkolnej
2. 17.00 spotkania z wychowawcami wg przydziału:

klasa 1a, wych. Urszula Barańska, sala 104
klasa 1b, wych. Ewa Czupryńska, sala 105
klasa 2a, wych. Jarosław Dębinny, nowa świetlica
klasa 2b, wych. Wioleta Mrzyk-Plata, nowa świetlica
klasa 3a, wych. Anna Dębinny, sala 206
klasa 3b, wych. Dorota Michalik, sala 103

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców!
Dodano: Admin

MOJE STYPENDIUM- informacja dla uczniów

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca uczniów, rodziców i nauczycieli do odwiedzenia serwisu www.mojestypendium.pl. Jest to strona m.in. dla uczniów i nauczycieli, młodych naukowców, artystów i sportowców - wszystkich, którzy szukają możliwości finansowania swojego rozwoju. Mojestypendium.pl to baza aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych. Dzięki wyszukiwarce każdy zainteresowany może łatwo znaleźć stypendium lub konkurs najbardziej odpowiadający jego pasjom, talentom i potrzebom. W 2011 r. odwiedzający serwis mogli ubiegać się o 15 600 stypendiów o łącznej wartości 111 mln zł. Serwis powstał w 2006 r. i prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Orange. Jednocześnie, Ministerstwo zachęca do udziału w konkursie „Moje stypendium - Opowieści stypendialne” – informacja o konkursie znajduje się poniżej.

  W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć:
 • Bazę aktualnych stypendiów i konkursów (ponad 4000 informacji z Polski i zagranicy)

 • Artykuły o stypendiach i grantach

 • Konkursy dla stypendystów i dla organizatorów programów stypendialnych

 • Regulacje prawne dotyczące przyznawania stypendiów i raporty z badań rynku stypendialnego


 • Dodano: Admin

Rozpoczęcie ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 3.09.2012r. (tj. poniedziałek) wg harmonogramu:

8.00 Msza Święta w kościele pw. Świętego Mikołaja w Pierśćcu
9.00 Uroczystości w szkole.


Dodano: Admin

Informacja dla RADY PEDAGOGICZNEJ

W czwartek, tj. 30.08.2012r. o godz. 11:00 odbędzie się konferencja Rady Pedagogicznej. O godz. 8:00 nauczyciele proszeni są o zgłoszenie się na badania lekarskie.

Dodano: Admin

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

29 czerwca 2012r. (tj. piątek) odbędzie się uroczyste zakończenie ROKU SZKOLNEGO 2011/2012.


 • O godzinie 8:00 odbędzie się Msza Święta w kościele pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Pierśćcu.

 • O godzinie 9:00 zapraszamy uczniów na uroczystą akademię (nowa świetlica szkolna), podczas której pożegnamy uczniów klas trzecich.

 • Po akademii -spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.


Dodano: Admin

Wycieczka rowerowa

W dniu 28.06.2012r. (tj. czwartek) uczniowie klas I oraz III gimnazjum wezmą udział w wycieczce rowerowej. Zbiórka o godz. 9:00 przed budynkiem szkoły, klasa 1a zaprasza na apel na nową świetlicę. Uczniowie zabierają prowiant oraz koce - zorganizowany zostanie piknik.

Dodano: Admin

Punkt konsultacyjny PPP ze Skoczowa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skoczowie uprzejmie informuje, iż w okresie letnim Punkt Konsultacyjny, który mieści się na terenie Miejskiego Centrum Kultury "Integrator" w Skoczowie, ul. Mickiewicza 9 będzie czynny w następujące poniedziałki: 25 VI, 2 VII, 9 VII, 16 VII, 23 VII oraz 20 VIII i 27 VII w godzinach od 14:00 do 17:00.

Autor: mgr Dorota Sikora (dyrektor PPP w Skoczowie)
Dodano: Admin

Biesiada Regionalna ph. "Ni mosz miejsca - przidź do Pierśćća"

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Gimnazjum nr 3 im. Zofii Kossak w Pierśćcu serdecznie zapraszają na Biesiadę Regionalną ph. "Ni mosz miejsca - przidź do Pierśćća", która odbędzie się w sobotę 16 czerwca 2012r. przy strażnicy OSP w Pierśćcu.

W programie:
- godz. 15:00 - 16:00 zwiedzanie Izby Regionalnej w nowym miejscy na poddaszu starego budynku szkoły w Pierśćcu;
- godz. 16:15 - 17:30 występy artystyczne uczniów na stradzie przy strażnicy
- godz. 17:30 rozpoczęcie festyny - wiejską zabawę poprowadzą DJ Szymano i Slavo.

Istnieje także możliwość obejrzenia meczu Polska-Czechy! Mile widziane stroje biało-czerwone.

Ponadto będzie karczek i kiełbasa z grilla, grochówka z kotła, napoje, ciasta, kołacze, lody, zapiekanki...
Uczniowie GIM3 poprowadzą warsztaty artystyczne rękodzieła, zaś najmłodsi mogą skorzystać z placu zabaw.

Serdecznie zapraszamy!
Dodano: Admin

Zebranie rodziców

12.06.2012r.
Zebranie dla rodziców i uczniów rozpoczynających naukę w Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu w roku szkolnym 2012/13 odbędzie się w środę 27.06.2012r. o godz. 17.00 w nowej świetlicy.

Dodano: Admin

PRÓBNE EGZAMINY GIMNAZJALNE

W dniach 12-14 czerwca uczniowie klas drugich przystąpią do próbnych egzaminów gimnazjalnych wg harmonogramu:
- wtorek - część humanistyczna (historia i wos, język polski)
- środa - część matematyczno- przyrodnicza
- czwartek - część językowa.

Uczniowie codziennie przychodzą do szkoły na godzinę 8:30. Po egzaminach zostają zwolnieni do domu.


Dodano: Admin

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

Wycieczka odbędzie się w dniu 10.06.2012 tj. niedziela.
Wyjazd autokarami z parkingu k/kościoła o godzinie 7.00, powrót ok. godziny 23.00-24.00.
Prosimy o zabranie ze sobą posiłku i napoju (możliwość zakupienia zestawu lunchowego w barze w Centrum Kopernika 8,50zł lub 12,50zł). Obowiązkowy odbiór dziecka z parkingu po wycieczce przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Telefon kontaktowy do koordynatora 722001421 (Grażyna Pustelnik)

Dodano: Admin

Zestaw podręczników na rok szkolny 2012/2013
Podręczniki do klasy I pobierz
Podręczniki do klasy II pobierz
Podręczniki do klasy III pobierz
Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2012/2013pobierz


Dodano: Admin

Komunikat dla uczniów

W sobotę, tj. 2 czerwca 2012r. odpracowujemy dzień 8 czerwca br. Na dzień ten zaplanowano obchody Dnia Dziecka. Wszystkie klasy spotykają się o 8:00 w nowej świetlicy szkolnej, a o 8:30 z wychowawcami w salach lekcyjnych. Potem odbędą się szkolne zawody sportowe.

Obecność wszystkich uczniów jest obowiązkowa.

Dodano: Admin

Goście z zagranicy w naszej szkole

27 kwietnia 2012 roku odbyła się w naszej szkole wizyta studyjna w ramach programu "Edukacja i kultura. Uczenie się przez całe życie: Promocja zdrowia w szkołach- Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie".
Gościliśmy 11 osób z Belgii, Gwadelupy, Hiszpanii, Łotwy, Słowacji, Turcji i Włoch. Organizatorami wizyty był ROM-e Metis w Katowicach. Spotkanie miało na celu przybliżenie pracy naszego gimnazjum. Szkoły otwartej i przyjaznej, w której nauczyciele, uczniowie i rodzice są rzeczywistymi partnerami. Wizytę rozpoczęliśmy od przybliżenia naszej placówki – wykorzystano multimedia, przygotowano wystawy. Pani Dorota Michalik i p. Krystyna Greń zorganizowały warsztaty twórcze, na których wspólnie pracowali uczniowie, rodzice i nauczyciele. Tym razem wytworem pracy były fantazyjne, malowane farbami koszulki. Pani Marzena Polok- Latusek zapoznała gości z wypracowaną w naszym gimnazjum koncepcją współpracy z rodzicami. Goście obejrzeli również przedstawienie teatralne w języku angielskim przygotowane przez uczniów w oparciu o bajkę "Kopciuszek". Na zakończenie pani dyrektor Irena Krypczyk oraz pani Anna Dębinny prowadząca spotkanie zaprosiły gości, nauczycieli oraz rodziców na panel dyskusyjny poświęcony działaniom szkoły, które tworzą wyjątkowy klimat pierścieckiego gimnazjum.


Zapraszamy do galerii zdjęć przejdź

Autor: Renata Swoboda
Dodano: Admin

Informacje dla uczniów klas III

Ulotka naborowa - ważne terminy!

pobierz

Dodano: Admin

EGZAMINY GIMNAZJALNE

W dniach 24-26 kwietnia uczniowie klas trzecich przystąpią do egzaminu gimnazjalnego
w trzech częściach: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej.
Dla uczniów klas I oraz II w/w dni są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak kieruje dla uczniów klas trzecich list:

czytaj list


Dodano: Admin

LIPDUB GIM3 W PIERŚĆCUW lipdubie wykorzystano utwory Black Eyed Peas: "Pump It", Maroon 5: "Mooves like Jagger" oraz The Rembrandts: "I'll be there for you".

POMYSŁ I OPRACOWANIE: klasa 2a

Zebranie rodziców

Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się
17 kwietnia o godz. 16:30 wg poniższego harmonogramu:
- klasa 1a, wych. mgr Jarosław Dębinny, sala nr 207
- klasa 1b, wych. mgr Wioleta Mrzyk-Plata, sala nr 11
- klasa 2a, wych. mgr Anna Dębinny, sala nr 206
- klasa 2b, wych. mgr Dorota Michalik, sala nr 103.

Serdecznie zapraszamy!

Dodano: Admin

Materiały dla uczniów i rodziców - SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE

Prezentacja multimedialna opracowana przez Śląskie Kuratorium Oświaty dotycząca SZKOLNICTWA PONADGIMNAZJALNEGO od 1.09.2012r.

pobierz prezentację


Dodano: Admin

Informacje dla uczniów

Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 5.04.2012r. do 10.04.2012r. Do szkoły wracamy
w środę, tj. 11.04.2012r.

Ponadto w dniu 14.04.201r. (tj. sobota) odpracowywać będziemy dzień 4.05.2012r. (tj. piątek). Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych weźmiemy udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA, zaś w przypadku niepogody lekcje odbędą się zgodnie z piątkowym planem zajęć.


Dodano: Admin

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W dniach 2,3,4 kwietnia br.uczniowie Gimnazjum nr 3 uczestniczą w REKOLEKCJACH WIELKOPOSTNYCH wg poniższego harmonogramu:
- spotkania w kościele katolickim od 8:30 do 10:30
- spotkania w kościele ewangelickim od 8:15 do 9:45.

Uczniowie nie uczęszczający na religię zobowiązani są uczestnictwa w zajęciach na terenie szkoły.

Dodano: Admin


Konkurs informatyczny Technologie Informacyjno-Komunikacyne? Tak!Zachęcam wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie TIK?-TAK! edycja 2012. Gimnazjum w Pierśćcu zostało już zarejestrowane. Teraz kolej na Was!
Rejestracja uczniów krok po kroku:
Przejdź na stronę tik!-tak? wybierz opcję REJESTRACJA - REJESTRACJA UCZNIA i postępuj wg wskazówek. Po zarejestrowaniu wydrukuj OŚWIADCZENIE i dostarcz je do opiekuna konkursu p. Wiolety Mrzyk-Plata, na tej podstawie Twoje konto zostanie odblokowane. W razie jakichkolwiek pytań proszę o zgłoszenie się do w/w opiekuna.

Podstawowe zasady konkursu:
Uczeń z zarejestrowanym i potwierdzonym przez Opiekuna Szkolnego Konkursu, kontem w systemie rozwiązuje testy w dniach od 16.04.2012 do 20.04.2012.
Uczeń loguje się do systemu przy pomocy odnośnika na stronie głównej Konkursu.
Uczeń rozwiązuje test na następujących zasadach:
a. na rozwiązanie testu uczeń ma 10 minut,
b. w ciągu doby uczeń może uruchomić test 2 razy,
c. pytania są losowane z grupy pytań przewidzianych dla danego poziomu szkoły,
d. każde pytanie posiada cztery możliwe odpowiedzi, z czego tylko jedna odpowiedź jest poprawna,
e. za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.
Punkty sumowane są na koncie ucznia w systemie Konkursu.
Zdobyte przez ucznia punkty sumują się na koncie szkoły, którą reprezentuje.

Zachęcam do zapoznania się z całym regulaminem konkursu czytaj regulamin.

Dodano: Admin

Finał III Festiwalu Piosenki Religijnej


Stowarzyszenie "Musica Sacra" oraz MCK INTEGRATOR zapraszają wszystkich mieszkańców gminy na Finał III Festiwalu Piosenki Religijnej "NUTKA DO NIEBA", który odbędzie się 23.03.2012r. o godz. 10:00 w sali widowiskowej Pod Pegazem.

Dodano: Admin

Informacje dla kandydatów

Materiały do pobrania:
- Karta zapisu ucznia pobierz
- Zasady przyjęcia do Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu pobierz


Dodano: Admin

TYDZIEŃ KULTURY PH. "NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZA"

Szkoła Podstawowa nr 6 i Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu organizujĄ w dniach 27 II - 4 III 2012r. pod hasłem "NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZA".

W PROGRAMIE:
Poniedziałek 27.02.2012r.
- Występ solistów z Gliwickiego Teatru Muzycznego

Wtorek 28.02.2012r.
- zajęcia ceramiczne- prow. M.Czech- Śniegulska - galeri
- Rok Janusza Korczaka-prezentacja multimedialna

Środa 29.02.2012r.
- Warsztaty- taniec nowoczesny

Czwartek 01.03.2012r.
- WARSZTATY: malowanie koszulek – prowadzący K. Broda Firla
- Prelekcja "Jak dbać o siebie" prowadząca S.Boryś - Miss Podbeskidzia (Miss Publiczności)

Piątek 02.03.2012r.
- spektakl teatralny - profilaktyczny "Cybernetyczne sny"
- prelekcja "Do zobaczenia w realu"
- prezentacja konkursu "Mam talent"DNI OTWARTE SZKOŁY
Sobota 03.03.12r.
10.00-11.00 prezentacja fotografii artystycznej prowadzący- Marcin Lapczyk

Niedziela 04.03.2012r.
- 8:00-12:00 - możliwość zwiedzania budynku szkoły oraz kiermasz ciast
- godz. 16.00 - Wieczór poezji i muzyki w wykonaniu utalentowanej młodzieży z naszych szkół. Gościnnie wystąpi Jacek Heczko- skrzypce, akompaniament- prof. Danuta Heczko.

Dodano: Admin

Projekt "Warto Być Dobrym"

W II półroczu br. szkolnego uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w akcji "Warto Być Dobrym", którego organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie zapraszamy na stronę internetową

http://www.wartobycdobrym.pl

oraz do obejrzenia prezentacji multimedialnej

pobierz prezentację


Zobacz film reklamowy: Przejdź do serwisu youtube

Konkurs fotograficzny i plastyczny pt: PRZEJAWY ŻYCIA ZIMĄ

STTK zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym i plastycznym, pt: PRZEJAWY ŻYCIA ZIMĄ.

Zdjęcia (format 10x15) i prace plastyczne wykonane dowolną techniką (format A4) prosimy dostarczać do pań: Marzeny Polok – Latusek, Agnieszki Gandzel i Ewy Czupryńskiej.

Każda osoba może złożyć maksymalnie trzy zdjęcia i dwie prace plastyczne (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i klasą) do 10 marca 2012r.

Jury w składzie: Marzena Polok – Latusek, Agnieszka Gandzel, Ewa Czupryńska oraz Iwona Korus ocenią prace do 15 marca. Wyniki pojawią się na tablicy ogłoszeniowej STTK, a nagrody rozdane zostaną podczas najbliższego apelu.

Dziękujemy za udział i życzymy powodzenia!

Plan lekcji na II półrocze roku szkolnego 2011/2012

6.02.2012r.
Plan znajdziecie w zakładce "Plan lekcji" lub poniżej:

- klasa 1a - pobierz plan
- klasa 1b - pobierz plan
- klasa 2a - pobierz plan
- klasa 2b - pobierz plan
- klasa 3a - pobierz plan
- klasa 3b - pobierz plan

Dodano: Admin

Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Pobierz bezpłatny program Pity 2011!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!

Dowiedz się więcej na stronie:
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"Przekaż 1% NA SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA! Zachęcamy wszystkich rodziców i przyjaciół naszej szkoły do przekazania 1% podatku na rzecz naszej szkoły!

Wzór - wypełnienie PIT pobierz

Dodano: Admin

Zajęcia dodatkowe w ferie zimowe 2012

Serdecznie zapraszam uczniów w dniu 2.02.2012r., tj. czwartek na zajęcia:
- kółka komputerowego (godz. 9:00-10:30)
- kółka matematycznego, gr. II (godz. 10:30-12:00).
Zajęcia odbędą się w sali komputerowej.

Ponadto przypominam o spotkaniu grupie pracującej nad projektem edukacyjnym o bezpieczeństwie w sieci.

Zapraszam,
Wioleta Mrzyk-Plata

Informacja dla rodziców o DOPALACZACH

25.01.2012r
Drogi rodzicu!
Zbliża się czas ferii, liczne zagrożenia czekają na Twoje dziecko! Zachęcamy do zapoznania się z ulotką o dopalaczach:


czytaj

Dodano: Admin

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

19.01.2012r.
Zebranie ogólne rodziców uczniów Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu odbędzie się we wtorek 24.01.2012r. o godz. 16:30 na świetlicy. Po nich zapraszamy na wywiadówki w salach wg harmonogramu:

- kl. Ia, wych. mgr Jarosław Dębinny, sala nr 207
- kl. Ib, wych. mgr Wioleta Mrzyk-Plata, sala nr 11
- kl. IIa, wych. mgr Anna Dębinny, sala nr 206
- kl. IIb, wych. mgr Dorota Michalik, sala nr 103
- kl. IIIa, wych. mgr Urszula Barańska, sala nr 104
- kl. IIIb, wych. mgr Marzena Polok-Latusek, sala nr 105.

Serdecznie zapraszamy!
Dodano: Admin


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ


19.01.2012r.
Ostrzeżenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o pogorszeniu jakości wody w związku z awarią wodociągu Wisła Czarne na terenie Powiatu Cieszyńskiego (Gmina Wisła, Ustroń, Skoczów, Dębowiec) - zaleca się konsumentom stosowanie wody z wodociągów tylko do celów sanitarnych.

Więcej informacji pod adresem:

http://pssecieszyn.pis.gov.pl/Dodano: Admin
Bal szkolny rodziców

Rada Rodziców SP-6 i G-3 w Pierśćcu zapraszają na Bal Karnawałowy w klimatach hawajskich, który odbędzie się 18.02.2012r. o godz. 19.00 w sali OSP w Pierśćcu.

Cena biletu 160 zł od pary
Bawił będzie Zespół EFECT.
Zapisy i wpłaty przyjmuje sekretariat SP-6.


Dodano: Admin

Koncert Orkiestry Glorietta z Jaworza oraz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej z Cieszyna

W mroźne, zimowe popołudnie 15.01.2012r. z inicjatywy Pani Jolanty Warsińskiej odbył się w naszej szkole koncert świąteczno-karnawałowy. Wystąpiła Orkiestra Glorietta z Jaworza, która pięknie wykonała zarówno kolędy, jak i utwory znanych wykonawców takich jak Abba czy Michael Jackson. Swój talent zaprezentowały także grające na fletach uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej z Cieszyna oraz rodzeństwo Warsińskich, z których dwójka uczęszcza do naszego gimnazjum (Daria oraz Sławomir).


Serdecznie dziękujemy za udany wieczór i zapraszamy do galerii zdjęć z koncertu

zobacz zdjęcia


Dodano: Admin

"Jazda figurowa" na łyżwach uczniów naszego gimnazjum:)

W dniu 6.01.2012r. uczniowie klas 1a, 1b, 2a z naszego gimnazjum oraz klasy 6 z SP6 wraz z wychowawcami ślizgali się na lodowisku w Cieszynie.

Zapraszamy do galerii zdjęć, gdzie zobaczyć można szaleństwa na lodzie w wykonaniu naszych uczniów:

zobacz zdjęcia

Dodano: Admin

Koncert świąteczno-karnawałowy

9.01.2012r.
Serdecznie zapraszamy na koncert świąteczno-karnawałowy, który odbędzie się 15 stycznia 2012r. o godz. 16:00 na świetlicy szkolnej. Podczas koncertu wystąpią: Orkiestra Dęta Glorietta z Jaworza oraz uczniowie szkoły muzycznej z Cieszyna.
Koncertowi towarzyszyć będzie kiermasz domowych wypieków.

Serdecznie zapraszamy!

Wesołych Świąt!

(...) Myślę o każdych zbliżających się
dniach Bożego Narodzenia -
niezależnie od czci, jaka budzi w nas
sama nazwa tych świąt oraz ich istota,
jeśli sprawy te w ogóle dadzą się rozdzielić -
jako o dniach błogich,
dniach przepełnionych dobrocią,
duchem miłosierdzia,
dniach radosnych. (...)

Karol Dickens

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim przyjaciołom naszej szkoły, pracownikom, uczniom i ich rodzinom samych radosnych chwil w gronie najbliższych.

Wesołych Świąt!

(źródło grafiki: http://tadeuszczernik.wordpress.com)

Musical „OLIVER TWIST”

Społeczność SP-6 i G-3 im. Zofii Kossak w Pierśćcu zapraszają w środę 21 grudnia 2011r. na godz. 17.00 do sali gimnastycznej na

Musical "OLIVER TWIST" na motywach powieści K. Dikensa


Scenariusz, reżyseria i choreografia - Renata Swoboda
Scenografia - Iwona Korus
Muzyka - Sławomir Chmiel

W rolach głównych:
Dawid Kowalik jako Krętacz
Małgorzata Żydek jako Oliver Twist
Jan Jankowski jako Fagin
Paweł Sodzawiczny jako Bill Sikes
Daria Poloczek jako Nancy
Monika Krzempek jako Charlie
Kamil Przemyk jako wuj Olivera
Justyna Danel jako przyjaciółka Nancy
oraz zespół wokalny i taneczny SP-6 i G-3 im. Zofii Kossak w Pierśćcu


Po spektaklu zapraszamy na JARMARK ŚWIĄTECZNY w holu głównym szkoły czynny do godz. 19.30
Do nabycia ozdoby świąteczne, stroiki, wyroby rękodzieła.
Dochód przeznaczony zostanie na cele charytatywne w ramach projektu Comenius "Kids 4 Kids" oraz działalności klubu 4H "Echochampions".


Dodano: Admin

Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klasy 3a i 3b

2.12.2011r.
Próbna diagnoza przed egzaminem gimnazjalnym 2012 zlecona przez CKE dla uczniów klasy 3a i 3b odbędzie się w dniach 7, 8 i 9 grudnia 2011 r. wg następującego terminarza:

- Środa 7 grudnia 2011 r. diagnoza z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego.
- czwartek 8 grudnia 2011 r. diagnoza z przedmiotów przyrodniczych i matematyki.
- piątek 9 grudnia 2011 r. diagnoza z języka angielskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Uczniowie klasy 3a i 3b przychodzą do szkoły na godz. 8.30, a po diagnozach zostają zwolnieni się do domu.

Autor: Irena Krypczyk
Dodano: Admin

Dbajmy o naszą Ziemię, czyli projekt "Szkoła Pełna Zasobów"

W tym roku szkolnym nasza szkoła będzie realizowała projekt edukacyjny pt: "Szkoła pełna zasobów". Jest to ogólnopolski projekt dla uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prezentujące tematy z zakresu racjonalnego gospodarowania energią oraz zasobami wodnymi w kontekście zarówno środowiskowym, jak i społecznym i kulturowym. Podczas tego projektu uczniowie wybranych klas będą brali udział zarówno w warsztatach prowadzonych przez nauczyciela prowadzącego jak i przedstawicieli Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz kursie internetowym. W naszej szkole projekt realizowany będzie przez nauczyciela fizyki p.Martę Holeksa i nauczyciela chemii p.Lucynę Krystę.

Autor: Marta Holeksa
Dodano: Admin

Logo pochodzi ze strony: www.ceo.org.pl

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zebranie rodziców odbędzie się we wtorek 8 listopada br. następującego porządku:
1. 16.30 – 17.30 zebranie ogólne dla rodziców w świetlicy szkolnej
2. 17.30 - spotkania z wychowawcami wg przydziału:

- 1a - wych. Jarosław Dębinny, sala nr 207
- 1b - wych. Wioleta Mrzyk - Plata, sala nr 11
- 2a i 2b - wych. Dorota Michalik, sala nr 103
- 3a - wych. Urszula Barańska, sala nr 104
- 3b - wych. Marzena Polok - Latusek, sala nr 105.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców!

Dodano: Admin

Nauczyciel Roku 2010/2011

Jak co roku z okazji Święta Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu zorganizował plebiscyt na "Nauczyciela Roku". Oto wyniki:

I miejsce - p. Renata Swoboda
II miejsce - p. Irena Krypczyk
III miejsce - p. Marzena Polok-Latusek
Wyróżnienie: p. Dorota Michalik oraz p. Jarosław Dębinny.

Serdecznie gratulujemy!

Nasi nauczyciele nagrodzeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Z dumą informujemy, iż nauczycielki naszego gimnazjum: Pani mgr Marzena Polok-Latusek oraz Pani mgr Renata Swoboda zostały odznaczone Brązowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 12 października br. w Pałacu Habsburgów w Żywcu. W uroczystości uczestniczył Stanisław Faber - śląski kurator oświaty, Elżbieta Adamowska - dyrektor Bielskiej Delegatury Kuratorium Oświaty, Andrzej Zieliński - starosta żywiecki, Marek Kuniec - członek zarządu oraz Barbara Kliś, dyrektor Powiatowego Zarządu Oświaty.

Serdecznie gratulujemy Pani Marzenie oraz Pani Renacie!

- więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach przejdź na stronę
- zdjęcie pochodzi ze strony http://www.kuratorium.katowice.pl

Dodano: Admin

Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie

18.10.2011r.
Informacje na temat słodyczy z barwnikami z grupy Southhampton

Problem dotyczący nadmiernej pobudliwości dzieci po spożyciu słodyczy pochodzących
z Chin, zakupionych w radomskich sklepikach szkolnych został zgłoszony przez grupę rodziców. Zachowanie dzieci przypominało objawy ADHD, oprócz nadmiernej ruchliwości występowały bezsenność, brak koncentracji, napady histerii. Słodycze zawierały między innymi barwnik E129, który wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym, używany
do produkcji napojów (gazowanych i niegazowanych) wyrobów cukierniczych (głównie ciast biszkoptowych) i galaretek w proszku, a także płatków zbożowych, kasz i herbatników czekoladowych. Barwnik ten jest w naszym kraju dopuszczony do sprzedaży, jednak od
20 lipca 2010 obowiązuje przepis mówiący, że na każdym opakowaniu tuż obok składnika powinna znajdować informacja o tym, że wpływać on może na skupienie, koncentrację
u dzieci. Słodycze takie mogą być obecne nie tylko w szkolnych sklepikach.
Nauczyciele a przede wszystkim rodzice uczulić powinni dzieci, by nie sięgały po tego typu wyroby. Dzieci od najmłodszych lat powinniśmy uczyć prawidłowych nawyków żywieniowych. Warto więc pomyśleć, aby dziecko do szkoły zamiast pieniędzy na słodycze zabierało jabłko lub inny owoc.

Informacja dla rodziców czytaj

Dodano: Admin

Stypendia dla uczniów w ramach projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"

18.10.2011r.
Samorząd Województwa Śląskiego rozpoczął realizację kolejnej edycji projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku, mającego na celu wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju.
Mając na uwadze zasięg oddziaływania projektu, obejmujący również uczniów Państwa szkoły, realizator projektu – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się
z prośbą o upowszechnienie informacji o realizowanym projekcie pośród szkolnej społeczności.

Wszystkie informacje o realizowanym projekcie (wraz z niezbędną dokumentacją) dostępne są na stronie: www.efs.slaskie.pl, w zakładce: Projekty systemowe / Poddziałanie 9.1.3 /
III Edycja.
Jednocześnie w załączeniu przesyłamy podstawowe informacje związane z zasadami ubiegania się o stypendium.
W przypadku wyrażenia przez Państwa woli zamieszczenia informacji o projekcie na własnej stronie internetowej z przyjemnością je udostępnimy.
Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Pani Katarzyna Kulasik (tel.: 32 77–40–956;
e-mail: kkulasik@slaskie.pl).
Jednocześnie informacji o zasadach ubiegania się o stypendium udzielają także:
- Aneta Bartosik, tel.: (32) 77 40 950
- Agnieszka Centarzyńska, tel.: (32) 77 40 950
- Dawid Łabaj, tel.: (32) 77 40 716.


Z poważaniem,
Zespół ds. Programu Stypendialnego

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W piątek, 14 października br. obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie spotykają się z wychowawcami o godz. 9:00 w swoich salach lekcyjnych, o godz.10:00 odbędzie się uroczysta akademia.

Dodano: Admin

Impreza integracyjna uczniów klasy 1A oraz 1B

28 września br. uczniowie klas 1A oraz 1B wraz z rodzicami i wychowawcami bawili się wspólnie na imprezie integracyjnej ph. "Pożegnanie lata". Rozegrano dwa mecze piłki nożnej: ojcowie - synowie (3:1) oraz mamy - córki (1:0). Rodzice zaprezentowali niezwykłą formę zwyciężając oba mecze:) Po rozgrywkach sportowych wszyscy razem grillowaliśmy kiełbaski na placu rekreacyjnym przy budynku OSP Pierściec.

Wychowawcy składają serdeczne podziękowania współorganizatorom spotkania: p. Ludwikowi Lebioda oraz p. Dariuszowi Grzybek.

Zapraszamy do galerii zdjęć z imprezy: zobacz zdjęcia

Dodano: Admin

Przewodnicząca SU

W dniu 3.10.2011r. odbyły się w naszej szkole demokratyczne wybory na stanowisko przewodniczącego SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Zwyciężyła uczennica klasy 3b Magdalena Stokłosa.


Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!
Dodano: Admin

Informacja dla uczniów

3.10.2011r.
W sobotę 8.10.2011r. odpracowujemy dzień 31.10.2011r. (tj. poniedziałek). W tym dniu organizujemy akcję SPRZĄTANIE ŚWIATA. Uczniowie powinni posiadać rękawiczki ochronne.
W przypadku niepogody zajęcia w sobotę odbędą się zgodnie z planem zajęć poniedziałkowych.

Dodano: Admin

Informacja dla rodziców uczniów klas drugich i trzecich

8.09.2011r.
13 września 2011 (tj. wtorek) o godz. 16:30 w nowej świetlicy szkolnej odbędzie się zebranie rodziców uczniów klas drugich i trzecich. Po spotkaniu ogólnym zapraszamy na wywiadówki z wychowawcami wg harmonogramu:
- klasa 2a, wych. Anna Dębinny, sala nr 206
- klasa 2b, wych. Dorota Michalik, sala nr 103
- klasa 3a, wych. Urszula Barańska, sala nr 104
- klasa 3b, wych. Marzena Polok-Latusek, sala nr 105.

Dodano: Admin

List Rzecznika Praw Dziecka na inaugurację roku szkolnego 2011/2012

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka na inaugurację roku szkolnego 2011/2012:

czytaj list


Dodano: Admin

Komunikat dla uczniów GIM3 w Pierśćcu

28.08.2011r.
Rozpoczęcie roku szkolnego w Gimnazjum nr 3 im. Zofii Kossak w Pierśćcu odbędzie się czwartek 1.09.2011r.

- godz. 9.00 – spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych wg harmonogramu:
* klasa 1a - wych. Jarosław Dębinny, sala nr 207
* klasa 1b - wych. Wioleta Mrzyk-Plata, sala nr 11
* klasa 2a - wych. Anna Dębinny, sala nr 206
* klasa 2b - wych. Dorota Michalik, sala nr 103
* klasa 3a - wych. Urszula Barańska, sala nr 104
* klasa 3b - wych. Marzena Polok-Latusek, sala nr 105

- godz. 10.00 – uroczysta akademia w sali gimnastycznej.


Dodano: Admin

KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI

21.08.2011
Badanie lekarskie nauczycieli zostanie przeprowadzone dniu 25 sierpnia 2011r. (tj. czwartek) o godz. 8:00.

Konferencja odbędzie się 26 sierpnia 2011r. (tj. piątek) o godz. 9:00.

Dodano: Admin

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJUM

17.08.2011r.

Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu zaprasza uczniów wraz z rodzicami, którzy w nowym roku szkolnym rozpoczną naukę w klasach pierwszych naszej szkoły na spotkanie informacyjne w poniedziałek, 29 sierpnia 2011 r. na godz. 16:30 w świetlicy szkolnej.

Dodano: Admin

Wspomnienie o zmarłym Stanisławie Żyła

Nieodżałowanej pamięci ks. Jan Twardowski napisał:
"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą(…)
Choć większym ryzykiem rodzić się, niż umrzeć
Kochamy wciąż za mało i stale za późno."


Śmierć bliskiej osoby jest zawsze ciosem. Dziś ten cios dotknął nas wszystkich. Pogrążeni w bólu pragniemy wyrazić swój głęboki żal z powodu śmierci pana Stasia Żyły i podziękować za wszystkie lata jego pracy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pierśćcu.

Odszedł od nas człowiek wspaniały, pełen wewnętrznego ciepła, które promieniowało na wszystkich, którzy go otaczali.

Tracimy sumiennego i rzetelnego pracownika, który poświęcał pracy w szkole wiele prywatnego czasu. Swoją fachowością i zaradnością potrafił rozwiązać niejeden problem. Dbał o szkołę jak o swój własny dom. Wykonywał wiele prac wykraczających poza obowiązki służbowe. Pomógł w remoncie starego budynku szkoły i w dużym stopniu przyczynił się do stworzenia pięknej i zadbanej szkoły.

Tracimy również wspaniałego kolegę i przyjaciela, który witał nas codziennie pogodnym uśmiechem i radosnym słowem.

Cieszył się autorytetem i sympatią wśród dzieci i młodzieży. Wszyscy uczniowie naszej szkoły wiedzieli, że Pan Stasiu to "złota rączka" i w każdej sytuacji potrafi zaradzić i wszystko naprawić.

Miał wiele planów, ale nieubłagana śmierć przerwała nić jego życia. Pozostawił po sobie ogromną pustkę i smutek.

Pozostanie w naszych sercach i w naszej pamięci już na zawsze.

W smutku pogrążona Społeczność Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Zofii Kossak w Pierśćcu

Pogrzeb Pana Stanisława żyły odbędzie się 18 lipca 2011 w poniedziałek o godz. 11 w Kościele P.W. Św. Mikołaja w Pierśćcu.

Wakacyjne wyjazdy na basen

Wyjazdy na krytą pływalnię DELFIN w Skoczowie organizowane będą w dniach: 7, 14, 21 i 28 lipca 2011. (tj. w czwartki) wg harmonogramu:
Godz. 9:00 - wyjazd z parkingu przy kościele w Pierśćcu
Godz. 9:30-10:30 - korzystanie z basenu
Godz. 11:00 - powrót do Pierśćca

UWAGA: autokar będzie zatrzymywał się na przystanku w Kowalach. Ilość miejsc ograniczona!

Dodano: ADMIN

List Rzecznika Praw Dziecka

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka na zakończenie roku szkolnego 2010/2011:

czytaj list

Dodano: Admin

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W środę 22 czerwca 2011r. kończymy rok szkolny. O godzinie 8:00 odbędzie się Msza święta w kościele pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Pierśćcu.
O godzinie 9:00 zapraszamy uczniów na uroczystą akademię (nowa świetlica szkolna), podczas której pożegnamy uczniów klas trzecich. Potem - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Dodano: Admin

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2011/2012

Zestaw podręczników dla klasy I pobierz
Zestaw podręczników dla klasy II pobierz
Zestaw podręczników dla klasy III pobierz

Dodano: Admin

W Pierśćcu zgodnie z tradycją po raz ósmy

W upalne, niedzielne popołudnie 5 czerwca 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu odbyła się VIII Biesiada Regionalna pod hasłem "Ni ma, jak to u nas na dziedzinie". O godzinie 15.00 w sali gimnastycznej uczniowie klasy II SP wystawili widowisko regionalne pt. "Od ziorynka do bochynka". Najmłodsi wykonawcy zaprezentowali zwyczaje związane z wypiekiem chleba przeplatane przyśpiewkami i tańcami Śląska Cieszyńskiego.

Z kolei uczniowie klasy IIIa i V SP pokazali dawne zabawy dziecięce oraz zachwycili publiczność nie tylko występem, lecz również pięknymi strojami regionalnymi.

Na obiektach sportowych uczniowie gimnazjum zachęcali do ruchu na świeżym powietrzu, promując europejskie dyscypliny rekreacyjne: nordic walking, fińskie mölky, boules, unihock oraz strzelanie z łuku. Niestety, ulewny deszcz przerwał zabawę. Tylko najwytrwalsi grali w piłkę nożną na szkolnym boisku.

Gwoździem programu było przedstawienie amatorskiej grupy teatralnej z Ochab pt. "Mlyczne historyje". W żartobliwy i zajmujący sposób aktorzy opowiedzieli zebranym o tym, jak postępowano dawniej z krowami, jakie nadawano im imiona, jak szanowano i troszczono się o zwierzęta, które niejednokrotnie były jedynymi żywicielkami rodziny. Ochabianie przybliżyli również dawne sposoby otrzymywania śmietany i masła z wiejskiego, pełnotłustego mleka.

Imprezie towarzyszyła wystawa na szkolnych korytarzach przygotowana przez uczniów SP pod hasłem "Palcem po mapie Polski". Uczniowie na plakatach i w prezentacji multimedialnej pokazali historię, zabytki, kuchnię, kulturę ludową oraz ciekawostki z różnych regionów naszego kraju.

Całości imprezy dopełniła sympatyczna atmosfera oraz obfitość swojskiego jadła w szkolnej "kawiarence".
Zapraszamy do Pierśćca za rok!
Zapraszamy do galerii zdjęć z imprezy zobacz

Autor: Danuta Oczadły
Dodano: Admin

XVI Konkurs Towarzystwa Miłośników Skoczowa „Czy znasz swoje miasto-gminę”


27 maja odbył się XVI Konkurs Towarzystwa Miłośników Skoczowa "Czy znasz swoje miasto-gminę". W kategorii gimnazjalistów Kinga Kucharska uczennica klasy Ia zajęła III miejsce. Gratulujemy!


Autor: Urszula Szindler
Dodano: Admin

VIII Powiatowy Konkurs Biblioteczny "Czytanie to moja pasja"

1 czerwca w Cieszynie odbyła się uroczysta Inauguracja X Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, który z racji okrągłej rocznicy, krajowego dotąd przedsięwzięcia, przyjął formułę międzynarodową stając się I Międzynarodowym Tygodniem Czytania Dzieciom. Do miasta zawitało wiele znanych osób, między innymi Dorota Zawadzka, Katarzyna Stoparczyk, Ewa Farna, Maciej Orłoś, Edyta Jungowska, Maciej Gąsiorek oraz Robert Janowski. Wspólnie przeczytano "Lokomotywę". W tym uroczystym dniu brała udział również Beata Cebula uczennica klasy III B, która zdobyła nagrodę specjalną w VIII Powiatowym Konkursie Bibliotecznym "Czytanie to moja pasja". Uroczystość wręczania nagród prowadzili Bożena Rendaszka z ODZ doradztwa metodycznego w Cieszynie, dziennikarka radiowej Trójki Katarzyna Stoparczyk i Maciej Gąsiorek, aktor Teatru Rampa znany dzieciom jako krasnoludek Piksel z telewizyjnego "Budzika". Gratulujemy!

Autor: Urszula Szindler
Dodano: Admin

Dzień Dziecka na sportowo...

1.06.2011r. obchodzimy Dzień Dziecka. Z okazji święta odbędzie się dzień sportu. Organizacja dnia:
- godz.8:00 Prezentacja multimedialna uczniów nt. rozgrzewki oraz urazów w sporcie (projekt edukacyjny),
- godz. 8:30 - 11:30 Zawody międzyklasowe (kompleks sportowy).

UWAGA: w przypadku niesprzyjającej pogody zajęcia w tym dniu odbędą się wg standardowego planu!


Dodano: Admin

Biesiada Regionalna 2011 - ph. „Ni ma, jak to u nas na dziedzinie”

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 3, Rada Rodziców oraz Rada Sołecka wsi Pierściec zaprasza na BIESIADĘ REGIONALNĄ ph. "Ni ma, jak to u nas na dziedzinie" w niedzielę 5 czerwca 2011, Pierściec, ul. J.Tomanka 8

W programie:
15.00 – "Od ziorynka do bochynka" – widowisko regionalne w wykonaniu uczniów kl.II SP-6 w Pierśćcu,
16.00 – Tańce, zabawy i pieśni Ziemi Cieszyńskiej w wykonaniu Zespołu Regionalnego "Junior" z SP-6,
16.30 – "Mlyczne historyje" widowisko regionalne w wykonaniu artystów, amatorów z Ochab

Imprezy towarzyszące:
- "Nordic walking", "Fińskie Mölkky", "Boules", "Unihock”", „"Strzelanie z łuku" -promocja europejskich dyscyplin rekreacyjnych w wykonaniu uczniów G-3,
- wystawa przygotowana przez uczniów SP-6
- "Coś na ząb" – grill z kiełbaskami, kawiarenka z ciastami, kawa i napojami.

Dodano: Admin

I Integracyjny Rajd Rowerowy

Rada Rodziców SP-6 zaprasza na I Integracyjny Rajd Rowerowy, który odbędzie się 04.06.2011 tj. w sobotę o godz. 10.00 – zbiórka na parkingu szkolnym. Trasa rajdu ok. 20 km (Pierściec - Kiczyce - Ochaby - Mnich - Zaborze - OSP Pierściec).

Zapisy wraz z wpłatą 15 zł oraz podaniem nr PESEL uczestnika rajdu w sekretariacie SP-6 do 01.06.2011r.
Odpłatność 15 zł dotyczy osób dorosłych, uczniowie SP-6 i G-3 - gratis. Cena obejmuje ubezpieczenie, napoje, posiłek (kiełbasa z ogniska).
Udział dzieci do 10 lat tylko z pełnoletnim opiekunem. Dzieci powyżej 10 lat za pisemną zgodą rodziców.


Dodano: Admin

Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra

Stowarzyszenie „Musica Sacra” zaprasza na festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra w dniach 22-27 maja 2011 roku w Skoczowie

Program XVI MUSICA SACRA
22 maja godz. 18.00 Muzeum św. Jana Sarkandra
Otwarcie wystawy rzeźby Andrzeja Borgieła „Madonny, Anioły, Róże”
22 maja godz. 19.00 Kościół pw. św. ap. Piotra i Pawła w Skoczowie
Spektakl poetycko-muzyczny „Z obłoków na ziemię” w wykonaniu Jana Nowickiego i zespołu „DE PROFUNDIS”
23 maja godz. 17.00 seans filmowy w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie „Ludzie Boga” w reż. Xaviera Beauvois
23 maja godz. 19.00 Kościół pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie
Koncert organowy w wykonaniu Waldemara Krawca
24 maja godz. 19.00 Kaplica św. Jana Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie
Koncert kameralny „Człowiek w dramacie” w wykonaniu Elżbiety Machały – gitara, Sławomira Machały – gitara, recytacja - Bogusław Słomczyński
25 maja godz. 19.00 Kościół pw. św. ap. Piotra i Pawła
Koncert muzyki chóralnej „Cała jaskrawość” w wykonaniu Chóru Kameralnego „AD LIBIUM” recytacja – Bogusław Słupczyński.
W czasie koncertu wręczenie nagród laureatom konkursu „Mam talent” i Festiwalu Piosenki Religijnej „Nutka do nieba”
26 maja godz. 19.00 Kościół pw. NMP Królowej Polski w Pogórzu
Koncert kameralny w wykonaniu Romana Grynia – trąbka, Bogdana Narlocha – organy
27 maja godz. 19.00 Kościół Ewangelicki Św. Trójcy w Skoczowie
Koncert finałowy w wykonaniu Katarzyny Wiwer – sopran, Mariana Magiery - trąbka barokowa i zespołu instrumentów historycznych „RISONANZA”

Honorowy Patronat:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej - Tadeusz Rakoczy
Biskup Ewangelicki Diecezji Cieszyńskiej - Paweł Anweiler
Burmistrz Skoczowa - Janina Żagan
Marszałek Województwa Śląskiego
Patronaty medialne:
Głos Ziemi Cieszyńskiej
Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL
Radio Bielsko

Serdecznie zapraszamy!
Dodano: Admin

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

13.05.2011r. (tj. w piątek) obchodzimy ŚWIĘTO PATRONKI SZKOŁY - ZOFII KOSSAK.
Harmonogram obchodów święta:
- 8:00-9:30 - udział w przedstawieniu teatralnym,
- 9:30-10:00 - uroczysty apel na placu rekreacyjnym,
- 10:00-12:30 - zajęcia warsztatowe dla uczniów gimnazjum, których tematyka związana będzie z naszą patronką.

Uwaga!
Uczniów obowiązuje w tym dniu strój galowy!
Świetlica szkolna czynna będzie zgodnie z harmonogramem.

Dodano: Admin

UWAGA! WEEKEND MAJOWY

W dniu 2.05.2011r.(tj. poniedziałek) zajęcia nie odbędą się. Dzień ten zostanie odpracowany 7.05.2011r. (tj. sobota).

Dodano: Admin

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

MŁODZIEŻ WYZNANIA KATOLICKIEGO
Poniedziałek 18.04.2011
8.00 spotkanie klasy I a i I b w szkolnej świetlicy
8.50 spotkanie wszystkich klas gimnazjalnych oraz klas VI w kościele
9.00 Droga Krzyżowa przygotowana przez młodzież
9.45 nauka rekolekcyjna
10.15 spowiedź klasy II a i II b oraz VI z Pierśćca i Kiczyc

Wtorek 19.04.2011
8.00 spotkanie klasy II a i II b w szkolnej świetlicy
8.50 spotkanie wszystkich klas gimnazjalnych oraz klas VI w kościele
9.00 inscenizacja wielkopostna
9.45 nauka rekolekcyjna
10.15 spowiedź klas I a i I b oraz III a i III b

Środa 20.04.2011
8.00 spotkanie klasy III a i III b w szkolnej świetlicy
8.50 spotkanie wszystkich klas gimnazjalnych oraz klas VI w kościele
9.00 prezentacja multimedialna
9.15 Msza św. z nauka rekolekcyjną

MŁODZIEŻ WYZNANIA EWANGELICKIEGO
W dniach 18-20 kwietnia 2011 spotkania w kościele ewangelickim w Pierśćcu odbywać się będą od 8:30 do 10:00.

MŁODZIEŻ INNYCH WYZNAŃ
W dniach 18-20 kwietnia 2011 zapraszamy na zajęcia do szkoły w godzinach od 8:00 do 10:00.

Przypominamy wszystkim uczniom, że udział w rekolekcjach jest obowiązkowy!

Dodano: Admin

Rajd górski

STTK zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rajdzie górskim, który odbędzie się 7 maja 2011r. tj. w sobotę. Trasa rajdu przebiega następującymi szczytami gór: wyjście z Wisły Uzdrowisko przez Trzy Kopce Wiślańskie, następnie Orłową na Równicę i zejście do Ustronia.

Punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej: 22
Zapisy u p. Ewy Czupryńskiej, p. Marzeny Polok-Latusek.

Wraz z zapisem należy wpłacić 6 zł, które będzie przeznaczone na ciepły posiłek na szczycie Równicy.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z marszu nordic walking po okolicach Pierśćca, w stronę Iłownicy i Zaborza - zobacz zdjęcia

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klasy 3a oraz 3b na zebranie, które odbędzie się 24 marca br. o godz. 16:30 w nowej świetlicy szkolnej.
W programie:
- informacje o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (p.dyrektor Irena Krypczyk),
- prelekcja doradcy zawodowego(p. Jolanta Chmiel),
- spotkanie z wychowawcami klas (p. Wioleta Mrzyk-Plata oraz p.Jarosław Dębinny).

Ze względu na omawiane tematy prosimy o pewne przybycie.W środę, 6.04.2011r. o godz. 16:30 obędzie się zebranie rodziców uczniów klas pierwszych i drugich wg harmonogramu:
- klasa 1a, mgr Anna Dębinny, nowa świetlica szkolna,
- klasa 1b, mgr Dorota Michalik, nowa świetlica szkolna,
- klasa 2a, mgr Urszula Barańska, sala 104,
- klasa 2b, mgr Marzena Polok-Latusek, sala 105.

Serdecznie zapraszamy!

Dodano: Admin

UWAGA: WIELKI KONKURS!

Zachęcamy wszystkich uczniów naszego Gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie na prezentację multimedialną na temat ślubu(i związanych z nim przygotowań) Księcia Williama i Kate Middleton.

Więcej informacji na stronie: czytaj
Organizator: mgr Anna Dębinny
Dodano: Admin

Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Pobierz bezpłatny program Pity 2010!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!

Dowiedz się więcej na stronie:
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"Przekaż 1% NA SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA! Zachęcamy wszystkich rodziców i przyjaciół naszej szkoły do przekazania 1% podatku na rzecz naszej szkoły!

Wzór - wypełnienie PIT pobierz

Dodano: Admin

X DNI KULTURY - ZE SZTUKĄ NA TY

22.02.2011r.
W dniach 28.02.2011-6.03.2011r. w szkole organizowane są już po raz dziesiąty DNI KULTURY. W tym roku pod hasłem "ZE SZTUKĄ NA TY"

PROGRAM ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 3 W PIERŚĆCU pobierz programPROGRAM POPOŁUDNIOWY

PONIEDZIAŁEK 28.02.2011., GODZ. 16:00
POSTAW NA RODZINĘ - prelekcja „Jak uchronić swoje dziecko przed zgubnym skutkiem nałogu”
będzie również możliwość skorzystania z bezpłatnych badań : ciśnienia krwi, spirometrii przesiewowej, pulsoksymetrii oraz poziomu glukozy

PIĄTEK 04.03.2011r., GODZ. 16:00
POPOŁUDNIE MUZYKI I TAŃCA - formacje taneczne MERLIN i FREE JUMP

NIEDZIELA 06.03.2011., GODZ. 8:00 - 12:30
ZWIEDZANIE SZKOŁY Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAKUPU SMACZNYCH WYPIEKÓW

NIEDZIELA 06.03.2011., GODZ. 17:30
WIECZÓR POEZJI I MUZYKI, udział wezmą:
- uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu
- poetka Małgorzata Orawska
- zespół gitarowy BEVIN Mariusza Śniegulskiego
- zespół DAMY DŹWIĘKU CISZY

Serdecznie zapraszamy!

Dzień Bezpiecznego Internetu 2011


Dzień Bezpiecznego Internetu 2011

We wtorek, 8 lutego 2011 przyłączamy się do akcji "Dzień Bezpiecznego Internetu 2011" - obchodzonego z inicjatywy Komisji Europejskiej. W Polsce dzień ten organizowany jest już po raz siódmy przez Polskie Centrum Programu Safer Internet. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów DBI jest hasło „Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie”.
Więcej na stronie www.dbi.pl

Dodano: Admin

Informacja dla rodziców

25.01.2011r.
W związku ze wzrostem zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Cieszynie skierował list do rodziców: przejdź do listu

Dodano: Admin

UWAGA! Zmiana planu lekcji w II semestrze!

Od drugiego półrocza zmieni się plan lekcji dla klas 1a, 1b, 2a i 2b.

1. W klasie 1a i 1b lekcje muzyki, a w klasach 2a i 2b zajęcia wokalne prowadził będzie nowy nauczyciel – pan Bolesław Noga. Zajęcia te odbywać się będą w tym samym terminie co w I półroczu.
2. Klasy 1a i 2b w II półroczu nie mają zajęć wychowania do życia w rodzinie.
3. Klasy 1b i 2a w II półroczu rozpoczynają lekcje wychowania do życia w rodzinie – klasa 1b w poniedziałek na 8 lekcji, a klasa 2a w środę na 7 lekcji.
4. Klasa 2a – zmiana lekcji matematyki – zamiast 7 lekcji w czwartek 6 lekcja w środę. Konsultacje dla uczniów z matematyki będą w czwartek na 7 lekcji w sali nr 11.

Przejdź do pełnego planu lekcji zobacz

Dodano: Admin

Koncert Świąteczno – Karnawałowy

Szkoła Podstawowa nr 6 i Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu serdecznie zaprasza na Koncert Świąteczno – Karnawałowy dnia 15 stycznia 2011 roku (sobota) o godz. 16.00 w szkolnej świetlicy.
W programie kolędy i szlagiery karnawałowe w wykonaniu:
- Orkiestry Dętej „Glorietta” z Jaworza
- Młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie z sekcji skrzypiec, fletów i instrumentów dętych.

Wstęp: wolne datki

Dodano: Admin

ZEBRANIE RODZICÓW

W czwartek, 13.01.2011r. o godz. 16:30 w nowej świetlicy szkolnej odbędzie się zebranie rodziców. Po nim zapraszamy na spotkanie z wychowawcami wg harmonogramu:
- klasa 1a, mgr Anna Dębinny, sala 206
- klasa 1b, mgr Dorota Michalik, sala 103
- klasa 2a, mgr Urszula Barańska, sala 104
- klasa 2b, mgr Urszula Barańska, sala 104
- klasa 3a, mgr Wioleta Mrzyk-Plata, nowa świetlica
- klasa 3b, mgr Jarosław Dębinny, nowa świetlica.

Dodano: Admin

II RODZINNY TURNIEJ SOFT PETANQUE (BOULE) I TENISA STOŁOWEGO

GDZIE: SALA GIMN. SP6 I G3 PIERŚCIEC
KIEDY: 6 STYCZNIA (CZWARTEK) GODZ. 9:00
DLA KOGO: RODZICE Z DZIEĆMI
KATEGORIE:
A. TENIS DLA RODZICÓW
B. SOFT PETANQUE (RODZIC+DZIECKO)
ZAPISY: W DNIU ZAWODÓW DO GODZ. 8:45
NAGRODY: DYPLOMY, PUCHARY, UPOMINKI
Serdecznie zapraszamy!

Dodano: Admin

Apel Śląskiego Kuratora Oświaty

Apel Śląskiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół i placówek oraz rodziców uczniów z terenu województwa śląskiego w związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną oraz feriami zimowymi, przypadającymi dla dzieci i młodzieży z województwa śląskiego w terminie od 15 do 30 stycznia 2011 r.

czytaj


Dodano: Admin

Życzenia świąteczne

Na Wigilię

"Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały.
Patrzył - zimowe ptaki wracały do gniazda,
Jakby tego wieczoru też świętować chciały.
Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,
By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co "w żłobie leży".
Chwila jedna! Przy tobie nikną odległości,
Co szare - zmienia się w odświętne, tajemnicze.
Daj nam więcej dni takich, spragnionych miłości,
Niech świat przy żłóbku Twoim odmienia oblicze."
/o. Franciszek Czarnowski/

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim uczniom, pracownikom i przyjaciołom szkoły najserdeczniejsze życzenia - zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Dodano: Admin

Obraz - źródło: http://www.sutwslupsk.nazwa.pl/

Świąteczny program artystyczny

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Pierśćca na świąteczny program artystyczny w wykonaniu uczniów "Historia z Jezusem trwa..." oraz koncert kolęd. Przedstawienie odbędzie się 21 grudnia 2010r. o godzinie 16:00 na sali gimnastycznej.

Zapraszamy!
Dodano: Admin

MEDALE ZA ZASŁUGI

24 listopada br. zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty w województwie śląskim. Uroczystość, w trakcie której w ten wyjątkowy sposób uhonorowano 268 osób, odbyła się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę wręczył Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Wicewojewoda Adam Matusiewicz oraz Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, odznaczona Brązowym Medalem została pani Urszula Barańska, nauczycielka języka polskiego i wychowawczyni klasy 2a.
Składamy serdeczne gratulacje!

Dodano: AdminSukces uczniów pierścieckich szkół w konkursie gwary

22 listopada 2010r. w Miejskim Domu Kultury w Skoczowie odbył się Koncert Finałowy VII edycji Konkursu Gwary „ Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”, którego organizatorami są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Górnośląski Oddział w Katowicach oraz Polski Związek Kulturalno – Oświatowy w Republice Czeskiej. Konkurs naprzemiennie organizują miłośnicy gwary cieszyńskiej z Polski i Czech.

Wśród 104 uczestników konkursowych zmagań znaleźli się uczniowie obu pierścieckich szkół: Jakub Barański z klasy IIIb SP, uczennica klasy V Weronika Swoboda i Karolina Fajkis z klasy IIa gimnazjum. Trójka naszych uczniów znalazła się w gronie laureatów konkursu. W grupie wiekowej: uczniowie szkół podstawowych Jakub Barański zajął II miejsce, Weronika Swoboda – III, a Karolina Fajkis w kategorii szkół gimnazjalnych zdobyła II miejsce.

Koncert finałowy rozpoczął Szkolny Zespół Regionalny „Junior” z pierścieckiej szkoły podstawowej, wykonując wiązankę pieśni i tańców cieszyńskich. Recytatatorzy i publiczność zgromadzona w sali MDK wspólnie z zespołem zaśpiewała pieśni „Szumi jawor” i „Ojcowski dom”.
Autor: Danuta Oczadły
Dodano: Admin

Na zdjęciu: Laureaci w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stoją od lewej: wyróżnieni Przemysław Pytel i Anna Twardosz z LO im. M. Kopernika w Cieszynie, zdobywcy III miejsca – Paweł Grzyb z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu i Patrycja Janik z LO im. M. Kopernika w Cieszynie, laureatka II miejsca Karolina Fajkis z Gimnazjum nr 3 im. Z. Kossak w Pierśćcu, zwycięzcy (ex aequo): Barbara Owczarzy z Hawierzowa Błędowic i Adam Łysek z polskiej szkoły w Jabłonkowie oraz laureat III miejsca, Bogusław Drózd z ZSG-H w Wiśle.

ZEBRANIE RODZICÓW

15.11.2010r.
W czwartek, 18.11.2010r. o godz. 16:30 w nowej świetlicy szkolnej odbędzie się zebranie rodziców. Po nim zapraszamy na spotkanie z wychowawcami wg harmonogramu:
- klasa 1a, mgr Anna Dębinny, sala 206
- klasa 1b, mgr Dorota Michalik, sala 103
- klasa 2a, mgr Urszula Barańska, sala 104
- klasa 2b, mgr Marzena Polok-Latusek, sala 206
- klasa 3a, mgr Wioleta Mrzyk-Plata, sala 11
- klasa 3b, mgr Jarosław Dębinny, sala nr 105.Szkolne Koło Charytatywne, jak co roku pragnie przygotować paczki świąteczne dla potrzebujących rodzin uczniów naszej szkoły. W związku z tym poszukujemy sponsorów i ofiarodawców, którzy chcieliby wspomóc naszą akcję. Podczas zebrania rodziców można będzie włączyć się w akcję i wesprzeć ją finansowo.
Za wszelką pomoc z góry dziękujemy!

Dodano: Admin

Komunikat

9.11.2010r.

Dzień 11.11.2010, tj. czwartek jest ustawowo dniem świątecznym wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

Dzień 12.11.2010, tj. piątek jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dzień ten odpracowany został w sobotę 25.09.2010r.

Dodano: Admin

Konsultacje dla rodziców

KONSULTACJE DLA RODZICÓW uczniów Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu w roku szkolnym 2010/11:

Czwartek, 18 listopada 2010 od godz. 16:30 (wywiadówka + zebranie)
Czwartek, 16 grudnia 2010, 15.00 – 16.00
Czwartek, 17 lutego 2011, 15.00 – 16.00
Czwartek, 17 marca 2011, 15.00 – 16.00
Czwartek, 21 kwietnia 2011, 15.00 – 16.00
Czwartek, 19 maja 2011, 15.00 – 16.00
Czwartek, 16 czerwca 2011, 15.00 – 16.00

Wszyscy nauczyciele czekają na rodziców w pokoju nauczycielskim.

Informacje Rady Rodziców: czytaj
Konsultacje dla uczniów: czytaj

Dodano: Admin

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/11

Wtorek 2 listopada 2010 r. – Dzień Zaduszny
Wtorek 12 kwietnia 2011 r. – egzamin gimnazjalny w części humanistycznej
Środa 13 kwietnia 2011 r. – egzamin gimnazjalny w części matematyczno – przyrodniczej
Czwartek 14 kwietnia 2011 r. – egzamin gimnazjalny w części językowej
Poniedziałek 2 maja 2011 r. – dzień poprzedzający Święto Konstytucji 3 maja.

Dni te są dniami wolnym od zajęć dydaktycznych, w szkole zorganizowane będą zajęcia wychowawcze dla uczniów.


Dodano: Admin

Otrzęsiny uczniów klas pierwszych

16.10.2010r.
Dnia 13 października 2010r odbyły się otrzęsiny naszych pierwszaków. Zabawę organizowały drugie klasy wraz z wychowawcami.
Nasze kochane pierwszaczki musiały zasłużyć na przyjęcie do grona społeczności gimnazjalnej naszej szkoły. Musiały wykazywać się wokalnie - śpiewając arie operowe, artystycznie - projektując nowatorskie mundurki szkolne, fizycznie – próbując przeciągnąć klasę równoległą na swoją stronę, za pomocą liny. W między czasie były cały czas zapraszane do słodkiego bufetu (ohyda!) oraz do salonu piękności, w którym dziewczęta robiły ich na bóstwa. Jednakże najwięcej emocji wywołała konkurencja „zabawa w kisielu”- ach, co to było za poświęcenie z ich strony!!
Była również konkurencja dla największych głodomorów. Mieli nakarmić się pysznym jogurcikiem. Niestety było to trochę utrudnione, ponieważ karmiący jak i jedzący mieli zawiązane oczy. Jednak, i z tą konkurencją dali sobie wyśmienicie radę.
Podsumowując wyniki rywalizacja zakończyła się remisem, po czym pani Dyrektor dokonała pasowania dwóch klas pierwszych w poczet gimnazjalistów.
W nagrodę każdy z nich otrzymał słodkiego lizaka oraz zostali zaproszeni na dyskotekę.

Zapraszamy do naszej fotogalerii: zobacz zdjęcia

Autor: mgr Marzena Polok-Latusek
Dodano: Admin

List Rzecznika Praw Dziecka

14.10.2010r.
Zamieszczamy list Rzecznika Praw Dziecka - p. Marka Michalak skierowany do pedagogów, wychowawców i opiekunów z okazji DNIA NAUCZYCIELA.
czytaj list

Dodano: Admin

KONCERT "DZIECI DZIECIOM"

W niedzielę, 17 października 2010 odbędzie się w naszej szkole koncert charytatywny ph. "DZIECI DZIECIOM". Wystąpi utalentowana młodzież:
- z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego z Cieszyna,
- ze Szkoły Muzycznej z czeskiego Cieszyna,
oraz studenci Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego z Cieszyna.

Koncert rozpocznie się o godz. 16:00. Obędzie się także kiermasz ciast.
Serdecznie zapraszamy!

Dodano: Admin

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

W czwartek, 14 października br. obchodziliśmy ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ. W tym dniu spotykaliśmy się wszyscy na uroczystej akademii.
Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

Samorząd Uczniowski zorganizował, zgodnie z coroczną tradycją, wybory nauczyciela roku.
Zwyciężyła p. Renata Swoboda, II miejsce zajęła p. Marzena Polok-Latusek, a III - p. Dorota Michalik.
Serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej fotogalerii: zobacz zdjęcia

Dodano: Admin

Przeciwdziałanie zażywaniu „dopalaczy" przez uczniów

6.10.2010r.

W związku z rosnącym zagrożeniem życia i zdrowia dzieci i młodzieży, wynikającym z coraz powszechniejszej dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym, potocznie nazywanych "dopalaczami" zamieszczamy adresy stron z przydatnymi informacjami dotyczącymi powyższego tematu:

- strona informacyjna o "dopalaczach"
- informator dla rodziców.

Dodano: Admin

OGŁOSZENIE STTK

6.10.2010r.
Dnia 10 października 2010r. (w niedzielę) STTK zaprasza wszystkich chętnych, uwielbiających długie marsze z nordic walking na intensywny spacer okolicami Pierśćca oraz pięknymi nadwiślańskimi trasami. W programie liczne atrakcje m.in. lody w przepięknej kawiarence "Bajka" w Skoczowie.

Zgłoszenia u p.Marzeny Polok-Latusek

Dodano: Admin

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

24.09.2010r.
Serdecznie zapraszamy członków Rady Rodziców (tzw. "trójki klasowe") na zebranie, które odbędzie się 27.09.2010r. (tj. poniedziałek) o godzinie 16:30.

Dodano: Admin

ZEBRANIE RODZICÓW

Zebranie rodziców uczniów klas drugich i trzecich odbędzie się w czwartek 16 września 2010 r. o godz. 16.30 wg następującego porządku:
1. 16.30 – 17.00 zebranie ogólne dla rodziców w świetlicy szkolnej
2. 17.00 spotkania z wychowawcami wg przydziału:

- kl.2a, wych. Urszula Barańska, sala 104
- kl.2b, wych. Marzena Polok - Latusek, sala 103
- kl.3a, wych. Wioleta Mrzyk – Plata, sala 11
- kl.3b, wych. Jarosław Dębinny, sala 105.

Dodano: Admin

Pomoc materialna dla uczniów

7.09.2010r.

Informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów gminy Skoczów czytajREGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW w ramach II i kolejnych edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim czytaj

UWAGA: wnioski do powyższego stypendium można odebrać w sekretariacie szkoły


Dodano: admin

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

30.08.2010r.
Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w środę (tj. 1.09.2010r.) wg harmonogramu:

- godz. 9.00 spotkanie z wychowawcami w klasach:
kl. 1 a wych. mgr Anna Dębinny, sala nr 206
kl. 1 b wych. mgr Dorota Michalik, sala nr 103
kl. 2 a i b wych. mgr Marzena Polok-Latusek, sala nr 104
kl. 3 a i b wych. mgr Jarosław Dębinny, sala nr 11

- godz. 10.00 uroczysta akademia na sali gimnastycznej.


Publikujemy również list Rzecznika Praw Dziecka, pana Marka Michalak, skierowany do uczniów czytaj list

Dodano: Admin

KOMUNIKAT DLA RADY PEDAGOGICZNEJ - uwaga ZMIANA!

17.08.2010r.
Konferencja Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu odbędzie się 27 sierpnia 2010r. (piątek) o godz. 11.00.

Dodano: Admin

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJUM

9.08.2010r.
Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu zaprasza uczniów wraz z rodzicami, którzy w nowym roku szkolnym rozpoczną naukę w klasach pierwszych naszej szkoły na spotkanie informacyjne we wtorek, 31 sierpnia 2010 r. o godz. 16:00 w świetlicy szkolnej.

Dodano: Admin

WYJAZDY NA BASEN W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE"

Wyjazdy na basen odbywać się będą w każdy wtorek (tj. 6.07.2010r., 13.07.2010r., 20.07.2010r., 27.07.2010r., 3.08.2010r.,10.08.2010r., 17.08.2010r., 24.07.2010r.) wg harmonogramu:

9:00 wyjazd z parkingu przy kościele
9:15-10:45 korzystanie z basenu
11:15 wyjazd do Pierśćca

Dodano: Admin

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

Drodzy uczniowie i pracownicy szkoły!
Na zakończenie roku szkolnego życzymy spokojnego, udanego i zasłużonego wypoczynku wakacyjnego!
Do zobaczenia we wrześniu!

Publikujemy również list Rzecznika Praw Dziecka, pana Marka Michalak, skierowany do uczniów czytaj list

Dodano: Admin

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu składa serdeczne podziękowania wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości otwarcia świetlicy szkolnej i obiektów sportowych, a w szczególności rodzicom, którzy przygotowali szkolny festyn:

Pani Magdalenie Orszulik
Panu Romanowi Karczmarczykowi
Pani Małgorzacie Leśniak
Pani Barbarze Sosna
Pani Marzenie Markieczko
Pani Lucynie Kucharskiej
Pani Grażynie Rybicy
Pani Gabrieli Dawidczyk
Pani Weronice Wawrzyczek
Pani Aleksandrze Gwóźdź
Panu Krzysztofowi Pierwoła
Panu Krzysztofowi Kubicy
Panu Mirosławowi Szwarc
Panu Wincentemu Ciupka
Panu Hubertowi Holiszowi
Państwu Edycie i Dariuszowi Domiter
Państwu Lidii i Marianowi Poloczek
Państwu Reginie i Ludwikowi Lebioda
Państwu Danucie i Leszkowi Sodzawicznym
Państwu Dorocie i Dariuszowi Kowalik

Dodano: dyrektor

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Zamieszczamy średnie zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych uczniów naszego gimnazjum w porównaniu do wyników osiągniętych przez wszystkich uczniów klas trzecich w kraju, w województwie i w powiecie zobacz szczegółowe wyniki.

Drodzy uczniowie klas trzecich! Serdecznie gratulujemy!

Dodano: Admin

Zestaw podręczników na rok szkolny 2010/2011

10.06.2010r.
Publikujemy zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w roku szkolnym 2010/2011:

klasa 1
klasa 2
klasa 3

Uwaga uczniowie klas pierwszych!
Wstrzymajcie się z zakupem książek do języków obcych do września - zostaniecie podzieleni na grupy wg poziomu Waszych umiejętności.

Dodano: Admin

KRADZIEŻ ROWERU

9.06.2010r.

W dniu 31.05.2010r z terenu naszej szkoły został skradziony rower. Kamery zanotowały to zdarzenie.
Jeżeli ktokolwiek posiada informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu sprawcy - bardzo prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły lub komisariatem policji w Skoczowie.

Prezentujemy materiał zarejstrowany przez kamery:

zobacz film 1
zobacz film 2
zobacz film 3

UWAGA!
Drodzy uczniowie! Pamiętajcie o zabezpieczniu swoich rowerów - zamykajcie je na kłódkę (koło rowera powinno być przypięte do stojaka)!

Dodano: Admin

KOMUNIKAT

Na podstawie §7 MENIS z dn. 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U z 2002r., nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz decyzji organu prowadzącego dni 18 i 19 maja nie będą odpracowywane.

Dodano: Admin

Biesiada Regionalna 2010

„Wiekowy budynek z nowoczesnym gmachym,
jako zakochano przaje se poreczka.
Jak małżyńskim wynzłym spiynte jednym dachym.
Nie poznosz, że to wnuczka i pra, prastareczka.”
/Jan Chmiel „Pierściecka ballada”/


Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 6 i Gimnazjum Nr 3 im. Zofii Kossak w Pierśćcu ma zaszczyt zaprosić na Biesiadę Regionalną 2010 oraz uroczyste zakończenie rozbudowy i modernizacji szkoły 19 czerwca 2010r tj. w sobotę
- I część SP-6 w Pierśćcu, ul. J. Tomanka 8
- II część Strażnica OSP Pierściec

Program:
15.00 – Uroczyste otwarcie świetlicy i obiektów sportowych
16.00 – Musical pt. „W nowej szkole”, w wykonaniu Szkolnego Zespołu Teatralnego
16.45 – Promocja rekreacyjnych dyscyplin na obiektach sportowych oraz zwiedzanie szkoły i okolicznościowej wystawy
17.45 – Regionalne prezentacje artystyczne przy strażnicy – występ Szkolnego Zespołu Regionalnego „Junior” oraz laureatów III Gwarowego Konkursu Recytatorskiego „Tu sóm moji korzynie”
19.00 – Tradycyjny wiejski festyn przy strażnicy OSP w Pierśćcu.

Serdecznie zapraszamy!
Dodano: Admin

WRACAMY DO SZKOŁY!

19.05.2010
Jutro, tj. czwartek 20.05.2010r., zajęcia lekcyjne odbywają się wg planu.

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI!
Przypominamy, że w czwartek, 20.05.2010r. odbędzie się konferencja Rady Pedagogicznej o godz. 14:30.

UWAGA - WYCIECZKI KLASOWE
W związku z panującymi w całym kraju warunkami atmosferycznymi i powodziami wycieczki klasowe klas II i III zostają przeniesione na inny termin! Szczegółowe informacje u wychowawców klas!

Dodano: Admin

UWAGA!!! ODWOŁANE ZAJĘCIA w dalszym ciągu

18.05.2010
W dniu 17.05.2010r.(tj. poniedziałek), 18.05.2010r.(tj.wtorek) oraz 19.05.2010r. (tj. środa) zajęcia dydaktyczne z powodu zagrożenia powodziowego zostają odwołane!

Zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie.

Jak podaje Zespół Jednostek Oświatowych w Skoczowie "Dzieci powinny pozostać w domach. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo w trakcie dotarcia do szkoły. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, żadne dziecko nie zostanie pozbawione opieki. We wszystkich placówkach oświatowych w gminie Skoczów dyżurują nauczyciele, by zająć się dziećmi i przeprowadzić zajęcia opiekuńczo- wychowawcze."
źródło: przejdź

Dodano: Admin

Rajdy górskie

W galerii znajdziecie zdjęcia z rajdów górskich:
- rajdu integracyjnego klas I gimnazjum na Błatnią,
- rajdu na Równicę,
- rajdu górskiego Skoczów- Kaplicówka - Pierściec.

Zapraszamy do galerii!
Dodano: AdminEgzaminy gimnazjalne

W dniach 27-29 kwietnia uczniowie klas III szkół gimnazjalnych przystąpią do egzaminów w trzech częściach:
- humanistycznej,
- matematyczno-przyrodniczej,
- językowej.

Życzymy powodzenia wszystkim uczniom klas trzecich naszego gimnazjum!
Trzymamy za Was kciuki!

Dodano: Admin

WYWIADÓWKA

W czwartek 22.04.2010 r. o godz. 16:30 odbędą się wywiadówki w klasach:

- kl. Ia, wych. mgr Urszula Barańska, sala nr 104
- kl. Ib, wych. mgr Marzena Polok-Latusek, sala nr 105
- kl. IIa, wych. mgr Wioleta Mrzyk, sala nr 103
- kl. IIb, wych. mgr Jarosław Dębinny, sala nr 11

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców!
Dodano: Admin

Aktualizacje

Drodzy uczniowie!
Na naszej stronie zaktualizowano harmonogram konsultacji nauczycieli. Zachęcamy do korzystania z dodatkowych zajęć, podczas których możecie uzupełnić swoją wiedzę, a także poprawić oceny cząstkowe.

Serdecznie zapraszamy!
HARMONOGRAM KONSULTACJI czytaj

Dodano: Admin

Tragedia w Polsce

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej zginął prezydent Polski Lech Kaczyński, wraz z nim jego małżonka - Maria oraz 94 inne osoby. Marszałek sejmu - Bronisław Komorowski ogłosił żałobę narodową, która trwać będzie do niedzieli, 18 kwietnia.

Uwaga uczniowie!
W związku z katastrofą wyjazd do kina w dniu 12 kwietnia zostaje odwołany.

Dodano: Admin
zdjęcie pochodzi z serwisu www.dziennik.pl

Dni Kultury 2010

W dniach 8 marca -14 marca 2010 roku po raz dziewiąty w naszej szkole odbyły się „Dni Kultury” pod hasłem „Dzielmy się radością”.
Zapraszamy do obejrzenia materiałów:

Reportaż z Dni Kultury czytaj
Fotoreportaż z Dni Kultury zobacz


Autor: mgr Urszula Szindler
Dodano: Admin

Sukces Kasi!

Uczennica naszego gimnazjum - Katarzyna Niemiec została laureatką WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO. Tym samym Kasia zwolniona będzie z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej (automatycznie otrzyma maksymalną ilość punktów w tej części egzaminu).
Uczennicę przygotowywała mgr Urszula Barańska.

Serdecznie gratulujemy!

Prelekcje z policjantem

10.o3.2010r. rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie - pan mgr Ireneusz Brachaczek przeprowadził w naszym gimnazjum prelekcje:

1. "Narkotykowe dylematy" - co warto wiedzieć o narkotykach w kontekście obowiązującego prawa w Polsce (udział wzięli uczniowie klas 3).
2. Program profilaktyczny XI-te NIE STOSUJ PRZEMOCY! (udział wzięli uczniowie klas 1 i 2).

Serdecznie dziękujemy za współpracę!
Dodano: Admin

Konkurs DialnNet Masters

Drużyna uczniów naszego gimnazjum w składzie: Jakub Gawlas, Michał Pierwoła, Iwo Domiter oraz Bartłomiej Stelmach zajęła 3 miejsce (w okręgu śląskim) w konkursie informatycznym DialNet Masters. Tym samym chłopcy awansowali do kolejnego etatu rozgrywek.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu!
Więcej informacji na stronie konkursu przejdź na stronę konkursu

Dodano: Admin

DNI OTWARTE SZKOŁY

Od piątku do niedzieli (12.03.2010 - 14.03.2010) odbędą się w naszym gimnazjum "DNI OTWARTE SZKOŁY". W programie:

 • w piątek (12.03.2010) zapraszamy uczniów szkół podstawowych do zwiedzania naszej szkoły.

 • w niedzielę (14.03.2010):
  - od 8:00 do 13:00- zapraszamy do zwiedzania budynku naszej szkoły i na kiermasz ciast,
  - 16:30 - występ szkoły tańca "PAS DE BOURRE" (120 wykonawców),
  - 17:00 - VII Pierścieckie Spotkania Sportowe i występy młodzieży szkolnej.


Zapraszamy wszystkich do udziału w imprezie!
Dodano: Admin

TYDZIEŃ KULTURY pod hasłem "DZIELMY SIĘ RADOŚCIĄ"

Gimnazjum nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 6 w Pierśćcu organizują w dniach 3- 14 marca 2010r. TYDZIEŃ KULTURY.W programie:
8.03.2010 (poniedziałek), godz. 10:45-11:30 - "Spotkanie z operetką" - występ artystów Teatru Muzycznego z Gliwic


10.03.2010 (środa) - "Muzyka Fryderyka Chopina w naszej kulturze" - prezentacja multimedialna


11.03.2010 (czwartek)
- godz. 9:50-10:35 - "Savoir-vivre" - pokaz scenek dobrego wychowania
- godz. 11:40-13:40 - Warsztaty teatralne poprowadzi aktor Jerzy Dziedzic


12.03.2010 (piątek), godz. 16:00- "Wieczór Poezji i muzyki" w wykonaniu utalentowanej młodzieży z naszych szkół. Gościem specjalnym będzie p. Maria Broda


Dodano: Admin

FERIE W GIMNAZJUM

Harmonogram zajęć unijnych w ramach projektu „Nauka kluczem do przyszłości”:

INFORMATYKA
PN (15.02), 11.00 – 12.30 (2 godz.)
WT (16.02), 10.30 - 12.00 (2 godz.)
ŚR (17.02), 10.30 - 12.00 (2 godz.)
CZW (18.02), 10.30 - 12.00 (2 godz.)
PT (19.02), 11.00 – 12.30 (2 godz.)
JĘZYK NIEMIECKI
PN (15.02), 12.30 – 14.00 (2 godz.)
WT (16.02), 12.30 – 14.00 (2 godz.)
ŚR (17.02), 12.30 – 14.00 (2 godz.)
MATEMATYKA
PN (15.02), 9.55 – 10.40 (1 godz.)
WT (16.02), 9.55 – 10.40 (1 godz.)
ŚR (17.02), 9.55 – 10.40 (1 godz.)
CZW (18.02), 9.55 – 10.40 (1 godz.)
PT (19.02), 9.55 – 10.40 (1 godz.)

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO i z PRZYRODY zajęć nie będzie

Zajęcia świetlicowe pobierz harmonogram

Dodano: Admin

BAL SZKOLNY UCZNIÓW GIMNAZJUM

Samorząd Uczniowski zorganizował 10 lutego bal szkolny, który odbył się w strażnicy OSP w Pierśćcu. Tematem przewodnim był "DZIKI ZACHÓD".

W zakładce "GALERIA" znajdziecie zdjęcia z imprezy.
Przejdź do galerii zdjęć bal 2010


Filmy z balu: film 1, film 2, film 3

Dodano: Admin

INFORMACJA DLA RODZICÓW

9.02.2010
WYWIADÓWKA
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów naszego gimnazjum na wywiadówkę podsumowującą pracę w I semestrze roku szkolnego 2009/2010, która odbędzie się

11 lutego 2010 (tj. czwartek) o godzinie 16:30 wg harmonogramu:

- klasa 1a, wych. U.Barańska, sala nr 104 (razem z klasą 1b)
- klasa 1b, wych. M. Polok-Latusek, sala nr 104 (razem z klasą 1a)
- klasa 2a, wych. W. Mrzyk, sala nr 12
- klasa 2b, wych. J. Dębinny, sala nr 11
- klasa 3a, wych. R. Swoboda, sala nr 103 (razem z klasą 3b)
- klasa 3b, wych. D. Michalik, sala nr 103 (razem z klasą 3a).

Dodano: Admin

Sukcesy naszych uczniów

W konkursie przedmiotowym z języka polskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach nasza uczennica Katarzyna Niemiec (z klasy 3a) zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. Z kolei uczeń klasy 3b - Jakub Gawlas zakwalifikował się do etapu finałowego VIII Powiatowego Konkursu Informatycznego (zajął 2 miejsce na 53 uczestników).

Serdecznie gratulujemy!
Życzymy powodzenia w ostatnich etapach konkursów!

Dodano: Admin

Walentynkowy Bal Karnawałowy

Rady Rodziców, Dyrekcje Szkoły Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu serdecznie zapraszają na

Walentynkowy Bal Karnawałowy

który odbędzie się 13 lutego 2010r o godz. 19.00 w Strażnicy OSP Pierściec.
- wstęp 160 zł od pary (bez dodatkowych kosztów)
- do tańca przygrywa zespół DANAKORD
- w programie balu: bogate menu, niespodzianka dla pań, loteria fantowa

Rezerwacje i wpłaty przyjmują:
- sekretariaty szkół: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.30 (tel. 033 853 39 51, 033 853 53 03)
- sklep STABRON (p. Janina Szymala) poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00, sobota godz. 8.00-12.00, tel. 033 853 35 37)

Dodano: Admin

Wieczór Kolęd

Zarząd Główny i Oddział Towarzystwa im. Z. Kossak w Górkach Wielkich zorganizował „Wieczór kolęd”, który odbył się 10 stycznia 2010 roku w strażnicy OSP w Górkach Wielkich.

Tradycyjnie słowo wstępne wygłosił dr S. Michałowski. W czasie wieczoru wspólnie śpiewano kolędy. Następnie odbyły się występy młodzieży z ZSP w Górkach Wielkich: przedstawienie „Moc krawalu skyrs Mikołaja” przygotowane przez p. B. Gwizdoń, montaż słowno – muzyczny, bożonarodzeniowo – kolędowy pod kierunkiem p. M. Janasika. Natomiast uczniowie naszej szkoły zaprezentowali fragment musicalu na podstawie baśni „Piękna i bestia” wystawiony pod kierunkiem Renaty Swobody.

Dodano: Admin

Boże Narodzenie 2009

24.12.2009

Już słychać kolędy, już pachnie świętami...
Syn Boży się rodzi, by zamieszkać z nami.
W betlejemskiej grocie, w żłóbeczku na sianie
I w każdym kościele jest Jego mieszkanie!
My więc jak pasterze do Niego idziemy,
Dziecięcą modlitwę w darze Mu niesiemy.
Prosimy w modlitwie o pokój na świecie,
By było szczęśliwe Trzecie Tysiąclecie.
By jedność i zgoda wszędzie panowały:
Błogosław nam, Jezu, Panie, Boże mały!

Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom
i przyjaciołom szkoły składamy wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia!


Dodano: Admin
źródło: http://kartki.net.pl/kartki/4/142.gif

Musical na podstawie baśni pt. „Piękna i Bestia”


Serdecznie zapraszamy rodziców i wszystkich mieszkańców w poniedziałek 21 grudnia 2009r na godz. 16.00 (sala gimnastyczna) na program artystyczny: musical na podstawie baśni pt. „Piękna i Bestia” w wykonaniu uczniów naszej szkoły.
Dodano: Admin

"CO WIESZ NA TEMAT HIV I AIDS"

Pedagog szkolny zaprasza do udziału w konkursie z wiedzy na temat HIV i AIDS, który odbędzie się w dniu 17.12.2009 (tj.czwartek) w godzinach 11:45- 12:30.

Materiały na temat HIV i AIDS zostały udostępnione w zakładce świetlica oraz bezpośrednio tutaj pobierz materiały.Zapisy u pedagoga na przerwie od 11:30-11:45 w poniedziałki i czwartki lub u wychowawców klas.

Zapraszamy do udziału, nagrody czekaja!

Autor: Wiktoria Wacławik-Liszka
Dodano: Admin

ZEBRANIE RODZICÓW

13.11.2009
W środę 18 listopada 2009 roku o godz. 16.30 na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie ogólne rodziców, na którym omówione zostaną:

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnego 2008/09.
2. Prelekcja p. Bożeny Kropka "Wzmocnienie odporności poprzez prawidłowe odżywianie"
3. Komunikaty i sprawy bieżące.

O godzinie 17.15 odbędą się wywiadówki w salach wg harmonogramu:

klasa 1a - wych. Urszula Barańska, sala 104
klasa 1b - wych. Marzena Polok-Latusek, sala 105
klasa 2a - wych. Wioleta Mrzyk, sala 207
klasa 2b - wych. Jarosław Dębinny, sala 11
klasa 3a - wych. Renata Swoboda, sala 206
klasa 3b - wych. Dorota Michalik, sala 103.

Serdecznie zapraszamy rodziców!
Dodano: Admin

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI


10.11.2009
W dniu dzisiejszym klasy pierwsze, wraz z opiekunami, zorganizowały w naszej szkole uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości.W gminie Skoczów obchody Święta Niepodległości odbędą się 11 listopada 2009
wg harmonogramu:
godz. 8:30 złożenie kwiatów pod pomnikiem "Poległych za polskość Śląska"
godz. 9:00 uroczyste odśpiewanie Hymnu Śląska Cieszyńskiego "Ojcowski dom" na skoczowskim rynku
godz. 9:30 ekumeniczne nabożeńswto w kościele Trójcy Świętej w Skoczowie.

Bezpłatne seanse filmowe w kinie:
godz. 11:00 "Hannah Montana"
godz. 16:00 "Generał Nil"

Dodano: Admin

Nagrodzeni nauczyciele

15.10.2009
W plebiscycie organizowanym przez Samorząd Uczniowski tytuł NAUCZYCIELA ROKU otrzymała p. Renata Swoboda. Miejsce II zajęła p. Marzena Polok-Latusek, a miejsce III
p. Dorota Michalik.
Serdecznie gratulujemy!

Dodano: Admin

Rajd górski


14.10.2009

3 października grupa gimnazjalistów oraz uczniów SP6 wraz z opiekunkami: p.Marzeną Polok-Latusek, p.Dorotą Michalik oraz p.Agnieszką Piechaczek wzięła udział w rajdzie górskim. Trasa prowadziła z Ustronia, przez Równicę aż do Brennej.


Dodano: Admin

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

13.10.2009

W środę 14.10.2009 obchodzimy ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ. Dzień ten jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, ale szkoła organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wg harmonogramu:

- 9:00 Uroczysta akademia
- 10:00-11:00 Otrzęsiny klas pierwszych
- 11:00-11:30 Spotkania z wychowawcami
- 11:45-13:25 Zajęcia w ramach projektu "Nauka kluczem do przyszłości"(j.angielski, matematyka, przyroda); projekcja filmu (s.104), gry i zabawy sportowe (sala gimnastyczna).

Dyskoteka "otrzęsinowa" organizowana przez Samorząd Uczniowski odbędzie się we wtorek od 17:00 do 20:00. Pamiętajcie, iż konieczne jest przyniesienie pisemnej zgody rodziców na udział w imprezie!
Zaprasza - Samorząd Uczniowski GIM3

Dodano: Admin

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

1.10.2009
Uczniowie Gimnazjum nr 3 wybrali już swoją przedstawicielkę - przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w GIM3. Kandydowali m.in. Patrycja Orszulik (1a), Janek Jankowski (1b), Marcelina Stroka (2a), Beata Cebula (2b), Katarzyna Niemiec (3a), Dorota Wilczek (3b).
Po kilkudniowej kampanii wyborczej oraz demokratycznych wyborach zwyciężyła:

Katarzyna Niemiec z klasy 3a.

Serdecznie gratulujemy!

Dodano: Admin

Sprzątanie świata

30.09.2009
23.09.2009 uczniowie Gimnazjum nr 3 wzięli udział w międzynarodowej akcji "SPRZĄTANIE ŚWIATA". Jej celem, prócz usunięcia śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania, jest wzrost świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa.

Dodano: Admin

Harmonogram konultacji i kółek

20.09.2009
Na naszej stronie dostępne są godziny konsultacji wszystkich nauczycieli wg harmogramu:

plan konsultacji


Dodatkowezajęcia pozalekcyjne:
- zajęcia sportowe,
- zajęcia taneczno- teatralne,
- koło plastyczne,
- wyjazdy na basen „DELFIN”.
Szczegółowy harmonogram zajęć:
plan zajęć w ramach świetlicy środowiskowej

Zachęcamy do udziału w zajęciach!

Dodano: Admin

Zajęcia dodatkowe - projekt "Nauka kluczem do sukcesu"

10.09.2009
Od 14.09 zapraszamy uczniów naszej szkoły na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Nauka kluczem do sukcesu".

Zajęcia z przedmiotów: matematyka, informatyka, przyroda, j.angielski, j.niemiecki odbywać będa się wg schematu:

plan zajęć w ramach projektu "Nauka kluczem do sukcesu"


Serdecznie zapraszamy uczniów!
Dodano: Admin

INFORMACJE DLA RODZICÓW

7.09.2009
Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas II i III na zebranie, które odbędzie się 9.09.2009r. o godz. 16:30 wg harmonogramu:

- klasa 2 a, wych. W. Mrzyk, sala nr 104
- klasa 2 b, wych. J. Dębinny, sala nr 11
- klasa 3 a, wych. R. Swoboda, sala nr 206
- klasa 3 b, wych. D. Michalik, sala nr 103.

Dodano: Admin

Plan lekcji

1.09.2009
W zakładce PLAN ZAJĘĆ znaleźć można plan lekcji na I semestr roku szkolnego 2009/2010

Przejdź do planu

Dodano: Admin

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

31.08.2009
Uroczyste rozpoczęcie ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 odbędzie się 1 września (tj.wtorek) wg harmonogramu:
- godz. 9:00 - akademia (sala gimnastyczna)
- po niej spotkania z wychowawcami (sale lekcyjne).

Dodano: Admin

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJUM

17.08.2009
Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu zaprasza uczniów wraz z rodzicami, którzy w nowym roku szkolnym rozpoczną naukę w klasach pierwszych naszej szkoły na spotkanie informacyjne w czwartek, 27 sierpnia 2009 r. na godz. 16 30, w sali nr 104.

Dodano: Admin

Informacje dla uczniów klas pierwszych

10.08.2009
Publikujemy przydział uczniów do klas pierszych w roku szkolnym 2009/2010:

- klasa 1a pobierz - wychowawczyni: mgr Urszula Barańska
- klasa 1b pobierz - wychowawczyni: mgr Marzena Polok-Latusek

Dodano: Admin

Informacje dla nauczycieli Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu

17.08.2009
Konferencje Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu odbędą się wg harmonogramu:

- 26.08.2009r.(tj.środa), godz.12.00;
- 31.08.2009r.(tj.poniedziałek), godz.9.00.

Badanie lekarskie: 26.08.2009r.(tj.środa), godz.8.30

Dodano: Admin

Zakończenie roku szkolnego 2008/2009

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek o godzinie 8:00. Po akademii uczniowie spotkają się w salach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami.

Dodano: Admin

Podręczniki w roku szkolnym 2009/2010

Wykaz podręczników obowiązujących
w poszczególnych klasach w roku szkolnym 2009/2010:
- klasa I: pobierz (46 KB)
- klasa II: pobierz (46 KB)
- klasa III: pobierz (45 KB)

Dodano: Admin

BIESIADA REGIONALNA 2009

Społeczność SP6 oraz GIM3 w Pierśćcu zapraszają na BIESIADĘ REGIONALNĄ ph. "SÓM MY W EŁROPIE" w niedzielę 7.06.2009r organizowaną na terenie szkół.

W programie:
- godz. 15:00 - FESTIWAL EUROPEJSKI: marsze nordic-walking, gra w fińskie Mólkky, gra w boules, rozrywki unihocka, nauka tańców węgierskich, strzelanie z łuku, kiermasz przysmaków, występ zespoły Break Dance.

- godz. 17:00 - PREZENTACJE ARTYSTYCZNE w wykonaniu uczniów:
* zwyczaje "Szkubaczki", "Kiszenie kapusty"
* inscenizacja "Jak to dawni w szkole bywało"
* Zespół Regionalny "Junior" z Pierśćca.

- godz. 18:00
* Kapela Biesiadna "Retro" z Zebrzydowic
* "Nadolzianie" z Kaczyc.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
całodzienny kiermasz ciast, wystawy "Osobliwości Ziemi Cieszyńskiej", "Z Europą na Ty", zwiedzanie "Izby Regionalnej", loteria fantowa, sprzedaż cegiełek, prezentacje multimedialne, szkolna kawiarenka, kiełbaski i krupnioki z...grila.

Zysk z imprezy przeznaczony zostanie na utworzenie świetlicy szkolnej.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

TYDZIEŃ ZDROWIA

W dniach 25 maja do 1 czerwca w naszej szkole odbędą się zajęcia propagujące zdrowie ph. „Żeby zdrowym być trzeba zdrowo żyć”

PONIEDZIAŁEK 25.05.
Dzień promocji zdrowia
- Gminny Turniej Piłki Nożnej
- „Dwa słówka na temat zdrówka”- scenka
- Przerwy inaczej- prezentacje promujące zdrowie, zdrowe śniadanie w szkolnym sklepiku

WTOREK 26.05
Dzień walki z hałasem
- Audycja radiowa: „Mówmy głośno o tym, żeby było ciszej”
- Przerwy inaczej- prezentacje nt. hałasu, zabawy na placu rekreacyjnym

ŚRODA 27.05
Dzień zdrowego odżywiania
- Akcja ph: „Owoce i warzywa znamy i chętnie je zajadamy”- każda klasa reklamuje wybrany owoc lub warzywo w postaci plakatu na drzwiach sali lekcyjnej, przebrania ucznia w wybrany owoc i przeprowadzenia degustacji tego owocu lub warzywa
- Konkurs plastyczny PCK
- Przerwy inaczej- pomiar BMI poszczególnych klas, film propagujący zdrowe odżywianie

CZWARTEK 28.05
Dzień higieny i urody
- Audycja radiowa
- Przerwy inaczej- zabawy na placu rekreacyjnym, prezentacje multimedialne

PIĄTEK 29.05
Dzień pierwszej pomocy przedmedycznej
- Gazetka informacyjna o pierwszej pomocy przedmedycznej
- Przerwy inaczej- ćwiczenia resuscytacji w sali nr 8

Zapraszamy do udziału w zajęciach!
Szlachetne zdrowie, to w naszej szkole każdy się dowie, jako smakujesz!

Autor: mgr Agnieszka Piechaczek
Dodano: Admin


"EURO CELEBRATION" - festival w Belgii


W maju tego roku przedstawiciele wszystkich szkół partnerskich programu "EURO CELEBRATION" spotkali się w małej miejscowości Walhorn, w niemieckojęzycznej części Belgii na wielkim festiwalu podsumowującym trzy lata pracy z projektem.
Razem z nauczycielkami – Ireną Krypczyk, Krystyną Greń, Agnieszką Piechaczek i Marzeną Polok-Latusek wyjechali uczniowie klasy 1a i 1b – Beata Cebula, Marcela Danel, Kamil Domżalski, Łukasz Koniarczyk, Ada Kubaczka i Sonia Swoboda.

Szczegółowe relacje znajdziecie w zakładce "Comenius". Zapraszamy także do galerii - dział "Wizyta w Belgii".


X Edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla dzieci i młodzieży o życiu i twórczości Zofii Kossak GÓRKI WIELKIE 16.05.2009 pt. "Kto jest bierny wobec zła, jest jego współorganizatorem"

Do konkursu zgłosiło się 11 szkół z województw: dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego, w tym:
* 7 szkół podstawowych,
* 3 gimnazja
* 1 szkoła ponadgimnazjalna.
Uczniowie brali udział w czterech kategoriach: plastycznej, literackiej, teatralnej i wiedzowej.
Wyróżniono 4 grupy wiekowe. W szkołach podstawowych: klasy I- III i klasy IV- VI, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
Poza konkursem wiedzy, prace wykonane w pozostałych kategoriach oceniono wcześniej.

Ogólnie wyniki, w kategorii "gimnazjum":
I miejsce Gimnazjum nr3 im. Zofii Kossak z Pierśćca
II miejsce Gimnazjum ZSP z Górek Wielkich
III Miejskie Gimnazjum nr4 z Oświęcimia.

Serdecznie gratulujemy naszym gimnazjalistom!!!

UWAGA: w dziale "PUBLIKACJE" znaleźć można szczegółową relację p. Beaty Kiszy dotyczącą konkursu.

Autor: mgr Beata Kisza
Dodano: Admin


ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

Z okazji obchodów ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY - ZOFII KOSSAK zapraszamy rodziców
w czwartek (tj. 14.05.2009) o godzinie 16:45 na przedstawienie teatralne, w którym wystąpią uczniowie SP6 oraz uczniowie naszego gimnazjum. Zaprezentowane zostaną następujące sztuki:
- "Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata",
- "Boża pożoga",
- "Błogosławiona wina".

Serdecznie zapraszamy!!!
Dodano: Admin

GRYPA

W związku z wykryciem w Polsce zakażenia wirusem A/H1N1 zachęcamy do zapoznania się z informacjami o profilaktyce antywirusowej. Potrzebę informacje znaleźć można na poniższych stronach internetowych:

www.grypa.pl
www.wsse.katowice.pl

Wyjazd do Belgii

Reprezentacja uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 3
w Pierśćcu wyjeżdża dziś do Belgii na podsumowanie projektu "Euro Celebration" realizowanego od 2006 roku w ramach projektu "Uczenie się przez całe życie".
W programie udział wzięły cztery szkoły:

* Gemeindeschule Walhorn - Belgia
* Hämeenkadun koulu Hyvinkää- Finlandia
* Eötvös Iskola Hajdúböszörmény - Węgry
* Gimnazjum nr 3 Pierściec - Poland

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową projektu "Euro Celebration"

http://www.comenius.schulewalhorn.net/Egzamin gimnazjalny 2009

W dniach 22-24 kwietnia 2009 uczniowie klas 3 pisali egzaminy gimnazjalne:
- w części humanistycznej,
- w części matematyczno-przyrodniczej,
- test z wybranego języka nowożytnego.

Teraz niecierpliwie oczekujemy na wyniki...

PS: w galerii znaleźć można kilka fotek naszych odświętnie ubranych gimnazjalistów:)

WYWIADÓWKA

We wtorek 21 kwietnia 2009 o godz. 16:30 odbędą się wywiadówki w klasach
wg porządku:

- klasa 1a i 1b - sala 105 - mgr Wioleta Mrzyk, mgr Jarosław Dębinny
- klasa 2a i 2b - sala 103 - mgr Anna Dębinny, mgr Dorota Michalik

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców!
Dodano: Admin

Projekt "Nauka kluczem do przyszłości"

Od 23 marca br do końca czerwca 2010 roku uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI".
W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mają do dyspozycji:
- zajęcia informatyczne,
- język angielski,
- język niemiecki,
- matematykę,
- przyrodę.

W ramach wytypowanych lekcji wychowawczych organizowane będą zajęcia z przedsiębiorczości
i doradztwa zawodowego.

Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce NIEZBĘDNIK RODZICA I UCZNIA -> ZAJĘCIA DODATKOWE

Dodano: Admin


„DNI OTWARTE SZKOŁY” w Gimnazjum nr 3

Piątek (27.02.2009r)
– zwiedzanie szkoły przez uczniów szkół podstawowych.

Sobota (28.02.2009r)
– godz. 9:00 - Zimowy Turniej Tenisa Stołowego i Soft petanque.

Niedziela (1.03.2009r)
– godz. 8:00 - 13:00 - zwiedzanie szkoły i sprzedaż ciast domowego wypieku
- godz. 15: 30 - Występ zaproszonych zespołów.
- godz. 1600 – VI Pierścieckie Spotkania Sportowe.

Serdecznie zapraszamy!!!

TYDZIEŃ KULTURY pt. „Spotkajmy się jeszcze raz…”

Szkoła Podstawowa nr 6 i Gimnazjum nr 3 w Pierśćću organizują w dniach 23 lutego do
1 marca 2009 roku TYDZIEŃ KULTURY pt. „Spotkajmy się jeszcze raz…”
W programie:

PONIEDZIAŁEK (23.02.2009):
-od godz. 9:00 Warsztaty drukarskie „Początki ery druku – Johannesa Gutenberga" prowadzone przez firmę "Kalender".

ŚRODA (25.02.2009)
- pokaz z przyrody „Pająki”:
* godz. 8.00-9.30 I grupa
* godz. 9.50-11.30 II grupa
- warsztaty „Savoir vivre” we wszystkich klasach SP-6 i G-3

CZWARTEK
- godz.. 9:00 - Absolwenci z naszej szkoły zdobywający szlify w gastronomi zaserwują nam „Pokaz kulinarny” wraz z degustacją potraw.
- godz. 17:00 - Wieczór autorski reżysera Franciszka Dzidy. Pokaz dwóch filmów:
"Różowy klucz" (aktorzy scen krakowskich)
"Wędrowiec" (z Piotrem Machalicą i Anną Guzik)

PIĄTEK (27.02.2009)
- od godz. 9:45 - „Warsztaty taneczne salsy” prowadzone przez zawodową instruktorkę tańca wraz z asystentką oraz „Tańców górali żywieckich” prowadzone przez studentki UŚ
w Cieszynie.

NIEDZIELA (1.03.2009)
- o godz. 15:30 - Występ zespołów z zaprzyjaźnionych szkół ze Skoczowa: „Merlin” z SP
nr 3 oraz "eksperyment” z Gimnazjum nr 2.

Ferie zimowe

W dniach 20.01.2009 - 8.02.2009 w naszym województwie trwać będą ferie zimowe. W tym czasie dla uczniów naszego gimnazjum organizowane będą:

- zajęcia sportowe na sali gimnastycznej - codziennie od 10:00 do 12:00,
- wyjazdy na krytą pływalnię DELFIN do Skoczowa w:
* poniedziałki o godz. 8:30 (basen 9:00- 10:00), powrót ok. 10:30
* piątki o godz. 11:30 (basen 12:00-13:00), powrót ok 13:30.

Serdecznie zapraszamy uczniów!
Dodano: Admin

WYWIADÓWKA

W czwartek 22 stycznia 2009 o godz. 16:30 na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie ogólne rodziców, po nim wywiadówki w klasach wg porządku:

- klasa 1a - sala 207 - mgr Wioleta Mrzyk
- klasa 1b - sala 11 - mgr Jarosław Dębinny
- klasa 2a - sala 206 - mgr Anna Dębinny
- klasa 2b - sala 103 - mgr Dorota Michalik
- klasa 3a - sala 104 - mgr Renata Swoboda
- klasa 3b - sala 105 - mgr Marzena Polok-Latusek

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców!
Dodano: Admin

BAL KARNAWAŁOWY

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu zapraszają na RODZICIELSKI BAL KARNAWAŁOWY, który odbędzie się 17 stycznia 2009 o godz. 19:00
w Strażnicy OSP Pierściec.

Cena biletu - 130 zł (od pary).
Wpłaty przyjmują sekretariaty obu szkół oraz sklep STABRON (p. Janina Szymala).

NOWY ROK


"...Słyszycie? Północ już bije,
Rok stary w mgły się rozwiewa,
Jak sen przepada...
Krzyczmy: Rok Nowy niech żyje!
I rwijmy z przyszłości drzewa
Owoc, co wiecznie dojrzewa,
A nie opada..."
/"Na Nowy Rok" - A. Asnyk/


Niech w nadchodzącym Nowym 2009 Roku szczęście
i pomyślność nigdy Was nie opuszcza, a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.

Wszystkiego najlepszego naszym uczniom, gronu pedagogicznemu, pracownikom oraz przyjaciołom szkoły!!!

Dodano: Admin

GIMZETKA

W dziale OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW --> twórczość uczniów znaleźć można nowy numer naszej szkolnej gazetki "GIMNZETKA" - grudzień 2008. Zachęcamy do lektury!

Dodano: Admin

Konkurs "Gospodarz Szkoły 2008"

Również w tym roku szkolnym wszystkie klasy gimnazjum walczą o tytuł "Gospodarza Roku". Na przełomie października i listopada trwał konkurs tematycznie związany z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie”. Wszystkie klasy przygotowywały się do prezentacji efektów pracy, która odbyła się 28 listopada.
Klasy zobowiązane były do wykonania następujących zadań:

1. Przygotowania dwóch tradycyjnych gier, które znane są w naszym regionie od pokoleń.
2. Przygotowania znanego tańca lub zabawy.
3. Przyrządzenia tradycyjnego polskiego deseru, zaprezentowania jego przepisu i sposobu przygotowania.
4. Zredagowania pracy pisemnej na temat: „Co szkoła może zyskać na współpracy
z zagranicą?”
5. Namalowania na płótnie flagi (UE, Belgii, Finlandii, Węgier, Polski oraz logo naszego gimnazjum).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jeszcze w tym miesiącu.
Dodano: Admin

ZEBRANIE RODZICÓW I WYWIADÓWKA

W czwartek 13 listopada 2008 o godz. 16:30 na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie ogólne rodziców, po nim, o 17:15 rozpoczną się wywiadówki w klasach wg porządku:

- klasa 1a - sala 207 - mgr Wioleta Mrzyk
- klasa 1b - sala 11 - mgr Jarosław Dębinny
- klasa 2a - sala 206 - mgr Anna Dębinny
- klasa 2b - sala 103 - mgr Dorota Michalik
- klasa 3a - sala 104 - mgr Renata Swoboda
- klasa 3b - sala 105 - mgr Marzena Polok-Latusek

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców!
Dodano: Admin

Uczniowie klas pierwszych dołączyli do grona gimnazjalistów

W dniu 3 listopada 2008 uczniowie klas pierwszych dołączyli do grona pierścieckich gimnazjalistów. Klasa 1a oraz 1b wzięła udział w tzw. Otrzęsinach - imprezie zorganizowanej przez starszych kolegów z klasy 2a i 2b oraz Radę Samorządu Uczniowskiego.

Najmłodsi uczniowie gimnazjum wzięli udział w licznych konkurencjach i zabawach. W zmaganiach tych minimalną ilością punktów zwyciężyła klasa 1a.W zakładce GALERIA --> OTRZĘSINY 2008 znaleźć można zdjęcia z imprezy

Dodano: Admin

DZIEŃ NAUCZYCIELA

Z okazji Dnia Nauczyciela członkowie RSU zorganizowali konkurs na "Nauczyciela Roku". Zwyciężyła p. Renata Swoboda.
Serdecznie gratulujemy!!!A oto ulubieńcy uczniów (od lewej): p. Marzena Polok-Latusek, p. Mariusz Porębski, p. Anna Dębinny oraz zwyciężczyni konkursu - p. Renata Swoboda.

Dzień Edukacji Narodowej

We wtorek, tj. 14.10.2008 obchodzimy Święto Edukacji Narodowej. Dzień ten jest świętem wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

W naszej szkole odbędzie się o godz. 10:30 uroczysta akademia, na którą zapraszamy wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły. Po niej uczniowie spotkają się ze swymi wychowawcami.

Dodano: Admin

Wyboru do RSU i Młodzieżowej Rady Miasta

30 października w naszym gimnazjum odbyły się demokratyczne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz, po raz pierwszy w historii naszego gimnazjum, do Młodzieżowej Rady Miasta.

I tak - przewodniczącym RSU został uczeń klasy 2a - MICHAŁ PIERWOŁA.
W Młodzieżowej Radzie Miasta reprezentować uczniów Gimnazjum nr 3 będą: Katarzyna Krupa (3b) oraz Agnieszka Stroka (2b).

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnej pracy!

Sukces naszych sportowców!!

29 września nasi gimnazjaliści wywalczyli I miejsce w gminnych zawodach w SZTAFECIE BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!


A oto nasza drużyna (od lewej): Marcin Danel (3a), opiekun drużyny - p. Jarosław Dębinny, Kamil Danel (3a), Kamil Kocur (1a), Mateusz Iwanek (2a), Przemek Strządała (1a) oraz Krzysiek Leśniak (2a).

Informacje dla uczniów GIM3

Drodzy uczniowie!
Na naszej stronie internetowej znajdziecie zaktualizowany:
- plan lekcji,
- harmonogram konsultacji,
- harmonogram zajęć w ramach świetlicy środowiskowej,
- harmonogram pracy świetlicy szkolnej i pedagoga szkolnego,
- skład Rady Rodziców,
- listę najlepszych uczniów naszej szkoły.

Od października będziemy jeździć na krytą pływalnię "Delfin" w Skoczowie - harmonogram wyjazdów na cały I semestr znajdziecie w NIEZBĘDNIKU UCZNIA I RODZICA -->zakładka "wyjazdy na basen".

27 września (sobota) nasze gimnazjum weźmie udział w akcji "Sprzątanie Świata". W tym też dniu odpracujemy dzień 10 listopada.

Wręczenie Polskiego Certyfikatu Krajowych Szkół Promujących Zdrowie

16 września w Warszawie wręczono przedstawicielom naszej szkoły Polski Certyfikat Krajowych Szkół Promujących Zdrowie. Jest to ogromne wyróżnienie, ponieważ w całej Polsce tylko 22 szkołom udało się zdobyć ten certyfikat.Na zdjęciu od lewej:
Szkolny Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie SP 6 mgr Agnieszka Piechaczek,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Pierśćcu mgr Stefania Kewesz,
Krajowy Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie Maria Sokołowska
Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu mgr inż. Irena Krypczyk
Szkolny Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie G3 mgr Marzena Polok-Latusek

Wywiadówka i zebranie rodziców

W czwartek 11 września br o godz. 17:00 odbędzie się zebranie rodziców uczniów klas drugich i trzecich, a po nim wywiadówki z wychowawcami.
Serdecznie zapraszamy!!

Przypominamy również, że w każdy II czwartek miesiąca, w godz. od 15:00 - 16:00 odbywają się konsultacje dla rodziców.

Dodano: Admin

Informacje dla uczniów GIM3

Na stronie internetowej, w zakładce PLAN ZAJĘĆ znajdziecie aktualne plany lekcji wszystkich klas, zaś w dziale "zajęcia pozalekcyjne" - ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA harmonogram dodatkowych zajęć realizowanych w I semestrze.

Godziny konsultacji ukażą się na stronie internetowej jeszcze w tym tygodniu.

Składki na ubezpieczenie należy zebrać do 15 września br.

Dodano: Admin

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu 1 września 2008 o godz. 8:00 na sali gimnastycznej odbędzie się uroczysta akademia rozpoczynająca rok szkolny 2008/2009. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i pracowników szkoły.
Po akademii uczniowie spotkają się ze swymi wychowawcami w salach lekcyjnych.

Dodano: Admin

Informacje dla uczniów klas pierwszych i ich rodziców

W dziale DOKUMENTY SZKOŁY znaleźć można podział tegorocznych klas pierwszych
(należy wybrać opcję POBIERZ).

Serdecznie zapraszamy na ZEBRANIE RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 3, które odbędzie się 28 sierpnia 2008 r. /tj. czwartek/ o godz. 16.30, na sali gimnaztycznej. Potem zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami do sal lekcyjnych.

Informacje dla Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 3

Konferencje Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu odbędą się wg harmonogramu:

- 25 sierpnia 2008r. /poniedziałek/ o godz. 11.00
- 29 sierpnia 2008r. /piątek/ o godz. 9.00

Dodano: Admin

Informacje

Listy uczniów klas pierszych ukażą się na naszej stronie internetowej po 20 sierpnia br. Plany zajęć na rok szkolny 2008/2009 opublikujemy w ostatnim tygodniu sierpnia.

Dyrektor szkoły, p. Irena Krypczyk pełnić będzie dyżur w dniach 20.08.2008 - 29.08.2008.

AKCJA "LATO W MIEŚCIE"
W ramach akcji "Lato w mieście" uczniowie SP nr 6 oraz GIM nr 3 w Pierśćcu mogą uczestniczyć w wyjazdach na krytą pływalnię "Delfin" 2 razy w tygodniu, we wtorki
i czwartki, (tj.w lipcu wyjazdy organizowane są: 1.07, 3.07, 8.07, 10.07, 15.07, 17.07, 22.07, 24.07, 29.07, 31.07, zaś w sierpniu: 5.08, 7.08, 12.08, 14.08, 19.08 oraz 21.08)
w godzinach:
- wyjazd spod szkoły o godz. 8:30
- pobyt na basenie 9:00 - 11:00
- powrót do Pierśćca 11:30.

Życzymy ciepłych, pogodnych i udanych wakacji!!!

Dodano: Admin

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W piątek, 20 czerwca 2008 o godz. 8:00, zapraszamy wszystkich uczniów na uroczystą akademię z okazji zakończenia roku szkolnego oraz Galą Drewianych Tulipanów, podczas której pożegnamy naszych trzecioklasistów!!

Dodano: Admin

BIESIADA REGIONALNA 2008

Wszystkich mieszkanców Pierśćca serdecznie zapraszamy na BIESIADĘ REGIONALNĄ 8.06.2008 (tj.w niedzielę).
W programie imprezy:
- 15:00 - 17:00 odbędą się potyczki pokoleniowe na obiektach sportowych,
- 17:00 - 19:00 odbędą się występu artystyczne na sali gimnastycznej (gościć będziemy m.in. zespół "Tryton").
Zapraszamy!

Dodano: Admin

ZIG-ZAP BULE LIGA PIERŚCIEC 2008

Przy pięknej pogodzie i miłej atmosferze rozgrywały się Finały Krajowe Zig-Zap Bule Liga Pierściec 2008. Głównym fundatorem tej wspanialej imprezy, propagującej grę w kule była Gmina Skoczów. Tradycyjnie zawody otworzyli gospodarze obiektów sportowych
i zaproszeni oficjele w osobach: dyr. szkoły podstawowej w Pierśćcu p.Stefania Kewesz, dyr.gimnazjum w Pierśćcu p. Irena Krypczyk, Wice-burmistrz p. Piotr Rucki, prezes P.F.P p. Wioletta Śliż, p. sołtys Róża Bronowska przywitaniem wszystkich ekip i pierwszym rzutem "świnki".W imprezie rywalizowało czternaście zespołów reprezentujących prawie całą Polskę.Z szesnastki szkół, zakwalifikowanych do FK dojechało 12 więc dopuściliśmy do zawodów w/g regulaminu drugą drużynę z eliminacji Śląskich (Łękawica) i za zgodą wszystkich uczestników z tak zwaną "dziką kartą" młodych zawodników gospodarzy
(1 uczeń z gimnazjum, 2 uczniów podstawówki).Szczegółowe informacje o zawodach dostępne w zakładce SPORT -- Liga Zip-Zap Bule
Zdjęcia drużyn znaleźć można w dziale GALERIA -- Bule - mistrzostwa Polski 2008

Autor: p. Andrzej Munikowski
Dodano: Admin

WIZYTA W FINLANDII

Od 14 do 19 maja uczniowie z klas pierwszych Kasia Niemiec, Dominika Stawnicza, Arek Holisz i Iwo Domiter wraz z nauczycielkami gościli w szkole podstawowej Hameenkadun w Hyvince w Finlandii. Przebywali tam
w ramach realizacji projektu Euro Celebration programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius” realizowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt ma na celu poznanie kultury i tradycji państw partnerskich realizujących ten projekt, a więc Belgii, Finlandii, Węgier i Polski. Była to już druga wizyta uczniów w kraju partnerskim – wiosną ubiegłego roku odwiedziliśmy Węgry. Podczas trwającej kilka dni przygody uczniowie mogli poznać swoich o rok młodszych fińskich kolegów, uczestniczyć w lekcjach, poznać zwyczaje Finów, dowiedzieć się jak spędzają wolny czas, zwiedzić Hyvinkę i Helsinki, szlifować język angielski, a nawet wygrzewać się w saunie a potem kąpać w jeziorze, którego temperatura nie przekraczała 10 stopni Celsjusza. Motywem przewodnim wizyty było poznawanie gier i zabaw swoich rówieśników z krajów partnerskich. Chłopcy mogli poćwiczyć grę w finski baseball, a wszyscy – grę przypominająca trochę kręgle na świeżym powietrzu. Zabawa była przednia!
Dodać należy, ze koordynatorem realizacji projektu ze strony polskiej jest nauczycielka języka angielskiego w naszym gimnazjum pani Anna Dębinny.

Uwaga: w dziale GALERIA -->Wizyta w Finlandii 2008 znajdziecie zdjęcia z wizyty w Finlandii
Dodano: dyrektor

Sadzenie drzewek

W sobotę 26 kwietnia 2008 szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody po raz kolejny wzięło udział w Akcji „Sadzenia drzewek” w Pierścieckim lesie. Wspólnie z członkami Skoczowskiego Klubu Ekologicznego sadziliśmy drzewa liściaste (jabłonie, śliwy, grusze). Będą one stanowiły pokarm oraz miejsce do gniazdowania dla zwierząt leśnych. Akcję zakończyliśmy wspólnym ogniskiem połączonym z pieczeniem kiełbasy. Gdy znowu spotkamy się za rok mam nadzieję, że będzie nas więcej.

Opiekun Mariusz Porębski

UWAGA: Więcej zdjęć znaleźć można w dziale GALERIA --> Sadzenie drzewek 2008

Terminarz Mistrzostw Polski w Bule - Pierściec 2008

PROGRAM:

DZIEŃ I (30.05.2008 - piątek)
Godziny popołudniowe - przyjazd uczestników do szkoły w Pierśćcu i zgłaszanie zespołów.
Godz. 17-18 kolacja.
Godz. 19 losowanie grup.
Godz. 19.30 przejazd do Górek na kwaterę do hostelu KOSS
Godz. 20 rozlokowanie gości.

DZIEŃ II (31.05.2008 - sobota)
Godz. 7.30 pobudka i wyjazd do Pierśćca.
Godz. 8-9 śniadanie.
Godz. 9.30 powitanie uczestników i otwarcie zawodów.
Godz. 10 przypomnienie regulaminu i rozpoczęcie I rundy ( limit czasowy 50 min.).
Godz. 11 runda II
Godz. 12 runda III
Godz. 12 -13 rozpisanie meczy dalszego etapu rozgrywek według regulaminu.
Godz. 13 mecze II etapu rywalizacji.
Godz. 14-15 obiad
Godz. 15-17 dalsze mecze aż do wyłonienia zwycięzców grup.
Przewidywany koniec gier w pierwszym dniu godzina 17.
Godz. 17.30-18.30 kolacja.
Godz. 18.30 wyjazd na basen "DELFIN" i powrót do hostelu.

DZIEŃ III (1.06.2008 - niedziela)
Godz. 7.30 pobudka i wyjazd do Pierśćca.
Godz. 8-9 śniadanie.
Godz. 9 do 14 mecze o finał i o ustalenie dalszej kolejności w w rozgrywkach.
Godz. 14-15 obiad.
Godz. 17 planowany koniec zawodów z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród, zamknięcie turnieju.

Dodano: Admin

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

15 maja obchodzić będziemy Święto Patronki Szkoły - Zofii Kossak - Szczuckiej (1890-1968). Dzień ten jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, uczniowie wezmą udział w warsztatach oraz wykładzie poświęconemu życiu
i twórczości naszej patronki.


Wkrótce na naszej stronie pojawią się relacje z tej uroczystości.
Wyniki ankiety "Bezpieczna szkoła"

Na kwietniowym zebraniu rodzicielskim, wśród losowo wybranych rodziców, przeprowadzona została ankieta dotycząca bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole.

Wszystkich zainteresowanych jej wynikami zapraszamy do działu PUBLIKACJE -- > ANKIETY.

Finał województwa Śląskiego w BULE

Jesteśmy już po finałowym konkursie województwa śląskiego ligi Zip-Zap Bule.
Startowało 5 szkół, rozgrywki toczyły się w systemie "każdy z każdym". Ostatecznie drużyny uzyskały następujące wyniki:

1. Gimnazjum nr. 5 Ochaby - wszystkie 4 wygrane mecze
2. Gimnazjum im. Jana Pawła II Łękawica - 3 wygrane, 1 przegrany mecz
3. Gimnazjum nr.3 Pierściec - 2 wygrane, 2 przegrane
4. Gimnazjum nr. 4 Skoczów - 1 wygrany, 3 przegrane
5. Gimnazjum nr. 2 Żywiec - 0 wygranych, 4 przegrane

I tak nasze województwo na Finałach Krajowych organizowanych w tym roku w Pierśćcu będzie reprezentowało Gimnazjum z Ochab.

W GALERII znajdziecie zdjęcia z zawodów w dziale "BULE - ELIMINACJE 2008

EGZAMIN GIMNAZJALNY

W dniach 22-23 kwietnia 2008 gimnazjaliści za całej Polski przystąpią do egzaminów:
- 21 kwietnia: egzamin gimnazjalny w części humanistycznej,
- 22 kwietnia: egzamin gimnazjalny, część matematyczno - przyrodnicza.

W naszej szkole do egzaminu przystąpi 48 uczniów. Uzyskane wyniki mają bardzo duże znaczenie w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Wszystkim trzecioklasistom życzymy powodzenia!!
Trzymamy za Was kciuki!!

Dodano: Admin

Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Drodzy uczniowie klas III,
Na stronie internetowej www.slaskie.edu.com.pl
znajdziecie oferty ponad 500 szkół ponadgimnazjalnych z następujących miast, powiatów i gmin:
• Miasta: Bielsko-Biała, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Łaziska Górne, Mysłowice, Orzesze, Piekary Śląskie, Pszczyna, Rybnik, Sosnowiec, Żory;
• Powiaty: będziński, cieszyński, częstochowski, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, żywiecki;
• Gminy: Krzyżanowice, Łodygowice, Miedźna, Mszana, Pawłowice, Woźniki.

Zapoznajcie się z ofertami, regulaminami i warunkami rekrutacji szkół!!

Wszelkie pytania kierować możecie do p. Wiolety Mrzyk (w godzinach konsultacyjnych lub za pomocą poczty elektronicznej: informatyka.GIM3@gmail.com)

Dodano: Admin

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI

W dniu 18 kwietnia Zorganizowano prelekcję przygotowaną przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem pana Mariusza Porębskiego. Dotyczyła ona zjawisk zachodzących w naszym środowisku na skutek naszych złych przyzwyczajeń i nawyków. Obejmowała tematy dotyczące:
- dziury ozonowej,
- efektu cieplarnianego,
- kwaśnych deszczów
oraz ich wpływu na nasze zdrowie. Prezentacji towarzyszyła wystawka zorganizowana na szkolnym korytarzu.

Dodano: Admin

3 edycja ligi Zip Zap dla gimnazjalistów

Zakończono zapisy do tegorocznej ligi Zig Zap.
I tak zgłosiły się aż 44 szkoły z 14 województw.
W tym:
- z woj. łódzkiego 12 zespołów,
- z woj. śląskiego 6,
- z woj. dolnośląskiego 6,
- z woj. wielkopolskiego 4,
- z woj. małopolskiego 3,
- po dwie drużyny z województw: opolskiego, mazowieckiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego,
- po jednej drużynie z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego,podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego.

Przypominamy, iż rozgrywki w 2008 roku są organizowane przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum im. Zofii Kossak w Pierśćcu!

W finale krajowym wystartuje 16 drużyn, które zakwalifikują się z finałów wojewódzkich.
Finał zostanie rozegrany w terminie 31 maja – 1 czerwca 2008 roku.

Dodano: Admin

SPOTKANIE SZKÓŁ – IMIENNICZEK, Z LEGNICY I PIERŚĆCA W 40 ROCZNICĘ ŚMIERCI ZOFII KOSSAK

11 kwietnia nasza szkoła gościć będzie nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak nr 10 w Legnicy.

PROGRAM WIZYTY:
* 15.30-16.00 Zwiedzanie szkoły przez gości z Legnicy
* 16.00-17.00 Program artystyczny w wykonaniu uczniów SP-6 i G-3 z Pierśćca „Prezentacja kultury ludowej Ziemi Cieszyńskiej”
* 17.00-18.00 Wykład dr Joanny Jurgały-Jureczki pt. „Odejść jak zdmuchnięta świeca” – wypowiedzi Zofii Kossak o życiu i śmierci
* 18.00-18.30 Msza w kościele katolickim w Pierśćcu
* 18.30-19.00 Poznanie historii kościoła i legendy związanej z figurą św. Mikołaja


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w dziale GALERIA--> Wizyta gości z Legnicy.

Dodano: Admin

Materiały do pobrania

UWAGA!!
W dziale POBIERZ --> materiały do pobrania znaleźć można zestaw podręczników dla klas I-III oraz zestaw programów nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2008/2009.

Dodano: Admin

WIELKANOC

Rozbłysła radość blaskami słońca,
znów w Wielkanocny poranek,
wdzięcznością nieba i ziemi bez końca
w ten cudu dzień – Zmartwychwstanie.

Świat stanął w blaskach tęczowej chwały
przybrany w zachwyt wiosenny,
wraz z zórz świtaniem dzwony zabrzmiały
w ten ranek Bogiem promienny.

Boże Jasności dziś Zmartwychwstała,
rozjaśnij ziemskie ciemności,
by w każdej duszy znów pieśń zabrzmiała
Wiary, Nadziei, Miłości.
/"Wielkanocny poranek" - Zofia Ewa Szczęsna/

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia wszystkim uczniom
i pracownikom naszego gimnazjum.
Wesołych Świąt!!

Dodano: Admin

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W dniach 17- 19 marca 2008 młodzież gimnazjum uczestniczy w rekolekcjach wielkopostnych wg harmonogramu:

- młodzież wyznania katolickiego: Kościół Św. Mikołaja w Pierśćcu, spotkania rekolekcyjne codziennie od 8:00 do 10:00.

- młodzież wyznania ewangelickiego: Kościół Ewangelicko- Augsburski, spotkania rekolekcyjne codziennie od 8:30 do 10:00.

Dodano: Admin

Konkurs ekologiczny

Dnia 6 marca o godzinie 900 w ZS nr 1 w Skoczowie odbył się ekologiczny konkurs pomiędzy reprezentacjami gimnazjów naszej gminy „Jak dbasz o swoje środowisko”. O wyniku decydowała suma punktów za wszystkie zadania tzn.:
1. Flagę z logo szkoły i akcentem sozologicznym
2. Napisanie „Ody do ludzkich serc i sumień”
3. Regulamin dbania o środowisko
4. Debata pomiędzy wszystkimi uczestnikami
5. Test ochrony środowiska

Nasza reprezentacja w składzie: Dorota Wilczek, Justyna Rybica, Adrian Grzybek zajęła II miejsce wśród wszystkich gimnazjów.

Zapraszamy do GALERII- znajdziecie tam zdjęcia z konkursu.

Nadal trwa zbiórka makulatury i baterii, a na wiosnę czeka nas Sprzątanie Świata i sadzenie drzewek.

Dodano: Admin

Informacje dla kandydatów

Drodzy uczniowie klas VI!!

Jeżeli chcecie dołączyć do naszego grona i zostać uczniami Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu zapoznajcie się z materiałami zamieszczonymi specjalnie dla w dziale "MATERIAŁY DO POBRANIA".
Znajdziecie tam wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do naszego Gimnazjum, tj.
- zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 3,
- zasady przyjęcia uczniów do Gimnazjum nr 3,
oraz niezbędne druki, czyli KARTĘ ZAPISU UCZNIA.


Serdecznie zapraszamy, szczególnie Was i Waszych rodziców, na Dni Otwarte naszej szkoły!!

DNI OTWARTE SZKOŁY 29 luty/ 2 marca

W piątek 29 lutego naszą szkołę odwiedzą uczniowie klas VI ze Szkoły Podstawowej
w Kiczycach.
W niedzielę tj. 2 marca zapraszamy do zwiedzania naszej szkoły wg harmonogramu:

* od 8:00 do 12:30
- Zwiedzanie sal lekcyjnych, pracowni, sali gimnastycznej, oglądanie okolicznościowych wystaw i prezentacji multimedialnej programu Socrates Comenius i programu Szkoły Promującej Zdrowie,
- kiermasz ciast.

* godzina 15:00
- Koncert grupy grającej na dzwonkach
- V Pierścieckie Spotkania Sportowe - rywalizacja drużyn uczniów i nauczycieli, strażaków, sportowców i absolwentów naszej szkoły
- występ zespołu teatralnego.

Serdecznie zapraszamy!!!

Finał Ligi Zig-Zap

Wzorem lat poprzednich zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do 3 edycji Ligi Zig-Zap bule. Rozgrywki w 2008 roku są organizowane przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum
im. Zofii Kossak w Pierśćcu pod patronatem:
- Polskiej Federacji Petanque: pfp@petanque.pl,
- TVZig-Zap
- Gminy Skoczów: www.skoczow.pl.
Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie www.zigzapliga.pl

Dodatkowe pytania można kierować do koordynatorów zawodów:
- p. Andrzeja Munikowskiego, e-mail: amunikowski@tlen.pl, tel. 608747054
- p. Krzysztofa Krota, e-mail: brajdak@hoga.pl

Przypominamy że, ostateczny termin zgłoszeń szkół gimnazjalnych upływa 30 marca 2008.

Olimpiada wiedzy o Internecie DialNet Masters

Olimpiada DialNet Masters jest ogólnopolskim konkursem wiedzy uczniów na temat Internetu oraz ich umiejętności praktycznego korzystania z wiedzy. Turniej ma postać kilkumiesięcznych rozgrywek, w których biorą udział uczniowie z nauczycielami, zorganizowani w drużyny. W skład zespołu wchodzi 4 uczniów i nauczyciel. W marcu rozpoczynają się regularne rozgrywki, przy czym dwa pierwsze etapy polegają na rozwiązaniu testów on-line, natomiast półfinały i finał rozgrywane są "na żywo".


Wewnątrzszkolne eliminacje wyłoniły skład drużyny, która reprezentować będzie naszą szkołę w Olimpiadzie wiedzy o Internecie DialNet Masters.
Oto skład naszej grupy:
- Michał Pierwoła (klasa Ia),
- Anna Haratyk (klasa IIIa),
- Mariusz Kohut (klasa IIIa),
- Mirosław Lebioda (klasa IIIa).
Drużyna przyjęła nazwę enigma_gim.
Życzymy powodzenia!!
Wszystkich uczniów zachęcamy do kibicowanie - odwiedźcie stronę www.dialnetmasters.pl

Bal karnawałowy


4 lutego obył się SZKOLNY BAL KARNAWAŁOWY. Imprezę zorganizowała Rada Samorządu Uczniowskiego. Wszystkich uczniów obowiązywały stroje z lat 80-tych.
UWAGA: W GALERII, w dziale "Bal karnawałowy 2008" znajdziecie zdjęcia z imprezy:)

Plan lekcji i dokumenty szkoły

Drodzy uczniowie!!
Od 4 lutego obowiązuje nowy plan zajęć!
W dziale "NIEZBĘDNIK UCZNIA I RODZICA" znajdziecie obowiązujący podział godzin, harmonogram konsultacji oraz zajęć pozalekcyjnych.


W zakładce "DOKUMENTY SZKOŁY" znajduje się znowelizowany Statut Szkoły, Szkolny Program Profilaktyki oraz Program Wychowawczy.

Konkursy informatyczne

Zachęcamy uczniów do udziału w konkursach informatycznych prowadzonych drogą internetową. Szczegółowe informacje:

• V OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY INFORMATYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
http://www.lo4.szczecin.pl/konkursy/V_ogolnopolski/index.html

• Międzyszkolny konkurs informatyczny o zasięgu wojewódzkim „INFOGIMUS” dla uczniów z terytorium województwa śląskiego
http://szkola.interklasa.pl/infogimus/
oraz u p. Wiolety Mrzyk.

Plan lekcji - semestr II

Drodzy uczniowie!
W zakładce NIEZBĘDNIK UCZNIA I RODZICA --> PLAN ZAJĘĆ znajdziecie podział godzin na semestr II, który będzie obowiązywał od 28 stycznia br.
Uwaga uczniowie klasy 1B oraz 2A - Wasz plan lekcji nie uległ zmianie!

Harmonogram godzin konsultacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych zostanie opublikowany na stronie pod koniec miesiąca.

Świetlica środowiskowa

Po feriach w naszej szkole organizowane będą zajęcia pozalekcyjne w ramach świetlicy środowiskowej. Uczniowie uczestniczyć będą mogli w zajęciach:

- koła komputerowego,
- koła języka niemieckiego,
- zajęciach sportowych.
Możliwe są także co tygodniowe wyjazdy na basen.

Zapraszamy uczniów do licznego udziału!!

Ferie zimowe

Tegoroczne ferie zimowe trwać będą od 14 do 28 stycznia 2008r.
Zapraszamy uczniów na zajęcia świetlicowe organizowane od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 - 12:00.

ZEBRANIE RODZICÓW

W czwartek (tj. 10.01.2008) o godzinie 16:00 na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie rodziców. Po nim zapraszamy na wywiadówkę do poszczególnych klas wg harmonogramu:

- klasa 1a - p. Anna Dębinny - sala 206
- klasa 1b - p. Anna Dębinny (zastępstwo za p. Michalik) - sala 206
- klasa 2a - p. Wioleta Mrzyk - sala 207
- klasa 3a - p. Urszula Barańska - sala 104
- klasa 3b - p. Jarosław Dębinny - sala 11

Zebranie dla rodziców uczniów klasy 2b odbędzie się wyjątkowo w środę, tj. 9.01.2007
o godzinie 17:00 w sali nr 105.

Zapraszamy!!!

Święta tuż..tuż..

Stała pod śniegiem panna zielona,
nikt, prócz zająca, nie kochał jej.
Nadeszły święta i przyszła do nas,
Pachnący gościu prosimy wejdź!

Jak długo zechcesz, z nami pozostań,
niech pachnie tobą domowy kąt.
Wieszając jabłka na twych gałązkach,
Życzymy Wszystkim Wesołych Świąt.
/"ZIELONY GOŚĆ", K. Wodnicka/


Z okazji nadchodzących Świąt życzymy wszystkim uczniom, pracownikom szkoły wielu spokojnych, radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie..

Socrates Commenius

Dziś oraz jutro (tj. 13-14 grudnia) gościmy w naszej szkole uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich z Węgier, Finlandii oraz Belgii.Na zdjęciu uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie
- z Węgier: Adélka, Betti, Imi, Bendi
- z Finlandii: Vilja, Eveliina, Niilopekka, Matias.ZAPRASZAMY DO GALERII--> znajdziecie tam fotoreportaż z pobytu gości w naszej szkole!!!

MIKOŁAJKI

6 grudnia Rada Samorządu Uczniowskiego zorganizowała w szkole "MIKOŁAJKI". Mikołaj wraz z towarzyszami: dwoma aniołkami i dwoma diabełkami odwiedzał wszystkie klasy i rozdawał skromne prezenty. Młodzież zagościła również w pierścieckim przedszkolu:)GOŚCIE Z ZAGRANICY

13 i 14 grudnia w naszym gimnazjum gościć będziemy przedstawicieli szkół partnerskich programu Socrates Comenius - uczniów i nauczycieli z Belgii, Finlandii i Węgier. Tematem wiodącym wizyty będą tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia
w Polsce i krajach naszych partnerów. Relację z wizyty opatrzoną zdjęciami będzie można już niedługo zobaczyć na naszej stronie.

Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski

Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski „Jesienne pejzaże i … przemijanie” –recytujemy poezję i prozę

21 listopada 2007r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy odbył się Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski „Jesienne pejzaże i … przemijanie” – recytujemy poezję i prozę. W konkursie, organizowanym przez Gimnazjum w Jasienicy, wzięli udział uczniowie ze szkół z Chybia, Jasienicy, Mazańcowic i Pierśćca.Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu reprezentowali: Patrycja Kłapsia i Anna Twardosz z kl. IIIb oraz Mateusz Boruta i Krzysztof Sikora z kl. IIb.
W repertuarze występujących przeważały utwory polskich twórców (W. S. Reymont, A. Asnyk, M.Hłasko, Z. Kossak, ks. J. Twardowski i inni), nie brakowało też dzieł obcojęzycznych (m.in. I. B. Singera i L. Maud Montgomery).

Wszyscy uczestnicy konkursowych zmagań otrzymali dyplomy, a najlepsi – także nagrody książkowe. Wśród nich znaleźli się nasi uczniowie: Ania Twardosz zdobyła III miejsce, a Mateusz Boruta – wyróżnienie. Ania recytowała wiersz „Astry” Adama Asnyka i fragment „Chłopów” Władysława Reymonta, a Mateusz – wiersz „Kartofle” Juliana Tuwima i fragment „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Gratulujemy!

Uczniów do konkursu przygotowały panie: Urszula Barańska i Danuta Oczadły.

ZERANIE RODZICÓW I WYWIADÓWKA

W czwartek (tj. 15. 11.2007) o godzinie 16:00 w sali gimnastycznej odbędzie się zebranie ogólne rodziców. Po nim, ok. godz. 16:45 odbędą się wywiadówki w klasach:

klasa 1a - sala 206 - p. Irena Krypczyk
klasa 1b - sala 103 - p. Dorota Michalik
klasa 2a - sala 207 - p. Wioleta Mrzyk
klasa 2b - sala 105 - p. Marzena Polok - Latusek
klasa 3a - sala 104 - p. Urszula Barańska
klasa 3b - sala 11 - p. Jarosław Dębinny

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców!

Uroczysta akademia

W piątek (tj. 9.11.2007) odbyła sie uroczysta akademia z okazji ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI przez Polskę w 1918 roku. Po niej w każdej klasie zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe. Ich celem było mi.in. uświadomienie uczniom historycznego znaczenia tego święta oraz określenie czym jest patriotyzm we współczesnym świecie.

Otrzęsiny klas I

W ubiegłą środę uczniowie klas drugich zorganizowali oficjalne powitanie naszych "pierwszaków". Klasa 1A i 1B, wraz z wychowawcami, wzięły udział w konkursie na "Pierwszaków Roku". Musieli sprobować swoich sił w wielu konkurencjach, m.in.
- konkursie "dla inteligentnych",
- konkurs wiedzy o życiu szkoły i klasy,
- biegu z przeszkodami,
- konkursie "projekt mundurka szkolnego".W klasyfikacji generalnej obie klasy zdobyły taką samą ilość punktów.
Po wspólnej zabawie nastąpiło pasowanie uczniów klas pierwszych na uczniów naszego gimnazjum.

Zapraszamy do galerii na fotorelację z imprezy!!!


Projekt ekologiczny


Zakończyliśmy realizację Projektu "Wspólnie tworzymy lepszy świat" sfinansowanego ze środków Programu "Działaj Lokalnie V" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej w Cieszynie.


W ramach Projektu zakupiliśmy pojemniki do segregacji śmieci, które zostały ustawione w różnych miejscach na terenie szkoły. Przeprowadziliśmy też zajęcia edukacyjne, apele, pogadanki i inscenizacje oraz przygotowaliśmy plakaty i prezentację multimedialną o tematyce związanej z odzyskiwaniem surowców wtórnych.


Zachęcamy wszystkich uczniów do segregowania odpadów na terenie szkoły oraz w swoich domach, a mieszkańców Pierśćca do włączenia się w działania na rzecz zmniejszenia ilości śmieci w okolicy.

Aktualizacje

Drodzy uczniowie i rodzice!!

W zakładce "WYJAZDY NA BASEN" znaleźć możecie harmonogram klasowych wyjazdów na basen "Delfin" do Skoczowa.
Również w dziale "RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO" znajdziecie nowy skład RSU w roku szkolnym 2007/2008.
Natomiast w zakładce "KONSULTACJE" znajdziecie szczegółowy harmonogram godzin konsultacyjnych w bieżącym roku szkolnym wszystkich nauczycieli uczących w naszym gimnazjum.


Także aktualne zdjęcia wszystkich klas dostępne są w zakładce "KLASY".

DZIEŃ NAUCZYCIELA

w piątek, tj. 12.10.2007 na lekcji 5 odbędzie sie uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Serdecznie zapraszamy całe grono pedagogiczne oraz wszystkich pracowników szkoły!!!
W galerii zamieszona została fotorelacja z imprezy.
Serdecznie zapraszamy!!!

Samorząd uczniowski

W czwartek, tj. 4.10.2007 w naszym gimnazjum obyły się demokratyczne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Przez prawie 2 tygodnie trwała kampania wyborcza, której finałowym momentem był apel. Na nim właśnie każdy z kandydatów miał możliwość po raz ostatni zachęcić wyborców, by to właśnie jemu oddać swój głos. W wyborach startowali przedstawiciele poszczególnych klas:
- Tomczyk Patrycja (klasa 1A)
- Dorota Szadkowska (klasa 1B)
- Anita Pustelnik (klasa 2A)
- Justyna Zbijowska (klasa 2B)
- Joanna Swoboda (klasa 3A)
- Patrycja Kłapsia (klasa 3B.
Głosy podliczyła niezależna komisja wyborcza. Już w poniedziałek pojawią się na stronie oficjalne wyniki i fotogaleria nowej rady RSU!!!

Nowa strona!!!

Wszystkich uczniów zapraszamy do odwiedzenia strony p. Jarka Dębinnego - znajdziecie na niej informacje dotyczące zajęć wychowania fizycznego, zawodów, galerię zdjęć i wiele innych ciekawostek!!

Adres strony: www.wfpiersciec.republika.pl
Serdecznie zapraszamy!!!

SPRZĄTANIE ŚWIATA

W sobotę, tj. 22.09.2007 już po raz kolejny będziemy "sprzątać świat". Tym samym odpracujemy dzień 2 listopada (piątek). Jeżeli pogoda "spłata nam figle" prowadzone będą zajęcia dydaktyczne wg obowiązującego planu lekcji.

BADANIE KOMPETENCJI

W dniach 19-20 września 2007 wśród uczniów naszego gimnazjum zostanie przeprowadzone badanie kompetencji w części:
- humanistycznej,
- matematyczno - przyrodniczej.
Wszystkim uczniom życzymy powodzenia!!!

MUNDURKI DLA DZIEWCZĄT

W piątek (tj. 14.11.2007) od godziny 16:00 na terenie szkoły zakupić będzie można mundurki dla dziewcząt.
Osoby, które nie uczynią tego w wyznaczonym terminie, będą mogły dokonać zakupu bezpośrednio u producenta, czyli w firmie "Bambino" w Cieszynie.

Adres firmy:
Cieszyn, ul. Stawowa 71
budynek Elektrometalu (3 piętro)
Przedsiębiorstwo BAMBINO
tel. 033/8518679

Aktualizacje

Drodzy uczniowie i rodzice!!
Na stronie zamieszczony został aktualny plan lekcji, lista pracowników szkoły oraz kalendarium na rok szkolny 2007/2008.

Dostępny jest również harmonogram zajęć pozalekcyjnych w zakładce ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA.
Zapraszamy!!!

WYWIADÓWKA

Dnia 12.09.2007 (tj. środa)o godz. 16:00 na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie rodziców uczniów klas II i III gimnazjum. O godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie
z wychowawcami w klasach:
2A - Wioleta Mrzyk - sala 103
2B - Marzena Polok-Latusek - sala 105
3A - Urszula Barańska - sala 104
3B - Jarek Dębinny - sala 11

Serdecznie zapraszamy!!!

Uroczyste rozpoczęcie ROKU SZKOLNEGO 2007/2008

Drodzy uczniowie!!

W poniedziałek (tj. 3.09.2007) o godzinie 8:00 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie ROKU SZKOLNEGO 2007/2008. Spotykamy się wszyscy na sali gimnastycznej. Po występie artystycznym udajecie się wraz z wychowawcami do klas.
Życzymy samych sukcesów w nowym ROKU SZKOLNYM!!!

Pamiętajcie.. wakacje już za niespełna 10 miesięcy:)

Nowości w GALERIIW GALERII zamieszczone zostały zdjęcia z KOMERSU klas III. Uwaga absolwenci!!! Wszyscy możecie odebrać
w szkole płyty CD z filmem nakręconym w trakcie imprezy.


W GALERII znajdziecie również zdjęcia uroczystości zakończenia roku szkolnego 2006/2007, w tym fotoreportaż z gali DREWNIANYCH TULIPANÓW:)

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2007/2008

W dziale "Materiały do pobrania" znaleźć możecie listę uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2007/2008 wraz z przydziałem do poszczególnych oddziałów.

MUNDURKI

Mundurki sprzedawane będą przez firmę BAMBINO
w dniach:
29 sierpnia 2007r (środa) w godz. 9:00 - 12:00
30 sierpnia (czwartek) w godz. 14:00 – 17:00
31 sierpnia (piątek) w godz. 9:00 - 12:00


W pozostałe dni w siedzibie firmy:
Cieszyn, ul. Stawowa 71
budynek Elektrometalu ( 3 piętro)
Przedsiębiorstwo BAMBINO
tel. 033/8518679

WAKACJE!!!

"Jeśli mowa o sprawach radosnych,
do których się tęskni, na które się czeka,
to chyba każdy przyzna mi rację,
że szczególną satysfakcję
sprawiają mu WAKACJE –
coś, co cieszy na ogół każdego człowieka.
Nawet ci, co rzadko się śmieją,
co już z natury są ponurzy,
latem też weseleją
i przestają się chmurzyć" /Jerzy Skokowski/Wszystkim uczniom, absolwentom i pracownikom naszej szkoły życzymy pogodnych
i udanych wakacji!!!

DYŻURY KADRY KIEROWNICZEJ

Dyżury p. dyrektor Ireny Krypczyk w czasie wakacji letnich 2007:
środa: 27 czerwca
1, 8, 22 sierpnia
w godzinach 9.00 - 12.00.

PODRĘCZNIKI w roku szkolnym 2007/2008

Drodzy gimnazjaliści!!Przypominamy, że w dziale "MATERIAłY DO POBRANIA" oraz w zakładce PODRĘCZNIKI znajdują się zestawy podręczników i programów nauczania na rok szkolny 2007/2008. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami!!

MUNDURKI

W galerii przedstawiliśmy propozyjcę mundurków dla uczniów naszego gimnazjum. "Modele i modelki" z klasy 1B zaprezentowali stroje, które obowiązkowo od września nosić będzie każdy uczeń.

Pomoc materialna dla uczniów gminy Skoczów

Uwaga uczniowie!!
Prosimy o zapoznanie się z INFORMACJAMI O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SKOCZÓW.

Materiały znajdziecie w dziale "Materiały do pobrania".

PROJEKT EKOLOGICZNY

Nasze Gimnazjum, wspólnie ze Szkołą Podstawową, realizuje Projekt pod hasłem "Wspólnie tworzymy lepszy świat".

Został on dofinansowany ze środków Programu "Działaj Lokalnie V" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej w Cieszynie.

Głównym celem Projektu jest minimalizacja szkodliwości odpadów poprzez ich segregację. Duży nacisk kładziemy też na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Pierśćca, w tym uczniów obu szkół, oraz wpajanie nawyków segregowania odpadów zarówno
w szkole jak i w swoich domach.

DZIEŃ DZIECKA

W tym roku 1 czerwca ogłoszony został w naszej szkole Dniem Sportu. Całą imprezę,
w formie konkursu, zorganizował Samorząd Uczniowski.
Na początku każda klasa wraz z wychowawcą przygotowywała prezentację nt wylosowanej wcześniej dyscypliny sportu. Następnie wszyscy zebrali się na boisku szkolnym, gdzie za pomocą zabawnych scenek, piosenek, rysunków, rymowanek zostały zaprezentowane takie dyscypliny, jak: sumo, pływanie, szermierka, karate, golf i aerobik.
W drugiej części klasy rywalizowały w różnych konkurencjach "na wesoło". Przy okazji można było nauczyć się kilku tańców i piosenek tradycyjnych dla krajów europejskich, partnerujących naszej szkole w ramach programu Socrates Comenius.
Wszyscy bawili się doskonale.
Już niedługo w GALERII zamieścimy zdjęcia z imprezy.

PODRĘCZNIKI w roku szkolnym 2007/2008

Drodzy gimnazjaliści!! W dziale "MATERIAłY DO POBRANIA" znajdują się zestawy podręczników i programów nauczania na rok szkolny 2007/2008. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami!

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

W dniu 16 maja obchodzimy Święto Patrona Szkoły, czyli Zofii Kossak - Szczuckiej - Szatkowskiej.

Harmonogram obchodów dnia:
- godz. 8:00 - 10:30 - wszystkie klasy biorą udział w zajęciach warsztatowych
- godz. 10:30 - apel
- godz. 11:00 - uroczysta akademia
- od godz. 12:00 - uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych oglądają film poświęcony życiu
i twórczości Zofii Kossak.

Wkrótce w GALERII na naszej stronie ukażą się zdjęcia z tej uroczystości!!
Już teraz, w dziale "Materiały do pobrania" znaleźć możesz gazetę okolicznościową
"Wieści z Pierścieckiej Szkoły"!!!

WEEKEND MAJOWY

Dni 30.04 - 4.05 są dniami wolnymi od zajęć szkolnych. Dzień 4 maj (piątek) odpracowaliśmy 21 kwietnia biorąc udział w akcji "SPRZĄTANIE SWIATA", natomiast 30 kwietnia (poniedziałek) odpracujemy 12.05.2007 (sobota). Tak więc przed nami "długi weekend".
Do szkoły wracamy 7 maja.
Wszystkim życzymy owocnego odpoczynku!!

I już po egzaminie...

W dniach 24-25.04.2007 uczniowie klas III gimnazjum z całej Polski przystępowali do egzaminów z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej. W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 45 uczniów. Wszyscy dzielnie walczyli ze stresem a my trzymaliśmy za nich mocno kciuki!!
Już wkrótce z galerii ukażą się zdjęcia:)

Odpowiedzi oraz arkusze z egzaminu znajdziecie na stronie http://www.oke.jaworzno.pl/

KONKURS O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI ZOFII KOSSAK

20 kwietnia w Legnicy odbył się finał IX edycji edycji ogólnopolskiego konkursu o życiu i twórczości Zofii Kossak pod hasłem "Zofia Kossak w kręgu historii". Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa nr 10 im. Zofii Kossak
w Legnicy. Również uczniowie naszej szkoły wzięli w nim udział, m.in w kategoriach "wiedza" i "teatr". Szkołę reprezentowali uczniowie klas I-III pod opieką p. Renaty Swoboda, p.Urszuli Barańskiej.

Informacji o konkursie przeczytacie również w najbliższych "Wieściach Skoczowa". Zdjęcia zamieszczone zostały
w galerii na stronie internetowej.

Egzamin tuż...tuż...

Egzamin gimnazjalny, który zdają w tym samym terminie uczniowie trzecich klas gimnazjów w całej Polsce odbędzie się w terminach:
24 kwietnia 2007 r. godz. 9.00 - część humanistyczna
25 kwietnia 2007 r. godz. 9.00 - część matematyczno- przyrodnicza.
Wszystkim gimnazjalistom życzymy powodzenia!!

Polecamy stronę internetową, na której znaleźć możecie cenne uwagi dotyczące egzaminu: http://www.egzaminy.edu.pl/

SOCRATES COMENIUS

W ramach programu Socrates Comenius przedstawiciele klasy 1A oraz 1B wraz
z opiekunami (p. Annią Debinny oraz p. dyrektor Ireną Krypczyk) odwiedząją partnerską szkołę na Węgrzech. Już niedługo będziecie mogli znaleźć na naszej stronie relację uczestników!!

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!

Na stole święcone, a obok baranek,
Koszyczek pełny barwnych pisanek
I tak znamienne w polskim krajobrazie
W bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fiołki i żonkile
- Barwami stroją uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie,
Gdy wielkanocne na stole śniadanie.Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim uczniom oraz pracownikom szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia!!!

Przerwa świąteczna trwa od 05.04 do 10.04.2007r. Życzymy miłego odpoczynku!

SPRZĄTANIE ŚWIATA

21 kwietnia w sobotę nasza szkoła bierze czynny udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA.
W tym dniu odpracowujemy 4 maja /piątek/.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Dni 2.04.2007 - 4.04.2007 są wolne od zajeć szkolnych. Uczniowie biorą udział
w rekolekcjach:
- w kościele katolickim od 8:00 do 10:00
- w kościele ewangelickim od 8:30 do 10:00.
Obecność uczniów obowiązkowa.

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLAS III

W dziale "MATERIAłY DO POBRANIA" znajduje się instrukcja związana z naborem ucziów do szkół ponadgimnazjalnych. Prosimy wszystkich uczniów klas III o zapoznanie się z tym dokumentem.

DZIEŃ WIOSNY

21 marca obchodziliśmy Dzień Wiosny. Z tej okazji odbył się konkurs, w którym wzięły udział wszystkie klasy gimnazjum a także wybory miss i mistera szkoły. Cała impreza zorganizowana została przez samorząd uczniowski.
Wyniki konkursu:
I miejsce zajęła klasa IIIa
II miejsce zajęła klasa IIb
III miejsce zajęła klasa IIa.

W demokratycznych wyborach miss i mistera szkoły zwyciężyli (widoczni na zdjęciu obok):
Miss Gimnazjum nr 3 - Magdalena Skiba (kl.IIIa)
Mistrer Gimnazjum nr 3 - Andrzej Kuś (kl.IIIa)
Wszystkim uczestnikom konkursów dziękujemy za wspaniałą zabawę a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!

Zapraszamy do GALERII, w której znaleźć można zdjęcia z obchodów DNIA WIOSNY 2007.

ZASADY REKRUTACJI I PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 3

Uwaga!!
W dziale "Materiały do pobrania" znajdują się ważne dokumenty niezbędne dla wszystkich uczniów pragnących podjąć naukę w Gimnazjum nr 3 im. Zofii Kossak w Pierśćcu. Są to:
- zasady rekrutacji i przyjęcia uczniów do Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu,
- karta zapisu ucznia do Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu.
Wszystkich kandydatów prosimy o zapoznanie się z powyższymi dokumentami!!!

Dni Otwarte Szkoły

W piątek 9 marca 2007 r. i niedzielę 11 marca 2007 r. po raz kolejny zapraszamy na Dni Otwarte Szkoły. W piątek mury naszej szkoły odwiedzą szóstoklasiści z Kiczyc, a w niedzielę zapraszamy wszystkich - chętnych do kontynuowania nauki w naszej szkole, uczniów i ich rodziców, absolwentów szkoły, mieszkańców Pierśćca, Kowali, Kiczyc i Pogórza.W programie tradycyjne już zwiedzanie szkoły i wielki kiermasz ciast, a po południu IV Pierścieckie Spotkania Sportowe i wiele atrakcji. Gwarantujemy wspaniałą zabawę!

Ferie zimowe

Ferie zimowe trwają od 12 do 23 lutego. W tym czasie organizowane są w szkole zajęcia dla wszystkich uczniów gimnazjum wg harmonogramu:
12 - 16 luty 2007r (I tydzień ferii) oraz 19 - 23 luty 2007r (II tydzień ferii)
w godz. 8:00-10:00 zajęcia prowadzić będą p. J. Dębinny oraz p. A. Dębinny.
Serdecznie zapraszamy!!

Zaś wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom gimnazjum życzymy udanego wypoczynku!!

ZEBRANIE RODZICÓW

W środę (tj.7.02.2007) od godziny 16:00 do 16:20 odbędzie się zebranie rodziców na sali gimnazstycznej, natomiast od 16:20 odbędą się wywiadówki w poszczególnych salach
wg harmonogramu:

klasa 1a: wych. R.Swoboda, sala nr 207
klasa 1b: wych. M.Polok-Latusek, sala nr 12
klasa 2a: wych. U.Barańska, sala nr 104
klasa 2b: wych. J.Dębinny, sala nr 206
klasa 3a: wych. B.Trojan, sala nr 11
klasa 3b: wych. D.Michalik, sala nr 103

Rodziców wszystkich uczniów gimnazjum serdecznie zapraszamy!!

Bal karnawałowy

W czwartek (tj.25.01.2007)uczniowie gimnazjum bawić się będą na balu karnawałowym. Zabawa odbędzie się w Strażnicy OSP w Pieśćcu. Impreza zorganizowana zostanie w stylu "hawajskim". Życzymy udanej zabawy!!!

Świetlica środowiskowa

Od 15.01.2007 obowiązuje nowy harmonogram zajęć organizowanych w ramach świetlicy środowiskowej. Oferta zajeć pozalekcyjnych została wzbogacona o:
- warsztaty ekologiczno-przyrodnicze,
- warsztaty z wychowania komunikacyjnego,
- warsztaty geograficzne.
Ponadto uczniowie mogą uczestniczyć w:
- zajęciach sportowych,
- warsztatach plastycznych,
- warsztatach matematycznych,
- zajęciach koła informatycznego,
- zajęciach koła muzycznego,
- zajęciach zespołu tanecznego,
- zajęciach zespołu teatralnego.
Serdecznie zapraszamy!!
Przypominamy także, że harmonogram zajęć świetlicowych znajduje się w niezbędniku dostępnym na stronie internetowej.

Gospodarz szkoły rozstrzygnięty!

Komisja konkursowa oglosiła wyniki konkursu " Klasa gospodarzem szkoły".

I miejsce: zdobyła klasa 3b pani Doroty Michalik

II miejsce: klasa 1a pani Renaty Swoboda

III miejsce: klasy 2b pana Jarosława Dębinnego i 3a pani Barbary Trojan.

Komisja wybrała również piosenki i prezentacje multimedialne, które reprezentować będą naszą szkołę w programie Socrates - Comenius - " Panie Janie" w wykonaniu klasy 3a
i " Zasiali górale", którą zaśpiewała klasa 1a; prezentacje o Pierśćcu i o Skoczowie klasy 1a
i o Polsce klasy 2b.Wszystkim serdecznie gratulujemy!!

WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

W Bożego Narodzenia czas,
niech miłość będzie w nas.
Niech pokój wokół panuje,
a dobro nad złem króluje!!!!!!

Z okazji nadchodzących świąt życzymy wszystkim uczniom, pracownikom i przyjaciołom szkoły zdrowych i wesołych świąt oraz pięknych chwil spędzonych w rodzinnym gronie...
ŚWIĄTECZNY PROGRAM ARTYSTYCZNY

21 grudnia uczniowie Gimnazjum nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 6 w Pierśćcu zaprezentują świąteczny program artystyczny. A w nim: inscenizację "Moc Bożego Narodzenia" opartą na motywach baśni H. Ch. Andersena "Królowa Śniegu", etiudę taneczną oraz koncert kolęd.

GOSPODARZ SZKOŁY

W środę, 13.12.2006 odbył się coroczny konkurs "GOSPODARZ SZKOłY". Wzięły w nim udział wszystkie klasy gimnazjum. Uczniowie śpiewali popularne piosenki, prezentowali wystawy, które przygotowali wraz z wychowawcami. W piątek, tj. 15.12.2006 nastąpi ogłoszenie wyników. Wszystkim klasom życzymy powodzenia!!

Powitanie:)

Witamy na nowej stronie Gimnzajum nr 3 w Pierśćcu!!!

Nasz nowy adres e-mail: sekretariat@gim3-piersciec.pl